دانلود رمان تب داغ گناه

درباره پسری زیبا و مغرور به نام آرمین است که برای گرفتن انتقام از مردی که گذشته تلخی رو برای خونوادش رقم زده یک دختر بیگناه رو وارد این بازی میکنه …

دانلود رمان تب داغ گناه

ادامه ...

قلبم خیلی پرشور بود، غوغایی در درونم به پا شده بود، تا به حال این کار را نکرده بودم، خطوط قرمزی بالای سرم بود و
با وجدانم احساسات مختلف را
زیر پا می گذاشتم ، یکی در من می گفت: «چرا کردی؟ بیا ای احمق، اگر
چه آشنا می بینی؟ تا دیر نشده برگرد” اگر مامان و بابا بفهمند؟…
آخه به نعیم مامور تنبیه چیزی نمی گن. وای اون چهره ای که تو خیالم
مثل یکی از هیولاهای موذی هیولاهای کارتونی بود به ذهنم رسید. اگر بفهمد
خونریزی می کند. برای نعیم، همه کارهای من همیشه عیب بود، اما
خودش هم همین کار را می کرد خوب بود. اوه برو ، من واقعاً می خواستم بیام –
آینده تو کیست؟ چه می شود اگر این پسر کسی نباشد که خودش را معرفی کرده و آینده شما را خراب می کند
چی؟ ای وای دوباره شروع شد خواندن بیت ناامیدی پایانی ندارد

بلند شو نفس بکش تا دیر نشده برو آینده ات را با این دوستی های ناپایدار خراب نکن
، می تونی خط موبایلت رو عوض کنی، اونی که
چیزی جز شماره تو نداره، اگه خطت رو عوض کنی، دیگه پیدات نمی کنه، قضیه حل میشه.
هنوز ندیدیشون، هنوز رو در رو نبودی، بلند شو، نفس بکش… ای وجدان لعنتی من
میخوام بشینم – میگم پاشا.» وقتی رسیدم بالا، یکی به من گفت، “خب، اگر اینطور باشد؟
همان کسی که خود را معرفی کرد؟ چرا به شانس خود لگد می زنید، شاید چرا تا
بیاید«از نعیم و حرف مردم می ترسی، از دیدنش از خدا می ترسی، اما به خاطر
اون عاشقت بشه. من یک ازدواج تمام عیار شدم، هوم، چرا که نه؟ چی کم داری
نسبت به دیگران؟ دوره و زمانه عوض شده. شما نباید در خانه بنشینید و منتظر خواستگار باشید.
این فکرها قبل از مسیح (ع) وجود داشت
این
«بیا بیاییم» سریع نشستم – اگر دروغ است، اگر آدم دیگری است،
خوب سرت را مالیده تا داشته باشی چه می شود؟
مامله، تو ساده و باورپذیری. شما تا به حال کسی را در زندگی خود نداشته اید.
مطمئناً به زودی وابسته خواهید شد. پس اگر خاک بر سرت بیفتد
چرا تا حرف مردم فرار نمی کنی
که مدتی تو را نمی بینند و می گویند بیا این راه من است، می خواهی خالی کنی، می دانی، ندیده ای
. اگر پسری را در 21 سالگی ندیدم، همه شما را مسخره می کنند – آنها می فهمند که آنها
کجا می رسی. غرورش اینه که دوست پسر داره
که غرور نیست برو باتمرگ تو از بچه های استثنایی هستی که اینقدر
لجباز و بد بودی؟ اگر بر خلاف گفته او یک آس و پاس بود
چه؟ خوب، بهانه خوبی است. ما آن را انجام خواهیم داد و تمام – اگر حرف من اشتباه شود چه؟
خدایا اگه شعبون بی مغزه پس مغز پسرای ایرانی چی
؟
خدای اعتماد به نفس، خدای خود شیفتگی محض، مواظب خودت باش،
نگران قد مردم نباش، بشین.» نشستم و با نگرانی به اطراف نگاه کردم.
پارک لاله، حتی پرنده هم در این سرما پرواز نمی کند. اتفاقی که برای انسان می افتد، حتماً قلقلک زده است،
و حالا یک گوشه ایستاده است. به ریش من می خندد. کاش نمی آمدم اگر همه چیز بچرخد
تا همان چیزی باشد که وجدانم به من می گوید، آن وقت همه می گویند خوب است. ناگینو دید که این یک عشق خیابانی است.
چطور سنگ نخورد؟ با شناسنامه سیاه شده برگشت.
او در بیست و سه سالگی طلاق گرفت و حالا رفته است.
آنها مدام فکر می کنند که این پایان بازی دوست پسر است تا آن زمان
دوستی همه چیز است، به محض اینکه زیر یک سقف می روید متوجه می شوید که من
آرزوی غیرممکنی بود.
آنقدر شیرین بود که با هم خوشحال می شوید به زحمت بلند شدن نمی ارزد.
من از آنها نیستم، تا بلند شدم، یکی از پشت سرم گفت:
_پس بالاخره بلند شدی؟ زانو درد گرفتی، خیلی نشستی!
چشم های ابروی مشکی – چشم های پاره آبی که کشیده و درشت هستند همراه با پف
چشمانم را بستم، نه، نه، نه، متاسفم، این یک توهم است،
متاسفم.
نه اینطور نیست که خاک، خاک، خاک بر سرت باشد، گفتم برو یکی ببینمت،
خدایا چرا اینقدر شانس دارم؟ از من مجسمه بسازند، انقلاب را بدانند
تا همه دلتنگ من شوند، خدایا ببین کی آمد. کاش نعیم می آمد، بابا
می آمد، اما نه، نه، نه
. بازش کردم و دوباره دعا کردم که
توهم زدم (اون هم از هوای سرد)! اما وقتی چشمانم را باز کردم، متوجه شدم که
او تقریباً 281-3-3-4 شانه-سینه-سینه-موهای دودی تیره زیتونی است که
با ابروهایی که با دیزل کشیده شده بودند اما نه خیلی پهن و پرپشت است.
پشت پلک ها واقعا قسمت جذابی از صورتش بود، لعنتی، انگار چشمانش دهان است، مرا قورت می دهد –
بینی ایتالیایی دارد، صورتش تقلید می کند، یا بهتر بگویم
صورتش شبیه ایتالیایی ها است. حرف زدن از لب و دهنش خدای نکرده
پارتی داشت پسر چرا باید همچین لب و چشمی داشته باشه آخه طمع من
دانلود رمان تب شدید گناه صفحه 2 …. این نگاه مغرور _شجاع_ضخیم_با یک مخلوطی از اشتیاق بی پایان_اعتماد
به نفس عظیم و فقط “آرمین شوکت” آن را دارد، لعنت به تو که
مرا اینجا دیدی…_
تموم شد؟
با چشمای ریز شده بهش نگاه کردم و گفتم: چی؟!!
