دانلود رمان مقبره لیا

درباره دختری به نام لیا است که برای از دست ندادن پروژه درسیش مجبور میشه تن به خواسته های استادش بده که …

دانلود رمان مقبره لیا

ادامه ...

از صحبت های لیا:
نفس عمیقی کشیدم و در کلاس را زدم.
یکی از پشت در گفت.
همیشه از بودن در مرکز توجه متنفر بودم. اما وسط ترم دانشگاهت
عوض میشی… تو هر کلاسی مرکز توجه…

دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 1
خوشبختانه این آخرین کلاسی بود که امروز باید شرکت می کردم و متاسفانه
دیر رسیدم.
به آرامی در کلاس را باز کردم، اما وقتی مرد جوان را روبروی خود دیدم، تردید کردم.
باستان شناسی رشته ای نبود که اساتید جوان داشته باشد! خیلی خوش تیپه
با تردید بهش گفتم
-اممم…سلام…من دانشجوی جدید دانیال آندو هستم…فکر کنم
من به کلاس اشتباهی آمدم.
ابروهایش بالا پرید و چشمان نافذ و مغرورش را نشان داد.
اما گوشه های لبش پر از لبخند پارسایی شد و گفت
– درست اومدی … خانم … لیا دیزی … دقیقا به موقع اومدی
چون داشتیم از مزار لیا صحبت می کردیم.
درست اومدم؟ آیا دانیل آندو واقعا خودش بود؟ او یا دانشجو بود یا
جایگزین. آنقدر در این افکار فرو رفته بودم که نمی فهمیدم
در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
با اشاره دستش به سمت صندلی خالی رفتم و نشستم. کلاس ساکت بود
. مثل همه کلاس های باستان شناسی.
شاید به اندازه انگشتانش شاگرد داشت .
دانیل آندو یا همان جنتلمن جذاب و مغرور گفت
-خب…میگفتم…قبر لیا که
به قبر شهوت هم معروف بود مدفن ملکه لیه…همسر فرعون سوم…حالا
کسی میدونه چرا دو. به مقبره او می گویند هوس مقبره؟
جوان. نگاهش به من دوخته شد

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 2
نمیدونی خانم
لیا
دیزی … میدونی چرا اسمت اینقدر با ملکه فرق داره
؟
سرمو تکون دادم نه و اضافه کردم
– اسمم مصری نیست…
ابروهاش رو بالا انداخت و گفت
– پس کجاست؟
البته اسم من مصری نبود
، اما دقیقاً نمی دانستم
تنها چوبی که می دانستم کجاست.
– اسم معشوقه پادشاه ابی بود …
نمی دانم چرا داغ بودم
گوشه لبش با لبخند بالا رفت و گفت
– درسته…خب…به درسمون ادامه بده…ملکه لیا…خیلی قشنگ حرف میزد
…اما همونطور که زیبایی های متفاوتی داشت…آرزوهای متفاوتی هم داشت

سکوت کرد و
نگاه کرد . اطراف کلاس
دوباره به من نگاه کرد و گفت
– چه ثروت … چه فقر ، او مثل زنان دیگر نبود … معشوقه
کلمات بسیار … هدیه های باشکوه … ملکه لیا یک ملکه متفاوت است

دانلود رمان آرامگاه لیا صفحه 3 بود
… برخی معتقدند که او حتی برده های جنسی از مردان داشته است …
و شواهدی از این ادعا در مسجد لیا وجود دارد …
به دلیل نگاه این استاد جوان. !
چه می گویید؟
تاریخ و باستان شناسی هرگز آنقدر جذاب نبوده است،
زیبایی که همیشه بوده است، شاید
در مورد بدن سالم مومیایی ها بوده است.
!
یا یک جن سالم در بدن مومیایی ها
که هیچ کدام از آنها جنسیت محسوب نمی شد.
اما امروز ماجرا اینجا فرق می کرد.
دانیال آندو یا یکی که جایش ایستاده گفت
– پس همانطور که می بینید … ما اینجا یک ملکه داریم که بر خلاف
بسیاری از ملکه ها به عفت و پاکدامنی شهرت نداشتند … بلکه به شهوت و
شهوت … ملکه ای که
حتی معشوقه پادشاهان هم درجه با همسر خود بود.
این را که گفت نگاهی به من کرد و
دوباره لبخند زد و ادامه داد
– از جمله معشوقه شاه ابی که عشقش
– حتی ناامید کننده تر این است که کسی سابقه دارد
در بسیاری از کتاب ها شرح داده شده است.

, دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 4
انگار آب یخ روی سرم جاری می شود …
لیا
… معشوقه شاه آب ،
همان کسی که پدرم نام من را از او انتخاب کرد …
همی ملکه لیا … ملکه عشق و شهوت بود !
لبخندی روی لب دانیال نشون میداد چون صورت من رو دید
.
با خوشحالی
سرم را خم کردم
، اما او بیشتر خوشحال شد، زیرا پرسید
– خب خانم لیا دیزی… نه تنها ناامید کننده است که
او پادشاه مصر و ابی را نمی شناسد!
صدایش نزدیکتر شد و ادامه داد
دانشجوی سال آخر باستان شناسی ارتباطی ندارد.
خودش را نمی شناسد.
لبم را گاز گرفتم و سرم را بلند کردم.
روز اول نمی توانستم بیشتر از این هیجان زده باشم

. دانلود رمان مقبره لیا صفحه 5
با دیدن دانیال که دقیقا روبرویم بود شوکه شدم.
همه نگاه ها به ما دوخته شد که دانیال گفت
– آیا دیگر از رابطه این دو پادشاه در این کلاس خبر ندارید
؟
هیچکس چیزی نگفت!
دروغگوهای زشت… همه را جز من میشناسی؟
یکی از دانش آموزان کلاس که
برای رشته باستان شناسی خیلی خوش تیپ بود با افتخار گفت

ترم گذشته
دلیل دشمنی این دو پادشاه را در واحد جنگ های جنسیتی گفتی… اما
درخشان سابق. وقتی داشت حرف میزد با لبخند به من نگاه میکرد
.
حالا اسمش را گفتی. ملکه و تاریخچه او

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 6

مثل اینکه چون اسم من لیا بود خیلی آدم بازیگوشی بودم
!