چک من؟
چشمانم گردتر شد، ای خاک بر سر تو، لب پایینم را زیر دندانم کشیدم و
سرم را پایین انداختم و گفتم:
_خوردی؟
با وحشت آشکار سرم را بلند کردم و با مته گفتم: سلام.
سرش را بالا می گرفت تا غرورش را کامل کند و
از افق به من نگاه کن
. آستاگفرلالا، مرد پولدار از دماغ فیل افتاد، امروز زیاد به هوش نیامده، فقط
یک کت و شلوار رسمی پوشید، یک شلوار پارچه ای خوش دوخت، به جای اینکه
قیافه اش را مردانه کند، به وجودش اضافه کرد. مد روز یا
. انگار می خواستند جلوی لباس را با یک
کت کوتاه خوش دوخت نشان دهند.
هوم، یه نفس طولانی دیگه کشیدم
و یه نفس دیگه کشیدم.
.
با همون لحنی که ازش متنفر بودم بعلاوه لبخندی که
لحن مستی او را قوی تر کرد گفت: بوش چطوره؟
بدنم یخ زد تو از کجا فهمیدی؟!!!! وای آبروم رفت تموم شد از این به بعد بذار
دستم را رها کن، هر اتفاقی برایمان بیفتد،
اومدم سریع خودم رو جمع کردم و
سرم را بلند کردم و گفتم: آقای مهندس با اجازه…
نگذاشت ادامه بدم با همان لحن پرشور و صدای محکم اما با لحنی آرام
گفت: نمی خواهی منتظرش باشی؟
چشمام گرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم و از خنگ بودنم اخم کردم، دلم داشت
از دهنم بیرون بزنه اما خودمو نجات دادم و گفتم:
دانلود رمان تب سنگین گناه صفحه 3_فهمیدم که تو منظورش نیست!! فقط اومدم دور هم جمع بشم
اول دهنم باز بود و داشتم به خودم نگاه میکردم بعد از چند ثانیه
ابروهاش رو بالا انداختم و با حالت شیطونی صورتش گفتم:
– یعنی با کسی قرار نگرفتی؟
با صدایی که نمیدونم چرا الان میلرزید گفت: نه..نه..یعنی..نه…وای!
پوز خیلی خونسرد خندید و در حالی که موبایلش را درآورد و
با آن رفت و آمد کرد، گفت: انگار برای قرار آمدی. ابرویی بالا انداخت و
سرش را به سمت چپ کج کرد… نگاهی به اطراف انداختم پسر حالا نمیاد جلوی
آرمین. بی اختیار لبمو گاز گرفتم و با نگرانی بیشتر به اطرافم نگاه کردم و دنبال یه چیز نامحسوس میگشتم
ولی مثلا… “نه
اشتباه میکنی
” بدون اینکه سرش را بالا بیاورد چشمانش را بلند کرد و لبخند زد و گفت:
اشتباه می کنم؟ ” با تاکید بیشتر گفت: “یک اشتباه سریع
” و بدون معطلی و سریع گفتم:
– نه تا حد امکان، اسمم را هنرمند بگذار.
– خب الان میرم…
جویدو در حالی که متکبرانه به من نگاه می کرد با همان ژست قبلی
گفت: نفست عوض شد. پس از اتمام سخنانش، سرش را بلند کرد و
از افق به
من نگاه کرد
. انجامش دادم و
محکم تر گفتم: با اجازه
– منو ببر
نه ممنون، خودم میرم
– امروز مدرسه نرفتی؟
_دیگه دانشگاه ندارم دارم خودم رو برای کنکور لیسانس آماده میکنم
_رشته شما چی بود؟
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 4_نقاشی “با دقت نگاه کردم خدایا سرم به سرم نیاد آبروم برود چه غلطی کردم؟

پس شما هنرمندید؟
«اینقدر سوال نپرس، حالا شرافتم را نشانت می دهم»
خیلی هنرمندانه هستند.
– اما هارمونی، رنگ لباس شما می گوید که توسط یک هنرمند بسیار با استعداد دوخته شده است.
فکر کردم وای
دختر و پسر به چه زبانی
صحبت می کنند؟ ؟!
_از طرف من به نعیم تبریک بگید. شنیدم که نامزد کرده
لبخندی ساختگی زدم و گفتم: چشم باید…با اجازه…
با لبخند مرموزی گفت: عجله داری نفست رو بنداز.
دلم از لحنش افتاد و گفتم:خیلی ​​وقته بیرون رفته بودم باید برگردم سر کلاسم

دوباره ابرویی بالا انداخت و گفت:خیلی ​​وقته؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم: نیم ساعت برای پخش کافی است.
دو پسر از دور می آمدند. آیا نباید اینطور باشد؟ آیا طرف مقابل با دوستش می آید؟ وای.
نه از کجا میدونی که جلوی این آرمین هستن؟ اگر آنها هستند،
ما در مورد یکدیگر می دانستیم همان چیزهایی است که در مورد خودمان به من گفتیم و حالا
؟ گی
دم نداشت
چرا انقدر به اطراف نگاه میکنی منتظر کسی هستی؟
_وا! نه “چقدر زود حرفات از دهن آدم میره” خداحافظ
_خدایا مواظبم باش نیفتم
با تعجب برگشتم نگاهش کردم و کمی اخم کردم نگران منی؟! مار مشخص و خالدار
نگامو را دید و سریع گفت: دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 5_ پدرت
میگه
برف که میاد
خیلی زمین میخوری. با اونی که قرار بود 3 ماه فقط به هم پیام میدادیم
بدون اینکه من بدانم او واقعاً کیست، و نه او چیزی در مورد
نمونه خوشبختی ما بداند. قرار شد برای اولین بار همدیگر را ببینیم
. همون شماره رو تو گوشی
رند با کد یک دیدم با حرص جواب دادم:
سلام کجایی؟ در این سرما دو ساعت منتظر جنابعالی مردم
سرما خوردم…_
سلام.
دل هری غرق شد، سریع گوشی رو از گوشم برداشتم و
دوبار به شماره نگاه کردم
.
_آره منم
_نه خسیار نیستی این صداش نیست!!
_چرا من قراره تو من نیستی
با عصبانیت
انقدر عصبانی شدم که یادم رفت مخاطبم صدای خشایار رو نداشت.