صدای ته ذهنم گفت: نه
، نه… حتما نیستم… اگه بیست و دو ساله بودم که
باکره نمیشدم… ؟”
من فقط یک ذهن جنسی فعال دارم …
فانتزی از رابطه جنسی که کسی را شهوتران نمی کند؟ آیا
با صدای دنیل که گفت
: “برای این اطلاعات، باید یک کار جدی انجام دهی

با تعجب به او نگاه کردم
. شغل تو چیست؟”
سرشو تکون داد و برگشت سمتش و گفت
– بعدا بیا سر کلاس خانم دیزی… خب
درس بس است، بریم سر کار شما…
نوبت کنفرانس امروز کیست؟
آیا می دانید
R

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 7
وقتی به او نگاه کردم هنوز در شوک بودم.
روز اول کار؟ به خاطر این،
خوب من این دوره را گذرانده بودم، از کجا باید
می دانستم؟
نگاهم ناگهان به صورت و بدن دانیل آندو چرخید!
آیا این مرد واقعاً خود دانیل آندو بود؟
بدن ورزیده اش
بیشتر برای استاد ورزش مناسب بود تا باستان شناسی.
و
بعد از آن،
از عینک روی صورتش خسته نشد،
چشمان قهوه ای نافذ و موهای قهوه ای اش
او را شبیه یک استاد در یکی از مجلات مد کرده بود.
چشم ما و تو به هم رسید
لبخند شیرینی به من زد
انگار فهمید که دارم میبینمش…
یکدفعه داغ شدم و روی پاهایم افتادم…

دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 8
در دفتر داغ شدم و سرم را پایین انداختم…
می خواهی چه کار کنم؟!
از قول دنیل:
به صندلیم تکیه دادم و منتظر شدم تا لیا دیزی به
سمتم بیاد
. غافلگیر کننده بود
، اما من منتظر یک دانش آموز جدید بودم.
مدارکم را چک کرده بودم.
اما عکس اسنادش کجاست و این کجا…
لحظه ای که وارد شد و
مثل بچه ای ترسیده به من نگاه کرد کنجکاوی من را برانگیخت.
با موهای بازش که دور صورتش ریخته بود و موهاش
کرد
تا عینکش می رسید.
چشماش از پشت عینک خیلی جذاب بود .
بزرگ با مژه های پر پشت شاخک
هایش
،
این جزئیات ممکن است توسط بسیاری نادیده گرفته شود.

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 9
اما یک باستان شناس که کارش یافتن گنج است از دل
خرابه …
ممکن است این جزئیات را نبیند …
که باید
کشف شود
من عاشق جزئیات بودم و
زیبا بودند …
نه، آنقدر زیبا بودند که هرکسی در نگاه اول می توانست آنها را ببیند.
در همان نگاه اول
توجه همه را به خود جلب کرد
هرگز برای من جذاب نبود…
جاذبه واقعی برای من همان است که باید لایه لایه شود.

کشف کت

کتی که از دید همه پنهان است. و در کشف باسی
لیا اندام لاغری نداشت اما لطیف بود و
درست است که قدش کمی کوتاه بود…
اما… بدنش را در ذهنم تصور کردم… لبخندی
به لب آمد. گوشه لبم …
دانلود رمان مزار لیا | صفحه 10
بالاخره بعد از چندین سال جست و جو احساس کردم که
به خواسته ام رسیده ام…

هر چند اول باید راضی باشم، مثل ظاهری که مرا جذب کرده است
… باطن هم برای من مناسب است یا نه!
در اتاقم زده شد
لبخندی که روی لبم نشسته بود رو پاک کردم و با جدیت گفتم
– بیا داخل ….
در باز شد و لیا با تردید وارد شد. سلام کرد و
جلوی در ایستاد. انگار ترسیده بود و
حس خونی بهم دست داد.
با چشماش به در اشاره کردم و گفتم
– درو ببند لیا بشین…
سری تکون داد و در رو بست اما روبه روی من ایستاد و
ننشست…
به صندلی اشاره کردم و گفت
– من راحتم

. صفحه 11
خیلی جدی گفتم
– اما اینجوری ناراحتم.
چشماش گرد شده بود و خوب نشسته بود
…حرکتش خوب نبود.
نگاه کرد
تا بالاخره خودش گفت
در آن برای چند لحظه
سرم را تکان دادم و این را گفتم
.
من هیچ اطلاعاتی نداشتم
می دانستم که این واحد را پاس نکرده است. در لیست درس هایش دیده بودم
. به او گفتم
– بدون این حساب می خواهی چه کار کنی؟ این واحد تا ترم سال دیگه ارائه نمیشه
و تو الان ترم اخر هستی…
لباشو فشرد و گفت
-نمیدونم.
با کیسش روم الگ گرم کردم و
بهش گفتم

رمان مقبره لیا رو دانلود کن صفحه 12
با کیسش گرم شدم و گفتم
– با توجه به واحدی که پاس کردی فکر کنم
بجای این درس بهت پروژه بدم!
با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و آروم پرسید
– جدا؟
– بله… اما قانون اینجاست که پروژه ای که بر عهده می گیری
باید شش ماه دیگر تحویل بدهی و
تمدید یا کنسلی ندارد… فکر کنم قوانین
سری آ دانشگاه را خواندی سر تکان داد و گفت
– بله. .. خوندم… علاقه ای به تمدید ندارم.
میخوام زودتر مدرکمو بگیرم
من از نزدیک به او نگاه کردم و گفتم
– پس واضح است که شما برنامه خاصی برای بعد از دانشگاه دارید.
لبخند نگراني زد و گفت
– تقريبا

… صفحه 13
– ميتونم بدونم برنامه شما چيه؟
با تردید سری تکون داد و گفت
– من می خوام عضو تیم متخصصین سومین مقبره فرعون بشم
… همون هایی که الان دارن…
پریدم وسط صحبتش و گفتم
– می دانم منظورت کدام گروه است… آنها زیر نظر ما هستند. دانشکده

بله شما هستید. پس دانشگاهت رو عوض کردی و
این بار
اومدی اینجا با شوق سرش رو تکون داد و گفت
– خیلی از تیم ها زیر نظر دانشکده تو هستن
– بله … اما میدونی که برای عضویت در این تیم ها باید
دوره خاصی رو بگذرونی که …
اشاره کردم به پرونده او گفت
– شما این دوره را نگذرانده اید.
چشمانش دوباره گشاد شد. خواستم
آن عینک لعنتی را از چشمانش بردارم و دیدم را باز کنم.
دانلود رمان مقبره لیا صفحه 14
لیا با شوک گفت
– دوره ویژه؟
گفتم …
ناامیدی از صورتش می ریزه.

– آره… تو سایت دانشکده نوشته. بخشی از آموزش
قبل از اکتشاف…
برای این فکرها زود بود.
با اینکه دوست نداشتم بر خلاف قوانین کار کنم و
از موقعیتم برای رسیدن به هدفم سوء استفاده کنم
، اما بعد از چند سال جذب دختری شده بودم،
نمی خواستم مثل دفعه قبل راحت از او دور شوم
.
.
برای همه گفتم
– البته اگه بتونی پروژه ات رو خوب انجام بدی…
شاید یه دوره خصوصی بذارم تا
زودتر به هدفت برسی…

دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 15 دوره خصوصی که گفتم تمام برنامه هایی که
چند وقت پیش میخواستم با یکی
بزارم
تو ذهنم هست ولی
همه رو
رد کردم
سریع گفتم
– اما زیاد امیدوار نباش … همه چیز به عملکرد شما بستگی دارد
.
بله، پس ابتدا روی پروژه خود تمرکز کنید، کت
با شوق سر تکان داد و گفت
– هدف از پروژه من چیست؟
… –
کشویم را باز کردم و
دو برگه از پروژه های تایید شده و خالی را برای لیا بردم.
من دو تا گزینه میذارم، میتونید
اینجا

دانلود کت رمان مقبره لیا صفحه 16 رو انتخاب کنید و با این انتخاب لیا معلوم بود که
روش حساب میکنم! یا حدسم اشتباهه…
لیا صفحات رو از دستم گرفت و شروع کرد به خوندن هر دوتاشون…
از حرف لیا:
پس اون بود! به طور جدی !
دانیل آندو… استاد کل گروه باستان شناسی!
مدیر حوزه اکتشاف!
خوش اخلاق! بلند قد ! خوش تیپ و … لعنت به تو
دنیل آندو … سکسی!
موهای قهوه ای و چشمان قهوه ای نافذش با
قیافه مردانه ای که پوشیده بود باعث شد فکر کنم کاپشن حامی
از روی جلد مجله ووگ بیرون آمده است!

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 17
اگه میدونستم قراره با چه مردی آشنا بشم!
امروز باید بیشتر با خودم کردم
با این افکار خندیدم! مثلا می خواستی
با ژاکت چه کار کنی؟ نکته ای می کنی و معلمت را نادیده می گیری؟!
می خواستی انجام بدهی؟ آیا در زمینه خیانت مردانه تخصص زیادی دارید؟!
تو تا این سن باکره و تنها ماندی!
مطالعه ثمربخش بود.
سرم را با این افکار احمقانه تکان دادم و شروع به
خواندن کاغذی که در دستم بود کردم.
دانیل آندو با تیپ و قیافه و موقعیت اجتماعی خود مطمئناً
تخت خالی
ندارد
.
دانلود رمان مقبره لیا صفحه 18
دانیل آندو با تیپ و قیافه و موقعیت اجتماعیش قطعا
تخت خالی نداره…
اگه داشته باشه
برای من که بیشتر شبیه کرم کتابی هستم زندگی نداره .
پس دیگه بهش فکر نکن!
عنوان پروژه اول را خواندم.
علت اصلی تخریب Sasle Siba در قرن اول
قبل از میلاد.
من حتی جزئیات پروژه را هم نخواندم. از این
لبانم نشست

عنوان پروژه دوم را خواندم کاپیتان لبخندی نشست روی

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 19
– طبقه بندی اسناد باستانی یافت شده در
قرن هفدهم از خانه باستانی دیان.
باز هم بدون خواندن جزئیات به دانیال گفتم
– من این مورد را انتخاب می کنم!
کاغذ را به سمتش گرفتم و
او نگاهی گذرا به آن انداخت.
از قیافه اش معلوم نبود در سرش چه می گذرد.
فقط سرشو تکون داد و گفت
– خوب … کی میتونی کت بگیری ؟
– هر وقت بگی!
-امروز عصر چطوره؟
– عالیه …

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 20
پشیمون شدم از این حرفم.
شاید چون دنیل با تعجب بیشتر به من نگاه کرد.
مدت زیادی در راه است، نکته خانم دیزی… این پروژه کلید پایان است.
کاش می گفتم نه، امروز عصر قرار دارم!
اما انقدر سریع قبول کردم که فکر کنم خودش حدس زد که
من چه آدم بیکار و تنهای هستم!
باز هم فقط با سر به جواب من اشاره کرد.
دوباره کاغذ را به من داد و گفت
– این را نزد خودت نگه دار. آدرس جان که سند است
در پایین کاغذ نوشته شده است.
امروز ساعت 6 در این آدرس باشید!
چشمکی گفتم و بلند شدم
نگاهش رو روی بدنم حس کردم.