گفتم
:
_چرا
میزنی؟ بالاخره شریک پدرم مرا دید و دو ساعت از من سوال پرسید
؟
و
پاسخ می دهد
. رمان تب داغ احساس گناه رو دانلود میکردی صفحه 6_ انگار هنوز شرایط منو درک نکردی. میره
طرف شریک
پدرم
.
کف دست پدرم را رها می کند . نه من نه تو دیگه
با جدیت گفت: میگم هیچکس نیست
-خب تو از کجا میدونی؟
_اینجا هیچکس جز من نیست. وقتی برگردی منو میشناسی.
تمام سرم پر از شک بود. ترسی به دلم نشست. گوشه لبم را گاز گرفتم و
بدون اینکه گوشی را از گوشم بیرون بیاورم، به عقب برگشتم، نگاهم از روی زمین شروع شد.
فقط 11 قدم پشت سرم یک مرد ایستاده بود کفش مردانه
_شلوار جاذب پارچه مشکی… ضربان قلبم روی کمرم بالا رفت عرق سرد
نشستم نفسم را حبس کردم و به بالا نگاه کردم – کت کوتاهی
داشت به سمتم می آمد قدم به قدم، نه، نه، نه، او را ندیدم
. !! نه خداییش انقدر لبمو زیر دندونم گاز گرفتم که حس کردم
سوراخش کردم و صدایی از داخل گوشیم شنیدم
.
دیدی چقدر راحت تونستی منو بشناسی
؟ داشتم به منشی تلفنی گوش می دادم و یکی در سرم زمزمه می کرد:
“تو به من دست زدی…” دهانم باز و خشک شده بود،
چشمانم از تابش برق می سوخت…
نیم متری من ایستاد و گوشیم را از روی زمین برداشت و در را باز کرد.
در حالی که داشت برف های جاده را پاک می کرد، گفت:
“تو گفتی.” “چرا دو ساعت منتظری؟”
بدون شک یک بار دیگر با وحشت سلام کردم
و خندید و گفت: چند بار سلام می کنی؟ باطری رو گذاشت تو گوشیم
و روشنش کرد و نیم نگاهی بهم انداخت و سرش رو با زاویه کم به طرفین تکون داد و
بعد نفسی کشید و چشماشو بست. کمی بلندش کرد و بعد به حالت اول برگشت
(همان حالتی که دیمون در سریال خاطرات خون آشام انجام می دهد) و گفت:
_اوه، نفسم حبس شده… گوشی رو به سمتم گرفت و گفت:
دانلود کن. رمان تب داغ گناه صفحه 7 _بیا بگیر
ناغونی دور. پریدم مغزم قفل شد سریع
اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم:
_فکر کنم باید برم خونه _ خونه
؟ توبا،
ن.. من.. نه.. اومدم مشروب بخورم…
_ قرار گذاشتی. با من به خاطر نفست
_ قرار گذاشتم؟!!!! چه زمانی؟!!!!
آرمین گوشیشو در آورد و شماره گرفت و موبایلم زنگ خورد.
به صورت آرام و ریلکس آرمین نگاه کردم و روی گوشیم گذاشتم. شماره خشایار بود
همون شماره رند کد یک… یخ زده نگاه کردم و ویولونم رو به صورت آرمین بلند کردم
و گفتم: آقای مهندس!!!! تو اصلا کار خوبی نکردی شوخی بدی بود
آرمین لبخندی زد، روشن تر و روشن تر شد، بعد تبدیل به خنده و در نهایت به قهقهه شد.
بعد دوباره چشماش یه جورایی بزرگ شده بود و من داشتم حرف میزدم
به حالت عادی برگشتن و گفتند: _خدایا
با من
دعوا نکن . از او پرسیدم چرا مرا سر کار می فرستد؟ سرد و خشک گفتم
: خداحافظ.
وقتی برگشتم تا جلوی من بروم، مثل یک جن ظاهر شد. من و قلبم
نفس عمیقی کشیدیم “بله…” ترسیدم.
_معلوم نیست؟
وقتی اینطوری ظاهر شد چشماشو ریز کرد و گفت: میخواستم موضوع رو کمی هیجان انگیز کنم…اوم…اوم
…هیجان انگیز. سرش را کمی عقب و جلو کرد و گفت: جذاب.
اخمی کردم و با حرص گفتم: واقعا.
آیا شما ناراحت هستید؟
کمی صورتش را برگرداند، مستقیم به صورتم نگاه کرد و گوشه لبش را چرخاند و
گفت: نه، تنها چیزی که مشخص است این است که رنگ پوستت تیره شده است. سریع و بدون
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 8 مهاباد گفت: ترن بهت میاد لبخند تو مکنده مرگ ماست. او مرا به من سپرد، زیرا
مرا بسیار طمع کرد. پسر پرو فکر می کرد که من دختر بدشانس مردم او هستم که من را نیز ترک خواهد کرد.
احمق. او ثروتمند است. او یک رذل است. با اون چشمای پاره شده
با لحن محکم و جدی گفتم:
خدافاز
چشماشو گرد کرد و گفت:ای نفس چرا اینقدر به خدا حسودی میکنی؟ تو
دنبالم اومد و دوباره جلوم سبز شد و با اون قیافه که
با اون لبخند مسخره ژیگول گفت: تو
روز اول قرار خیلی ترشی داری مسخره ام می کنه؟
قاطعانه و محکم گفتم: من با شما قرار قرار ندادم آقای مهندس
_من و خسیار هر دو یکی هستیم،
از حرص دندونام رو به هم فشار دادم و فکم فشرد،
از لای دندون های قفل شده ام گفتم: _آدم احمق
به این
میرسه . گفت: دور از جانم، نه دور از پدرم،
دختران عاقل با پسری مثل من قرار می گذارند.
تاکید کردم و
گفتم باهات قرار نگرفتم.
خودم را خسیار معرفی کردم، آبی
آرمین لبخندی زد و گفت
با حرص گفت: خسیار بیست و سه ساله فروشگاه لوازم منزل و چشم و ابرو
مشکی… این همه تو هستی؟
خوب اگه میگفتم خسیار بیست و نه ساله رئیس بازرگانی صادرات و
واردات
چرم قد بلند چهار شونه
چشم آبی
تا حالا دقت نکرده بودم وقتی حرص میخوری چقدر جذابی اما
زیاد حرص نخور همش شوخی
بود صفحه 9 با صدای لرزان بغض و بغض و حرص گفتم:
شوخی خنده داری نبود، خداحافظ
جدی تر از همیشه، گفت: اوه، بازم میگه خدا خیرت بده
– مگه نمیگی شوخی، خندیدی، خندیدی و تمام شد.
با اخم خفیفی که جذابیت همیشگی اش بود گفت:
_اسم و قیافه شوخی بود بقیه شوخی نیست
_یعنی چی؟!!!!
لبخندی زد که انگار هست یه دنیای پنهان پشت اون لبخند
کلی نقشه که ازش بی خبر بودم
حس بدی به لبخندش داشتم “دوستت دارم”
با تعجب نگاهش کردم شوکه شدم آرمین از من خوشش اومد؟ _اگه
تو از خانواده او نبودند، شما باید سه ماه پیش این دسته را تمام می کردید.
مسخره ترین چیز در دنیا می تواند همین یک چیز باشد. اخمی کردم و جدی در حالی که
داشتم سرم رو پایین می انداختم چون نگاهش
یه جورایی شرمنده ام می کرد… گفتم: همه دخترای دنیا رو زیارت کردی و الان به من رسیدی؟
خیلی محکم و پرشور گفت
این چه طرز حرف زدن با منه؟ که من کاملا خالی کردم و
با ترس یک قدم عقب رفت و سرم را آنقدر پایین انداخت که چانه ام به
سینه ام چسبیده بود و با لحن صدایش آهسته گفتم:
_ببخشید من عضوش نیستم.
فرد شاکی و مطالبه گر گفت:
_آخه جالبه من وقتی خسیار بودم تو عضویت داشتی الان نیستی؟
_میگم اشتباه کردم اصلا بلند شده بودم که برم…نمیتونم
قبل از اینکه محکومم کنه سرمو بلند کردم گله کردم:
_اصلا برای چی به من زنگ زدی؟
دماغت…
چشم راستم چشم چپم انقدر با دقت به چشمم نگاه کرد که گفتم تک تک مژه ها
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 10_چرا جواب دادی؟ حالا مسئله تو هستی نه من، تو که ادعا می کنی از او نیستی. او
آنقدر به من نزدیک شد که صورتش فقط چند سانت با صورتم فاصله داشت
. تو یه اس ام اس ناشناس بهم دادی
پس داری پوستت رو هم میخاری هان کرم از
خود درخت
.
وارد شد، روی نیمکت نشستم و سرم را بلند کردم و با ترس آشکار به او نگاه کردم.
صورتش را با پوزخندی پیروزمندانه جلو آورد و گفت: ها…اوم؟
_نگفتی…نگفتی…کی…کی هستی”به جز صورت من.با دقت به صورتم نگاه کرد
و نگاهش را آروم پایین آورد.روی لب و قلبم زوم کرد. ترسیدم
تو سرش چی میگذره این مغز مشکل داره فکر نکن
از این دخترم و یه کاری بکن.بی دست و پا بدون اینکه به لبام نگاه کنم سرمو عقب کشیدم
پوزخندی زد…چیزی دور مچ دست چپم پیچید سریع سریع
دستم نگاه کنم، نگذاشت آنچه را که دور دستم پیچیده بود تحلیل کنم، دستم را کشید و مجبورم کرد
بلند شوم و گفت: بریم،
خودم را عقب کشیدم، او داشت منو میکشید قبول نکردم و فایده نداشت
با درد گفتم: وای خدای من…آخه آقای مهندس این چیه؟!! اوه اوه
دست منه… خدایا. جون دستم درد گرفت بذار برم…
بدون اینکه رفتارش عوض بشه
گفت:بریم یه قهوه بخوریم.
ایستاد و بدون هیچ احساسی به من نگاه کرد. حالا چه خوب باشد چه بد،
کمی چشمانش را ریز کرد و از نزدیک نگاه کرد.
ایمو رو جلوش گرفتم و گفتم: نه آقا شوکت گفتم که اصلا ندارم… –
وسط حرفم با اون صدای باز گفت و گفت: بدن محکم و قویش:
_چرا که نه؟
چون تو شریک پدرم هستی
– من سن پدرت را ندارم، من شریک او هستم. یه دلیل دیگه بیار
– من تا حالا با یه پسر دوست نبودم، نمیخوام…
– خب این به تو چه ربطی داره؟ حالا تو با من هستی
دانلود رمان تب گناه صفحه 11_ اگه بابام بفهمه منو میکشه،
سرش رو بلند کرد و به افق نگاه کرد و گفت: پدرت زیر دست من کار میکنه،
میدونی که بدون اجازه من حتی آب نمیخوره. او نمی تواند بدون هماهنگی با من کاری انجام دهد،
اما او متکبر است. تر گفت: من نیازی به هماهنگی با پدرت ندارم. من
با اخم و گیجی گفتم: منظورت چیست؟
_یعنی اگه بابات بو بده نفر اول با خودش میگه بعد من “لبخند میزنم و
.
گفت به او بفهمانم چه می خواهد بکند؟ دستت درد نکنه بابا من
سند ندارم.» ابروهاش رو بالا انداخت و گفت: «
به خاطر بقای مال من نمیتونه باهام حرف بزنه
.» داره جلوی من کوچیک می کنه، کی می کنه. فکر کن؟تو هیچی،هیچی،فقط یه الاغ
خوش شانسی
که پدر پولدارش یه کلون براش به ارث برده.گفتم
:به هر حال من
با پسرا دوست نیستم.نگاه بلندپروازانه ای به من کرد و در حالی که تو
فکر میکردی من میشم جن بچه، تو می‌گویی نه و من می‌روم
؟ و می‌گویی:
_به هر چی بخوام برسم و حالا تورو میخوام.
گوشه روسری در دستش بالا می‌رود و به من نزدیک می‌شود و بو می‌کشد و به
بالا نگاه می‌کند و به چشمانم خیره می‌شود. از نگاه پاره شده اش متنفر بودم.»
_، 121… تو ذوق مردها رو میدونی، من از قاغدیسه خوشم اومد،
سرشو کشید عقب و در عوض با حرکت روسری پشمی سفیدم، تو رو از جلو گرفت
و منو کشید جلو، تو چشمات نگاه کرد و گفت:
– اگر با من نیستی، کارم تمام شده است. رابطه سه ماهه شما با من، تمام اس ام اس هایی
که برایم فرستادید در کف دستم است، نمی خواهید برعکس او را تحریک کنم; آیا او با
شما مخالف است؟
به او نگاه کردم، او به دام افتاده بود، درست مثل عنکبوت که اسیر می شود
، او مرا خواهد کشت چون با یک مهندس دوست شدم، او هرگز
بدنم را یخ زد، احساس کردم فشار خونم پایین آمد و کمرم از ترس می لرزید.