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 21
اما میدونستم این توهم بود!
هیچ استادی در دانشگاه نمی تواند جسد شاگردانش را ببیند
!
تو چه معلمی!
دانیال بدون اینکه به من نگاه کند در حالی که
کاغذها را روی میز مرتب می کرد گفت:
باشه
و برای رسیدن به تیم کاوشه… یادت باشد

وقتی بستم. در نفس تازه ای کشیدم
اتاقش چقدر بوی عطرش می داد

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 22
چقدر اتاقش بوی عطرش را می داد
انگار عطرش مشامم را پر کرده بود
احساس می کردم دارم خواب می بینم
یکی از اون رویاهایی که صبح از خواب بیدار میشی و آرزو میکنی حقیقت
داشته باشه
به ساعتم نگاه کردم
نزدیک ساعت 3 بود
وقت زیادی برای آماده شدن نداشتم
اتاقم که
هنوز همه چیز در چمدانم بود.از
دانشگاه خارج شدم و سوار دوچرخه ام شدم.

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 23
البته هیچکس حدس نمیزنه که من
با این نوع دوچرخه ها میلیاردر هستم!
و این دقیقا همان چیزی بود که من می خواستم!
زندگی به اختیار خودم، به دور از هر نوع مرزی.
آپارتمان من خیلی دور از دانشگاه نبود.
یک ساختمان دنج در انشجون نه خیلی مجلل…نه

خیلی نزدیک
به حد متوسط ​​اما کمی شلوغ.
دوچرخه ام را در جای مخصوص گذاشتم و وارد
شلوغی چمن شدم.
با این فکرها به سمت آسانسور رفتم. دستش را روی پشتم گذاشت
و باسنم را در دستش فشار داد،

. صفحه 24
از جایم پریدم و به سمت سرم برگشتم.
را
مرد لبخند جدی به من زد و از کنارم گذشت. باورم
نمیشد همچین مردی همچین
حرکتی کرده باشه
. این مرد بود که این کار را کرد؟
باید از چهره اش به او می گفتم.
چند لحظه شوکه شده ایستادم.
اگر کار او بود و من مثل احمق به او نگاه می کردم
اما اگر کار او نبود
شک ندارم که فکر می کند دوستش دارم و مدام تکرار می کند،
نمی دانستم چه کار کنم؟

دانلود رمان مقبره لیا در صفحه 25
برو تو چمن من بگو ببین فیلم کی
برام دستمال درست کرده؟ گیج رفتم سمت آسانسور و
باید در گوشش می زدم، حالا اشتباه بود.
با این فکر به اتاقم رسیدم به ساعت نگاه کردم
لعنتی اینقدر زمان گذشته بود که
نگذشته بود
هنوز باز شده، دنبال لباس مناسب
گشتم
.
ولی دقیقا نمیدونستم کجا میرم!
دامن و لباس رسمی بپوشم
یا لباس دم اسبی معمولی
؟
با توجه به چین و چروک های لباس های رسمی،
تنها گزینه من شلوار جین و تی شرت بود.

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 26
با عصبانیت شلوار جین و پیراهن صورتی پوشیدم
.
موهامو باز گذاشتم و کفشامو با شلوارم ست کردم
.
آدرس رو چک کردم نونو افیض یک موسسه یا یک سازمان بود،
بنابراین او می توانست امیدوار باشد که تیم من خوب است.
در آسانسور و در لاین حسن به کسی حمله کنم
قبل از اینکه دیر بشه رفتم
این بار آماده بودم
اما اینطور نبود
اما این اتفاق نیفتاد و به راحتی رد شدم،
چون
برای دوچرخه سواری طولانی از خون
می ترسیدم
. نمیخواستم از عرق خیس بشم
دانلود رمان مقبره لیا صفحه 27
براش تاکسی گرفتم و آدرس دادم.
بعد از نیم ساعت مرا جلوی یک ساختمان بزرگ پیاده کرد،
مشکوک شدم!
Y
head
اینجا خانه بزرگی بود که
شیک و زیبا بود
… از پشت نرده های در تا خود خانه
تقریباً 300 متر چمن و باغچه وجود داشت.
هرچند به بزرگی عمارت ما نبود!

مانند زندگی که اسناد باستان شناسی حفظ می کند. با تعجب داشتم به خونه نگاه می کردم که
صدای باز شدن رو از جلوم
شنیدم و یکی از آیفون کنار در گفت
– بذار خانم دیزی وارد …
دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 28
خانم دیزی… پس من تازه رسیده بودم،
در را باز کردم و وارد
رواق شدم و مسافت زیادی را تا عمارت طی کردم و هر لحظه
قلبم تندتر می زد،
احتمالاً یک مجموعه دار از این اسناد خریده بود. آنها و
من مجبور شدم روی آنها کار کنم. اومدم تو این خونه…
وقتی در عمارت باز شد و دربان منو برد داخل
شکمم بیشتر شبیه
یه
کلاسیک شد

دکور در ورودی و نمای راهروی حسن
قدیمی بود.
، امیدوارم
با صدای صدای آشنا که از بالای پله ها می آمد خشکم زده باشد

. صفحه 29
دنیل آندو…
– به موقع رسیدی لیا…
سرم را بلند کردم و به دانیال نگاه کردم،
او یک لباس خانگی راحت پوشیده بود.
یک تی شرت خاکستری با شورت مشکی!
آره…پروفسور سکسی…یه فنجان آماران داره؟
سرم را با شوک تکان دادم تا افکارم را از سرم بیرون کنم و
سریع گفتم
– سلام و … اینجا … اوم … این
مبل شماست؟
– لطفا بیرون از دانشگاه به من زنگ بزنید دانیال
… و … بله … اینجا خانه من است …

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 30
احساس کردم نگاه دانیال بدنم را می چرخاند.
خدای من… لیا… چرا روی تنت می چرخد
؟
مگر اینکه بخواهد کوتاهی قد و اضافه وزن من را حساب کند.
دانیال اومد روبروم و گفت
– مدارک مربوط به عمارت قدیمی فامیلمون…
تو عمارت من نگه میدارن… با من بیا
لیا…
طوری لیا رو تلفظ کرد که موهام بالا رفت. پایان.
یا داشتم دیوونه می شدم!
آخه دانیال واقعا اینطوری بود
ولی من بیشتر از این هنگ بودم که مدارک برگشتن

دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 31
خانواده اش!
از خانواده ای قدیمی و مشهور.
البته، این توضیح می دهد که چگونه یک مرد با سن دانیال
پست مهمی در دانشگاه دارد، او در باستان شناسی است
!!
دنبال دانیال رفتم تا به در بزرگی رسیدیم. در را باز کرد
دیوانه شدم! حتما دیوونه شدم
گفت رو به یه راهرو بود…
کنار ایستاد تا وارد بشم. وقتی از جلویش رد شدم
دستش را روی کمرم گذاشت و گفت
– از این طرف …
مرا به سمت در سمت چپ برد و در را باز کرد
. روبروی یک کتابخانه بزرگ ایستاده بودیم.

دانلود رمان آرامگاه لیا صفحه 32
اما این عظمت کتابخانه چابی نبود که مرا شوکه کرد
.
بلکه دست دانیال بود که از کمرم پایین تر رفت … اما اگر پایین تر بود … دقیقاً
به باسنم
درست روی باسنم نبود…
نمی رسید .
قبل از اینکه بخواهم حرکت کنم دستش را گرفت و
اما اگر پایین تر بود…دقیقا به داخل اتاق
و من هم وارد شدم.
دارم اروتیک میخونم…
دانیال جلوی قفسه ای ایستاد و گفت

رمان مقبره لیا رو دانلود کن صفحه 33
– اینجا… از بالا تا پایین این همه سند تو یکی هستی
.
باید کتم را چک کنم
، سری تکان دادم و چشمانم فقط
در کتابخانه چرخید، دور تا دور قفسه های کتاب بود و وسط کتابخانه چند
مدل مبل و کاناپه مناسب برای استراحت، نشستن و مطالعه وجود داشت
.
جو عالی بود با صدای دانیال به خودم اومدم که
گفت
-خب سوال نداری؟
بلافاصله پرسیدم
– کی میتونم چک کنم و ساعت چند میتونم
بیام؟

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 34
دانیال لبخند مشکوکی زد و گفت
– الان همه میتونید بخوابید و هر
وقت وقت آزاد داشتید فقط به من پیام بدید تا هماهنگی برای اومدنتون
و بیا…
– اوه… عالیه … اوم… البته الان نمی توانم شروع کنم.
ابرویی بالا انداخت
که انگار انتظار این جواب را نداشت. سریع گفتم
– تازه رسیدم و هنوز چمدونمو باز نکردم…
فکر کنم امروز برم سر کار.
نمیدونم چرا حس کردم لبخند زد و گفت
– باشه … اشکالی نداره … هر وقت خواستی برو بگو
خوش اومدی

. دانلود رمان مقبره لیا | میشه صفحه 35 رو برام بفرستید
؟
منظورش چی بوده؟ او واقعاً به من چشم دارد.
نزدیک بود زیر خنده های تجربه
حرفامو بزنم .
بله … یک استاد جنسی چشم
به یک دانش آموز معمولی
دارد . خلاف تمام قوانین دانشگاه است.
تو چه جور آدم هذیبی هستی لیا؟
چشمامو از دانیال گرفتم و رفتم خونه کتاب
– لازم نیست … ببخشید …
– دیدم با تاکسی اومدی … من با تاکسی های این
شهر نسبت خونی ندارم !
آخه… اما چطوری دید که من با تاکسی اومدم؟!
دانلود رمان مقبره لیا صفحه 36
دوباره نگاهش نکردم و جلد اسناد را کشیدم

و گفت
– چرا؟
– بعد از یه مدت موندن متوجه میشی!
این فضا
اجازه داشت در این بحث سوالات بیشتری بپرسد.
بهش گفتم
– از لطفت ممنونم… ولی واقعا نمیخوام
اذیتت کنم
– اذیتت نمیکنه… من خودم خیلی کار دارم،
این بار برگشتم و لبخند زدم. او
– ممنون …

دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 37
با لبخند جوابم را داد و پرسید
– لیا اسم خیلی خاصی است… من به خانواده شما در تاریخ علاقه دارم
؟
… نه … باز این بحث …
جدا از اسم من اصلا دوست نداشتم خانواده ام
حرف بزنند گفتم
– نمی دانم … اما باید پدرم را ببوسم.
– پرسیدی حتما بگو … برام جالبه .. تصور
کن،
من
خدایا انگار نمیخواست
یه لبخند اجباری بهش زدم گفتم
-حتما…
خم شدم و مدارک رو گذاشتم وسط قفسه کتاب

. دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 38 جلد را باز کردم
و چند صفحه را ورق زدم
اما به یک سری نقاشی برهنه رسیدم و خیلی هیجان زده شدم
!
اینها چه مدارکی بود؟
سرمو بلند کردم که دیدم دنیل رو به من نیست…
ایستادم و فهمیدم پشت سرم هست.
به سمتش چرخیدم، انگار که
در خانه به سمت کتاب برگشت.
رفتارش عادی بود.
یا من هنوز توهم داشتم.
دوباره به مدارک نگاه کردم و ورق زدم.
پر بود از این تصاویر که اصلا عادی نبود!