نگاهش کردم، قلاب شده بود، درست مثل عنکبوت که حشرات دیگر را در آغوش می‌گیرم، به
نفس حسین پناهی (به قول پدرم) نفس می کشد کش دار گفت: خب
به من گفت که او از گل لاغرتر است، آنها به من بسیار اعتقاد دارند، اگر آنها بفهمند
نظر آنها را نسبت به من خراب می کنم
. دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 12_من با آبروی بابام بازی نمیکنم_خب
بازی نکن اگه” شالمو ول کرد و داشت روی شونه هام چیده بود
یه قدم عقب رفتم و منتظرش شدم
. روزهای خوبی برای تو و پدرت در پیش نیست،
به هر حال باید طوری به نظر برسم که مزاحم من شدی،
شراکت من با پدرت تاثیر می گذارد و آن وقت بود که حسین
بله عزیزم شروع به چرخیدن کرد. دوباره پشت سرم ایستاد و
راهنمایی کرد تا تصمیم درستی بگیری.
دهنش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: با من. باشی، پدرت چیزی از این موضوع نمیفهمد
من جلویش را نگاه کردم، از او ترسیدم، راه دیگری نداشتم، برای اینکه بار دومی نداشتم. آروم
در گوشم گفت: اگه میخوای تصمیم بگیری عزیزم اینو در نظر بگیر که خوشبختی
خانواده پناهی دست توست میدونی چرا؟ چون من تو را میخواهم و اگر مرا طرد کنی
باید از روی
طمع سرمایه تو را در شرکتم خالی کنم. ثروت 50 ساله پدرت در شرکت من خوابیده است، این را می دانی؟
با وحشت برگشتم و از او پرسیدم که چرا اینقدر پست است؟ چگونه
آیا او می تواند به این راحتی در مورد پول صحبت کند؟ آیا او مرا تهدید می کند؟ یه قدم عقب رفتم و گفتم:
_من رو تهدید میکنی؟
شانه اش را بالا گرفت و گفت: بهش میگی تهدید؟ من آن را a
تهدید
.
بدون مدارک اسمش این بود که بابا شریک یک چهارم شرکت است اما
هیچ سندی ندیدیم، نمی دانستیم موضوع امانت بابا چیست، اما اینکه
سود سرمایه اش یک ماه بعد به حسابش می رسد. ماه و مدیر اجرایی بود
برایش کافی به نظر می رسید، همیشه دل بزرگی داشت ما این کاستی را داشتیم، بابا
، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که حماقت من باعث شود این شراکت از بین برود و
دستمان در حنا بماند. اصلا نیازی به فکر کردن نیست، ارمین برای رسیدن به هدفی اجتناب ناپذیر برنامه ریزی می کرد
. بابا گفته بود با وجود سن کمش، تجارت
از او گرگی ساخته است که می تواند با صد نفر رقابت کند. حالا
این را با تک تک سلول های بدنم می فهمم. او یک گرگ است، یک گرگ چشم آبی.
دانلود رمان تب گناه صفحه 13 چیکار کنم کاش مامان یا ناگین اینجا بود هیچ پیشنهادی نداشتم
اگه خودم تصمیم بگیرم مادرم یا ناگین همیشه برای من تصمیم میگرفت
بزرگترین تصمیمم برای زندگی انتخاب لباسم بود نه این تصمیم که
هم آینده من و هم آینده هفت نسل بعد از من رو تحت تاثیر قرار میده… چیکار کنم؟
تصمیم درست چیست؟ با فکر بیشتر یکدفعه گفتم:
_وقت دارم…..
_نه اومد جلوم چشماش به صورتم بود گفت:تازه گرفتم.
عصبانیم خیلی ازش میترسم داره مجبورم میکنه چرچیل رو انتخاب نکنم
آره همون چرچیل… آرمین دختره دون نترس
، قوانینت او را خسته می کند و وقتی به آنچه می خواهد نرسد، می رود. اینطوری
به حرفش گوش دادی و از خانواده حمایت کردی…
آرنجم را گرفت و به سمت خودش کشید. و
او مرا به جلو کشید، کف دستم را روی سینه اش گذاشتم و از او خواستم که
ماندان را بزند و گفتم:
سعی کردم بترسونمش، اما نمیتونستم مجبورش کنم، حتی یک اینچ هم تکون نخورد، یه لبخند پیروزمندانه
هر چی بیشتر بجنگی جذاب تر
میشی. من هیچی نیستم حوصله ام
سر میره مزاحمتون میشم دختر مناسبی برات پیدا میکنم عکسم
با لحنی آمیخته با حرص و لذت گفت:
_واقعا کپی نمیخوام دان ‘
گشاد و میخوام نگاهت کنم صورتم برگشت و دوباره روی لبهایم زوم کرد.
وقتی این کارو کرد ازش ترسیدم و با صدای خفه ای گفت:
خودم یادت میدم عزیزم غصه نخور
حس خطرم اونقدر زیاد بود که قدرتمو بیشتر کرد ترسوندمش با تمام قدرتم فریاد زدم.”
کشیدم ولی… عین کوه بود چرا قدرت من در برابر آن ضعیف است؟ او این کار را نکرد
با ترس و اشک گفت: خواهش می کنم…آقا شوکت…بله
بذار برم از حرکتش جا خوردم، جدی شد، سرش رو بلند کرد و پر از اشتیاق، با اون
باز و کمی پایین. صدایی که وقتی محکم حرف می زند دل آدم می لرزد
گفت:
نمی خواهی پا به من بگذاری؟
دانلود رمان تب گناه صفحه 14 با همان اشک ها و نفس های زنان از ترس و تقلا نگاهش کردم و گفتم: باشه خب.
گوشیش را در آورد و شماره
ای گرفت
.
شوکه به نظر می‌رسیدم، مغزم از کارش سوت می‌کشید، لال بودم، خیلی شوکه شده بودم
که یادم رفته بود نفس بکشم اما در عوض ضربان قلبم آنقدر بالا بود
که انگار قلبم در سرم می تپید، انگار برف داخل بدنم باریده بود، اما از آن چیزی که بودم
انجام دادن داخل داشتم میسوختم…
بخشام و با جدیت گفت: آقا محترم اوضاع چطوره؟ اصلا میدونی…
تو
صدای من بودی؟
_باشه هر چی تو بگی
اون همه عصبانیت تبدیل به یه لبخند پیروزمندانه شد. بدون اینکه گوشی رو قطع کنه،
گوشی رو پایین آورد، به دستش خیره شدم، جوری بهش خیره شدم که
با همون حالتی که فریاد زد: «من سرور شیطانم». نگاهی به من کرد و گفت:
_دفعه دیگه
واقعا زنگ میزنم
_با میزنم
.
حرص و دندون به هم فشردن گفتم:پس فطرت (یعنی نهایت شجاعت منه) با
شیطنت اخمی کرد و گفت:بی بی ادبی
_تو از قدرتت سوء استفاده میکنی.