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 39
مگه مدفوع نبود؟! اینها… اینها واقعا قدیمی هستند…
می توانید بفهمید که به سبک نوشته و طراحی شده اند
… اما…
اما واقعاً انتظار نداشتم عکس های جنسی او را با ابزارهایی
که روی استوک هست ببینم. این روزها بازار!
از صدای دانیال پریدم که پرسید
– لیا چی شده؟!
از صحبت های دانیال:
من معمولاً نمی توانستم این همه را تحمل کنم. اما وقتی لیا خم شد،
میل شدیدی داشتم که او را چک کنم.
نسبت به قد و هیکلش باسن خونی داشت و خم شد
… هوممم…

دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 40
وقتی خم شدم و او را از پشت چک کردم، کاپیتان لبخند زد
.
عالی بود…دقیقا مدلی که دوست داشتم!
از پشت شلوار جینش
بود …
منتظر بودم با لباس زیرش ببینمش… اما سریع به سمتم چرخید، برای اینکه رد نگاهم را از لای
لباسم
نبیند ، باید نگاه می کردم. از پشت به او
اونی که نمیدونست تو سرم چی میگذره!
البته اگر می دیدی چقدر برانگیخته شدم، فکر می کرد من
یک منحرف جنسی هستم با این قیافه.
چند نفس عمیق کشیدم و آروم
شدم
. صفحه 41
برای نقشه های داخل اسناد خوب بود!
خوشبختانه با تصاویر روابط در دوره جدید و
چهره لیا صادق بود.
به طرز خنده داری شوکه
شد

ایستادم
و از او پرسیدم.
– ام… نه… فقط… من…
– چی؟
سرش را بلند کرد و به هم نگاه کردیم. گونه هایش
برافروخته شد و پرسید
– این اسناد دقیقاً درباره چیست؟

دانلود رمان مقبره لیا
به صفحه 42 مشکوک نگاه کردم. جدی میگی؟
نگاهم را که دید با تردید گفت
– اوم… من… صفحات را کامل نخواندم! اونجا نوشته بود
؟
سرمو تکون دادم و گفتم
– آره…کاملا نوشته بود…اگه بخونی راجع به چیه
پس چطوری میا رو انتخاب کردی؟
صورتش قرمزتر شد و در حالی که می خواست
کاغذ را از کیفش دربیاورد، گفت
– امم… خوندم… آره… همه رو خوندم… خب
دوست دارم بخونم و مدارک رو مرور کنم… براش
این پروژه …

دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 43
یهو ساکت شد. از آنجایی که او دقیقاً روزنامه را می خواند،
می توانستم حدس بزنم کجا اینقدر ساکت شده است
.
زیر لب زمزمه کرد
– رابطه
اسناد جنسیت شناسی دوران جدید با ریشه های مدرن
با توجه به اسناد کشف شده و
تصاویر موجود از آن دوره …
با تردید سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد،
حالا صورتش کاملا قرمز شده بود!
ابرویی بالا انداختم و دستم را روی سینه ام کوبیدم.
فکر کردم لیا این را خوانده و انتخاب کرده است!
– نه نه … مشکلی نیست … چرا … چرا باید بخوام
اما این حتی بدتر از چیزی بود که انتظار داشتم

. دانلود رمان مقبره لیا صفحه 44
ناچار گفتم
– خب؟ حالا که خواندی…
آروم سرش را تکان داد و لب هایش را خیس کرد. سرمو تکون دادم
و گفتم
– میخوای عقب نشینی کنی؟
دهانش مثل ماهی باز و بسته شد اما چیزی نگفت
دوباره به برگه نگاه کرد.
احساس میکردم دارم شانسم رو از دست میدم
به کاناپه وسط برگشتم و نشستم.
با دقت نگاهش کردم و گفتم
– اگه خواستی می تونی لیا رو کنسل کنی!
سریع و بدون مکث پرسید

. دانلود رمان آرامگاه لیا صفحه 45
? شانه هایم را بالا انداختم و گفتم
– این دقیقاً سوال من است. چرا اینقدر شوکه شدی و
با تعجب کنار بکشید
– دانیال… البته. من خودم اینو میدونم…یعنی
غافلگیر شدن؟
لباشو لیس زد و عصبی دستش رو لای موهاش کشید و
گفت
– شوکه شدم…اوم…به خاطر…من…
اصلا فکر نمیکردم
همچین چیزی باشه
. رابطه جنسی در تمام دوره های تاریخ وجود داشته است. اگر
او نبود، تمام نسل ادامه پیدا نمی کرد.
دانلود رمان مقبره لیا صفحه 46
خیلی گیج شده بود. دلیل سردرگمیشو نفهمیدم
که حدس بزنم با این حرفهاش تقریبا چشماش رو گرد کرد و
با گیجی گفت
:دکب آندو…
– دنیل صدام…
نفس عمیقی کشید و گفت
این تصویر بیشتر شبیه رابطه است. ” خشن امروز و

اسناد مختلف به اسناد قدیمی … چیزی که
در گذشته فکر نمی کردم وجود داشته باشد! ابزار سکس و
روابط تقریباً مثل ارباب و برده است…
هوممم… خوب بود… خوب بود… بالاخره
این آقا حرف زد…

دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 47
به او نگاه کردم، لبخند روی صورتم ثابت شد و گفتم
– طرفداران سکسی پر از خلاقیت هستند. هیچ وقت محدود نبوده
و نخواهد بود… پس شک و تردید
مطمئناً خیلی قبل از این اسناد بود… که
دو نفر دوست دارند با بدن یکدیگر بازی کنند.
لذت های جدید چیزی نیست که
به تازگی ایجاد شده است. این خصلت در همه انسانها وجود دارد

مکثی کردم و به چشمانش نگاه کردم.
تعجب کرد اما با دقت گوش می کرد.
ادامه دادم و گفتم
شاید بعضی ها این نیاز را در درونشان سرکوب کنند…
اما
در وجود همه هست و کافی است بیدارش کنیم

. Page 48
مردمک‌هایش برف می‌باریدند
انگار از حرف من خوشش می‌آمد. یا شاید این تاییدی بر
افکار او بود
، به طور اتفاقی از او پرسیدم
– با من موافقی؟
آروم آروم سرش رو تکون داد و زیر لب گفت
– تا حد زیادی…
از دهن لیا:
دنیل ! دانیل آندو… او هر لحظه مرا غافلگیر می کند
مدام منو هر لحظه غافلگیر میکرد. لبخند مشکوکی روی صورتش به من حسی داد
که انگار منتظر حرکتی از من است.
اما من چطور؟ احساس کردم توهماتم بیشتر شده.

دانلود رمان آرامگاه لیا صفحه 49
.
نمی خواستم با یک حرکت اشتباه همه چیز را به هم بریزم،
اما نمی خواستم مثل احمقی رفتار کنم که
پیر می شود و از رابطه جنسی و حرف زدن در مورد آن فرار می کند!
شاید… شاید یک درصد…
فقط یک درصد، اگر توهم نباشم و دانیال
این حرف ها را با معنی بگوید…
سرم را تکان دادم تا افکارم پاک شود.
میفهمی که نمیخواد تو رو بزنه؟ به شما
که دانشجو هستید و حداقل نیم سال از او کوتاهتر هستید.
البته قدش خیلی بلنده…
تقصیر من نیست.
از صدای دانیال پریدم که گفت

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 50
موردی نیست.

لیا؟ انگار اینجا نیستم،
لعنتی ،
حواسم
پرت شد و غرق شدم.
امیدوارم زیاد از افکارم نگفته باشم.
سریع بلند شدم و گفتم
-خوبم…فقط خسته شدم…بهتره برم تا
فردا پر انرژی برگردم.
– فردا ؟
– امم… نمیشه فردا؟
– چرا… اتفاقاً هم عالیه… فقط چون فردا
.
تو تعطیلات فکر نمیکردم بخوای کار کنی،
لعنتی… بازم گند زدم. ولی برای جمع کردنش
گفتم

رمان مقبره لیا صفحه 51 رو دانلود کنم
– من عاشق خوندنم مخصوصا اسناد قدیمی…
تا فردا عصر کارم تموم میشه بعد میام اینجا. البته اگر
دنیل بلند شد و گفت
– عالی … فردا میبینمت … البته … حالا
امبسونمت …
بعد از گفتن این حرف به سمت در رفت .
باهاش ​​رفتم و گفتم

ممنون ولی
بازم میگم واقعا نیازی نیست ببرمت
. با هم به سمت در خروچ رفتیم
و دانیال سوئیچ ماشینش را گرفت

اما به جای اینکه از در بیرون برود به من اشاره کرد و
از پله ها
بالا
رفتیم و از در دیگری رفتیم.
با دیدن پارکینگ دهنم افتاد.
شبیه یک پارکینگ عمومی بود . خیلی بزرگ بود، اما
پر از ماشین های لوکس بود، و
من مثل احمق آنجا ایستاده بودم که دانیل به سمتش برگشت.
تفاوت اصلی بود. آی تی
رفت سراغ هوندای مشکی و گفت
این ماشین های قدیمی و بدون استفاده…
من به اجدادم اهمیت نمیدم…
احمق نبودم!

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 53
پدرم خودش میلیاردر بود و من عملا میلیاردر بودم

اما… تا به حال همچین آدمی را ندیده بودم.
اینقدر زیاد است که شاید دو برابر، نه سه برابر
پدرم که عاشق مشی بود، دانیال ماشی داشت!
سریع جلو رفتم و به دانیال رسیدم.
شبیه احمق شدم
البته دیگه مهم نبود
امروز جلوی دانیال احمق به نظر می رسیدم که
مطمئن باشید من یک احمق هستم! پس دیگر نیازی به طمع نداشتم،
مثل اونا شدم!
دنیل ماشین را روشن کرد و به راه افتاد.
-خب…کجا بریم؟
آدرس را به او گفتم و گیج شدم

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 54 رو
به من کرد و از من پرسید،
احساس کردم بوی عطر دانیال از قبل وجود دارد،
شاید چون در فضای کوچکی بودیم.
نزدیک ساختمان خوابگاه دانشجویی که رسیدیم،
ازدحام ماشین ها زیاد شد.
دنیل آروم
با خونسردی گفت – انگار اینجا اتفاق افتاده.
کمی جلوتر دود سیاه و شعله های آتش
از ساختمان ها پیدا شد
و راه بسته بود و نمی توانستیم جلوتر برویم

. دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 55
دنیل لیوان را باز کرد و
از منشی پرسید که چه کسی راه را می بندد.
با جوانی که آب یخ روی سرم ریخت
– ساختمان مرکزی خوابگاه دانشجویی مان آتش گرفته است…
نمی توانی جلوتر بروی،
با تعجب گفتم
– نه… واحد من آنجاست.
دنیل با ابروهای بالا رفته سمتم برگشت و گفت
– اونجا یونیت گرفتی؟
اسمم را نگذاشتم، پیاده شدم،

دانلود رمان مقبره لیا صفحه 56 که به من نگاه می کردند، به زور
از کنار مردم و عابران
گذشتم
تا خودم را جلو ببرم.
لعنتی این شانس من بود؟ حالا اگه اتاقم
سوخته باشه چی؟ اگر وسایل من!
آتش نشان ها جلوی من ایستادند و یکی از آنها گفت
– خانم ورود ممنوع است. آتش هنوز مهار نشده است
اوه، نه… نه… نه…
– در کدام طبقه است؟
– طبقات شمالی E تا G تقریباً همه در آتش هستند
… نه …
من در طبقه F بودم.
وقتی کسی مرا از پشت بغل کرد زانوهایم شل شد

. دانلود رمان مقبره لیا صفحه 57
برگشتم سری آ و با دیدن دنیل که مثل یه دوست بود
با گریه راه افتادم و گفتم
از دیدن دنیل که مثل یه دوست قدیمی منو بغل کرده شوکه شدم.
اما اونقدر حالم بد شد که جواب ندادم
– کف من وسط آتشه…
– آروم باش لیا… مهمتر از همه اینه که سالم باشی…
– وسایلم. ..
– بیمه هزینه آن را پرداخت می کند.
با پول قابل تعویض نیست
با صدای گیجی گفتم
– پول مهم نیست … یه سری چیزا
. با این حرف دانیال دیگه چیزی نگفت.

دانلود رمان آرامگاه لیا | صفحه 58
به آرامی پشتم را نوازش کرد و کم کم احساسم از بین رفت
انگار بدنش گرمتر شده بود!
شاید این من بودم که گرمتر شده بودم،
آرام آرام از او جدا شدم و تشکر کردم،
با اینکه اجازه داد دستش را رها کنم، اما دستش از
کمرم خارج نشد و در ساختمانمان گیر کرده بودیم و
شعله های آتش
نمی رفت. بمیرم و دنیل گفت
– بیا برگردیم خونه من… اینجا ماندن فایده ای نداره
میدونستم حق با دانیلا بود و اینجا ماندن فایده ای نداره
اما…
ولی من هم نتونستم برم خونه دانیال!

دانلود رمان آرامگاه لیا صفحه 59
موبایلم را آوردم و گفتم – تو برو… شماره بابا را
در هتل
گرفتم !
چند روز بعد باید دوباره به او زنگ بزنم
.
شاید بابا درست می گوید و من
توانایی زندگی مستقل را ندارم.
من خیلی مریض بودم.
قبل از اینکه دکمه تماس رو بزنم دنیل موبایلم رو برداشت و
گفت
– خونه من یکی از نیمی از هتل های این شهر بزرگه…
با تعجب نگاهش کردم!به صفحه گوشیم نگاه کردو گفت – خوب نیست تا به یه م ی شکل خوردی زنگ بزن به
پدرت … ی بهبه یکم خودت برای حل مشکلاتت تلاش ی کت !
ی ابروهام بیشب بالا پرید درسته حق با دنیل بود ! ی ی اما واقعا رفی خونه دنیل
ی درست کردن یه مشکل بزرگب نبود ؟!
دنیل گوشیمو داد دستمو گفتم – درست نیست من بیام خونه شما !
– ی میشه این شما شما رو بس کت لیا. گفتم خارج از دانشگاه با من راحت باش و مسلما هیچ مشکلی با اومدن تو به خونه من نیست …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 61
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بازومو گرفتو منو به سمت ماشینش برد و ادامه داد
– ی البته تا زمان که کسی تو دانشگاه نفهمه.
نگاهی بهم انداخت و گفت
– من که قصد ندارم بگم… ی تو چ ؟
سری ع با سر گفتم نه . اما خیلی گیج بودم. دیگه جدا رفتار دنیل یکم زیادی عجیب بود
با هم نشستیم تو ماشینو بلاخره جرئت کردم و گفتم – من یکم سر در نمیارم ! نگاهی بهم انداخت و گفت
– ی از چ ؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 62
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~با تردید لبمو تر کردمو گفتم – دلیل این رفتار شما … ام … رفتارتو … ماشینو روشن کردو خبه به مسب رو به رومون گفت – رفتار من چطوریه مگه ؟
میدونستم متوجه منظورم شده
ی اما نمیفهمیدم چرا داشت خودشو مبد به اون راه ی برای همی گفتم
– ی هیخ … مهم نیست … ی شاید من خیالان شدم
اینو گفتمو نگاهی به نیمرخش انداختم
ته رد لبخندی رو لبش بود اما خیلی نا محسوس این مرد خیلی مشکوک بود
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 63
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ی دیگه حرف نزد و ضبط ماشینو روشن کرد
ر آهنگ ن ی کلام و ملایمی پخش شد و سکوت بی مارو
پر کرد .
وارد حیاط عمارتش شده بودیم که بلاخره سکوت رو شکست و گفت
– اوه … ر من فراموش کردم ببمت فروش ی گاه تا اگه چبی
لازم داری بگبی .
ی تازه یادم افتاد هیخ همراهم ندارم .
ی خسته پوف کردمو گفتم
– اه … ی لعنت … خودمم حواسم نبود …
– یه خانم متشخص هیچوقت فحش نمیده شوکه برگشتم سمتش ! یچ گفت ؟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دانلود رمان مقبره لیا | صفحه 64
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

1 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان مقبره لیا»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.