_ام…اوم خب آره چیز خاصی کشف نکردی
_میخوای به چی برسی؟گفتم و ادامه دادم:چرا برات مهمه
که من دوستت بشم؟”
انقدر نزدیک شد که فقط 1-3 سانت با صورتم فاصله داشت نفسش
به صورتم میخورد
نگاهم کرد!!؟از ترس داشتم قالب رو خالی میکردم
… لبخندی از آن طبیعت خراب روی لبانش آمد… خب من که ترسیدم
سرش را کنار گوشم گذاشت و گفت: چون تو را دوست دارم
برگشتم و با تعجب گفتم: بعد از سه سال. یهویی دوست داری؟!!!
سرمو انداختم پایین و آروم گفتم:
_با من نمیتونی به اهدافت برسی
جای خالی رو پر کرد و با یه لبخند شیطنت آمیز اومد جلو
..هه
؟
هدفی که تو پشت این نگاه غیب شدی
با هیجان بیشتر و شیطنت های جسورانه تر با خونسردی تر گفت: نمیفهمم هدفت چیه
عزیزم؟ آخ که خاک بر سرم گذاشتند چرا
نمی دونم چجوری خلاصش کنم … تلخی ادکلنشو تو گلوم حس می کردم
با گناه نگاهش می
کردم
. می رم تاکسی بگیرم
– گفتم: می خوام برات بفرستم – از لحن تندش شوکه شدم و با تعجب نگاهش کردم و گفت –
عادت کن سر حرف من حرف نزن چون تو برایم طوفانی درست می کند
، خدایا اشتباه کردم جانم را از شر این دیوان نجات بده…
سرش رو نزدیک کرد و گفت:
– ماشین موی آن طرف خیابان پارک کردم.» به یک آئودی مشکی اشاره کرد.
لامسب چه ماشینی دارد؟ من باورم را که دنیا برای ثروتمندان است بازگرداندم.
سرش را عقب کشید و گفت:
بگذار دوباره امتحان کنم. گوشه کتش را گرفتم تا از حرکت باز بماند.
وقتی ایستاد یه نگاه سوال آمیز بهم کرد آب دهنمو به سختی قورت دادم و گفتم:
_ببین مطمئنم دوستم نداشتی چون اگه دوست داشتی چرا تو
این سه سال منو نادیده گرفتی پس معلومه که. …
پرید وسط حرفم خیلی جدی با لحن قوی با اخم روی صورتش
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 16 _ چون سه سال پیش غیر قابل تحمل بودی اما الان هستی. متفاوت
_ من اصلا شبیه اونایی نیستم که انتخاب میکردی، به من نگاه کن و اشاره کرد)
از همون فاصله نزدیک چشمای فیروزه اش به من نگاه کرد، موهایش را دقیق تر رنگ کرد،
جز صورت من، به گوشه لبش نگاه کرد و بعد آرام
– آره، این مدل ابرو بیشتر به تو می آید، پس چی؟ بهت گفتم؟
نفس ناامیدانه ای بیرون دادم و شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: وای اخمی
کرد و گفت: وای؟! وای… یعنی چی؟! من نمی فهمم!
_من دختری به نام آفتاب مهتاب (با لحن مسخره و چشمای دیمون)
ندیدم . وقتی میگم دیمون یعنی چشماش گشاد میشه و بعد کم کم چشماش با حرص
پامو کوبیدم به
زمین گفتم:
به حالت عادی برمیگرده
. قابل توجه است. اومد جلو و گفت:
خب
من واسه همین تو رو میخوام،
نمیخوامت
.
نفس عمیقی کشیدم و دنبالش رفتم. با اینکه از من بزرگتر بود تا شانه هایش بود
. او بدن
یک ورزشکار را داشت که در فیت نس کار می کرد.
من تا حد مرگ لاغر نبودم، من را جزو دخترهایی با خودروهای SUV به حساب می آوردم، اما باز هم
جلوی او رفتم و او پشت سرم افتاد و سنگین به نظر می رسید. فهمیدند
پشت سرم نگاهش آنقدر قوی است که ایستادم و برگشتم و به او نگاه کردم
تا او را دیدم. گفت:
_بهتره یه کم وزنت کم بشه.
مثل اینکه بدترین نفرین دنیا رو بهم داده دمش گرم. مشتمو به پام گره کردم و
از لای دندونای قفل شده ام گفتم:
دانلود رمان تب داغ احساس گناه صفحه 17_تا حالا نشنیده ای که با یک زن از دو چیز حرف نزنی، اولی سنش
و دومی شکل او؟
لبخند گشاد و شیطنت آمیزی روی لبانش نقش بست و گفت: آه! به خانم اصابت کرد
؟» سرش را کمی به سمت راست خم کرد و چشمانش را ریز کرد و بیشتر به من خیره شد
و گفت: «
اما عزیزم من هیچکس نیستم.» آنقدر با حرص به او نگاه کردم که باعث شد
خنده ای به من بده که در آستانه آتش گرفتن قرار گرفت
، نزدیک شد و صورتش را جلو آورد
اونقدر پوزخند بزنه که می تونم پوزخندش رو بشنوم.
از نظری که در مورد بدنم گفت گیج شدم. اوه لعنتی، من
و گفت:
«فکر می‌کنم این روزها مغرضانه رفتار کردی، مهم نیست که چقدر خواستنی،
داف دیفرانسیل
من !»
رفتم بیرون و به راهم ادامه دادم که
چاق نشد، چرا به من اعتراض کرد؟ من باید شبیه یک اسکلت در آزمایشگاه به نظر برسم. امیدوارم تو
چشمای این پسرا خوب بشی… دندونام رو به هم فشار دادم و زیر لب گفتم دیگه
شام ​​نمیخورم… باید ورزش کنم شاید قرص لاغری بخرم؟
من معتاد هستم، شنیده ام که در قرص های لاغری شیشه می اندازند… نه، ولش کن، ورزش است،
دارم انجام می دهم… آه، سخت است… نه، ولش نکن. پاکت میکنه…
_اینجوری اینجوری…الو…
. از نعیم شنیده بودم که پورشه پرسرعت داره
!!!
آرزوی خیلی از دخترا اینه که سوار همچین ماشینی بشینن
کنار همچین پسر خوشتیپ و خوشتیپی ولی من … اصلا حالم خوب نیست
من درست مثل یک اسیر هستم که با من مثل یک ماشین مدرن رفتار می کند، من را سوار ماشینی شیک می کند
و به من می گوید “عزیزم” و احتمالاً خیلی جاها. منم دوست دارم ولی
ماهیت این رابطه اسارته… خیلی ازش میترسم غیرقابل پیش بینیه
تا حد زیادی خودخواهه اونقدر که به خاطر خودش همه رو نادیده میگیره قدرت اون پول
به او داده است، او را به فردی تبدیل کرده است که با همه تجارت سر و کار دارد. (یا با من
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 18 دوست میشی یا به من گوش میدی یا اس ام اس میدی من
) لعنت به انسانیت کاری نداری.
یادت باشد، یک بار در خانه ما یک جلسه کاری برگزار شد، آرمین، پدر، چند نفر
کارمندانی که پست های مهمی در شرکت شما دارند، مخاطبان جلسه
در پذیرش ما بودند. من و نگین تو سالن نشسته بودیم و داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم که
حرفی رو
شنیدیم که آرمین به اون کارمند خنگ که نباید
به هیچ انسانی داد. نگین دارم میمیرم کارمند بیچاره سرش رو پایین انداخته بود و فقط
میگفت: آقا مهندس درستش میکنم. از آن به بعد هر وقت
آرمینو را می دیدم آنقدر مواظب رفتارم بودم که کاری نکنم که الحمدلله ناراحت شود
، نه از مادربزرگم دوری می کند و نه از پدر نازنینم، من
و او وارد آن شدیم. منطقه ممنوعه ای که آرمین در قانونش بر آن تاکید کرده بود که
همه را در هم می شکند. روبروی چشم نوکر
روحیه آقا شود، سرش را بلند کرد و ضربه زیبایی به سرم زد.
و دختر می بیند که چقدر دلم می خواست ببینم او را به یکی می اندازد، هرگز
خانواده ام را فراموش نمی کنم یک سال و او مرا به باغش دعوت کرد. ،
در کردان کرج باغ و بهشت ​​زیبایی است مثل تو، وای فردوسی برایش بود، شنیده بودم
باغ پدرش بود این باغ برایش خیلی مهم و ارزشمند است، چه چیز با ارزشی
برایش بود! خلاصه پشت این باغ، حیاط پشتی بود که بکر و
دست نخورده بود. تمام حیاط پر از گل نرگس بود. عطر نرگس
در هوا پیچید. كنار آبي كه از صخره هاي كوه كنار باغ به حياط سرازير مي شد، داشت
منطقه ای ساخت که خدایا گاهی تو را به سمت خودش جذب می کرد، دقیقاً دردسری که هیچ کس در آن وجود نداشت، از
از خجالت آنقدر شرمنده بودم که می خواستم بمیرم. آن روز، از لحظه ای که صبح شد تا
آن قسمت از باغ داشته باشد… من رفتم… و به جای بهشت ​​آرمین،
او از من جهنمی ساخت که وقتی پا به یک مکان ممنوعه گذاشتم تا آخر عمر در خاطرم بماند

به محض دیدن من در آن مکان پشت حافظ خون در چشمانش پر شد و
مانند شیر فریاد زد: “کی به تو اجازه داد که بیایی اینجا؟ کی بهت گفته که
هرجا میخوای میری
؟ .. یعنی مردم،
و فحش دادم. بالاخره روی همون کاناپه ای که نشسته بودم خوابم برد.
دانلود رمان تب گناه صفحه 19. وای خدای من تمام خاطراتم را از این پسر به من بده. چگونه هستم من
خود شب یه جا نشستم و جامم رو نخوردم اینقدر خودمو سرزنش کردم فحش دادم
الان کنارش نشستم؟!!!
قلبم تند تند میزنه.»
موبایل آرمین زنگ خورد، از جیبش در آورد و به صفحه نگاه کرد،
گوشی را برداشت و گفت:
مثل اینکه بابا نوکره. گوشی رو قطع کرد و نگاهم رو ازش گرفتم.
سلام…چی شده؟…حالا نمیتونم جایی بیام…کی گفته
جلسه رو به تعویق بیندازید
؟. ..رئیس اون شرکت کیه؟ من یا تو؟…اگه
من هستم پس چرا تصمیم میگیری؟…با حسادت ازش پرسیدم ببین داری با من چیکار میکنی
هرچی باشه پدرم جای پدرش هست. او حق ندارد
اینقدر بی ادبانه حرف میزنی” نگاه کرد و با حالتی آرام تر. لحن اما در عین حال
جدی گفت: آقای پناهی من الان قرار شخصی دارم و نمیتونم
بیام .
. من تصمیم گرفته بودم: “ببین چی داره به بابا میده
.
دماغم
دوباره و دوباره باد میکرد
_خواهش
میکنم اینطوری در مورد بابام حرف نزن.نگاهی
به سمت پنجره ام تو شهر سفیدپوش… با شیطنت گفت:
_چی شده؟
_بله_ خب
چیکار کنم. دوست ندارم کسی برام تصمیم بگیره یا کاری انجام بده
حالا پدرت یا هرکس دیگه آروم
آروم
پنجه های دستمو بلند کن یعنی بس کن
نفسی کشیدم تا کنترلمو به دست بیارم
برگشتم و نگاهش کردم و با تعجب گفت: چی؟!!!!
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 20 آرمین با غرور سرش را بلند کرد و گفت:
_این چیه با من؟
دهنم را باز کردم که بگویم وای معلوم نیست در نهایت آرزوها و آرزوهای تو بال می گشایم.
. تو آخرین امید و آرزوی فدای من بودی.. لبم را گاز گرفتم و نفسی کشیدم تا خودم را کنترل کنم و
بعد موهایم را به سمت پنجره چرخاندم و گفتم: لطفا برو تو کوچه.. نرو من
با شیطنت گفت: «
چرا می ترسی یکی تو را با من ببیند خانم قدیسه؟»
با همان لحن شیطنت آمیز گفت: «بله دقیقاً.» با شیطنت گفت: «بله دقیقاً.»
سرد است. ،
می ترسم
سرما بخوری.” و
، گنگ اخم کردم و سوالی نگاهش کردم و با جدیت گفت:
من راننده تاکسی نبودم.
خیلی ممنون که نگه داشتی آقا شوکت و به حرفام اهمیت میدی.
لبخند شیطنت آمیزی زد و
لب پایینش را با هیجان شدید زیر ردیف دندان هایش حرکت داد و عمیق نگاه کرد. و به چشمام اشاره کرد و گفت:
آرمین
با هیجان به لب پایینش زیر اون دندونای زشت نگاه کردم و سری به پهلوها تکون دادم
و گفتم: _برای تو
آرمین
. من حساسیت دارم که اگر ادرار کند خیلی
گرد و غبار می کنم
. دوباره اون خالکوبی رو پشت دستش دیدم…!
_چون الان با من رابطه جدیدی پیدا کردی باید این قانون رو بهت بگم
. بدون اینکه گوشه شالم را رها کند نگاهی از سر تا پا براندازانه انداخت و بعد چشمانش را به چشمانم دوخت
و
گوشه لبش را گاز گرفت. : سپس چشمانش را به من دوخت
و رمان تب داغ گناه صفحه 21_اگه تا بامنی انگشت دست آزادش رو بالا آورد و گفت: اگه
برای پسر یا مردی اس ام اس بفرستی یا اس ام اسش رو جواب بدی چی؟
حتی اگه باهاشون قرار بذاری یا شاید
دور از چشم من دوست بشی یا هر اشتباه دیگه ای انجام بدی… لبخندی گشاد زد و نفسی کشید و
با مهربونی مصنوعی به صورتم نگاه کرد و گفت: منم که جرأت کرد
به قلمرو من نزدیک شد و با تو خرما کرد و جرأت کرد با تو باشم،
ای که به من خیانت کردی، چشمانش را باز کرد و گفت:
اگر پرندگان آسمان قرآن را
از او بگیرند رنج خواهم برد. منو کشید روی بازوم، کمی خم شدم،
دوست نداشتم حتی از لابه لای لباسم بهم دست بزنه، اما حتی با این واکنش،
با ظرافت ماهرانه دستم را در میان انگشتش بردارند و ضربان قلبم
بالا و بالاتر می رفت و بدنم زمزمه می کرد، بردارند، گفت:
حتی با این عکس العمل متوقف شد. کار نکرد و بالاخره به انگشتانم رسید و
دارش با آن دست داغ و تب دار دست سرد و یخ زده ام را گرفت و در حالی که به انگشتم نگاه می کرد و “از
نفر دوم زندگی کسی بودن متنفرم”
چشمان وحشی پاره اش را به سمت بالا برد. من بدون اینکه سرش را بلند کند؛ چهره ترسناک و جذابی بود.
» ادامه داد:
«و یکی به من دروغ بگوید» سرش را به آرامی بلند کرد و بلندتر و بلندتر گفت:
بازی کن” از چشمانم نگاه کرد و به لبم رسید و با همان حسی که داشت خیره شد.
قبلی چند ثانیه خیره شدم از اینکه اینطوری به من نگاه می کند وحشت کردم
چشمانش را بلند کرد و به من گفت: “هیچکس به دنیا نیامده بود
به من خیانت کن
.
گردنش داشت
قرمز می شد، ساکت بود و فقط به دستان یخ زده اش نگاه می کرد
، می خواستم بگویم: “نگران من نباش ای جان های مرده. من
اصلا آدم نیستم، بگذار بروم، می خواهم فرار کنم و تا آخر دنیا در تاریکی بمانم
. به من نگاه کرد و
آرام تر شد
. و تجاوز کرد و تو اکنون در قلمرو من هستی، تو مرده ای، دست را بشکن
که 3 ماه پیش جواب اون اس ام اس ناشناس لعنتی رو دادم
. جملاتی که در اس ام اس اسام گفتم
: “اگه به ​​پدرم نشون بدی فاتحه من رو خونده. “…
_باید برم خداحافظ دستمو ول کرد و درو قفل کرد و گفت:
_گوشتو خاموش نکن من خوشم نمیاد چون پس من جلوی
درت
خواهم بود سرمو تکون دادم و پیاده شدم…
***
سرتاسر خیابون برف اومده بود و قسمت هایی از برف روی
زمین یخ زده بود.
با احتیاط راه می رفتم تا زمین نخورم و سوژه خنده مرد نشوم
. تا اینکه برگشتم سمت آرمین و دیدم چقدر مرموز و
با دقت داره نگاهم می کنه، اونقدر با دقت که متوجه نشد من هم دارم نگاهش می کنم،
نمی دونم چرا، از نگاهش یه حسی بهم دست داد.
استرس و اضطراب خاصی که داشت دلم رو خالی میکرد
؟! یخ زدی؟ بیا تا دو ساعت دیگه کجا میگردی؟
“صدای ناگین بود که از آیفون میومد و منو به خودم آورد. درو باز کردم و
وارد حیاط ویلایمون شدم. ویلایی 111 متری که
مستاجر بودیم. سه سال چون بابام دارو نداشت فروخت و سرمایه گذاری کرد
به آرمین سپرد و نمیدونم چی شد چرا اینقدر به آرمین اعتماد کرد اون
_کی؟شاهزاده با اسب سفیدش حتی
یک دست؟” نوشته را از او نگرفت، خب آرمین حق دارد، تا حالا حق پدرش را دارد
نخورده و سود سهمش را به پدر به طور کامل هر ماه علاوه بر حقوقش
او حتی در شرکت دومش که در لواسون بود کار خوبی برای نعیم ترتیب داد و
موهای شرابی تیره مصری فانتزی، ابروهای کوتاه هشت پر،
… او نعیم را به عنوان یک کارمند استخدام کرد. کارمند بخش حسابداری … شاید این چیزها
باعث شد پدر به او اعتماد کند بین حیاط و تراس دو پله مرمر وجود داشت.
تراس ما زیاد بزرگ نبود. با سه پله به درب خانه رسیدیم. در را باز کردم و وارد
راهرو شدم. کنجکاو شدم ببینم آرمین رفته یا نه
. دیدی نبود تا اومدم راه برم صدای
جیغ لاستیک ماشین که از گاز زیاد روی سطح لغزنده زمین ایجاد میشد از کوچه اومد
همراه با صدای موتور ماشین نفسی کشیدم و گفت: برو.
در انتهای راهرو دیدم: قد متوسط، اندام باریک، پوست سفید.
مدل احمقانه عروسک، که اگرچه احمقانه است اما به او می آید، گونه های برجسته، لب های کوچک
چشم‌های قهوه‌ای کهربایی درشت، بینی عمل‌شده
حساسیت ندارند ولی الان دو هفته است
، چانه گرد او تونیک بلند بنفش با آسین پف کرده و ساپورت پوشیده بود.
سرش را تکان داد و گفت:
کجا بودی،
نمی دانم چرا، یاد بنفشه دوست دانشگاهی ام افتادم که از قزوین آمده بود و
تا پایان دوره کارآموزی خانه خریده بود و بیشتر وقتم را می گذراندم. باهاش
​​چون تنها بود و چون خانواده من میشناختن و دختر بدی نبود
خدا میدونه برای اینکه سوال و جواب نکنم گفتم: خونه پانفشه بودم
نگین بیخیال سری تکون داد و رفت تو اتاقمون. بنفشه
راهروی هال بود که با یه مبل مخمل قهوه ای شکلاتی تزئین شده بود.
بنفشه خانه را پس داده بود و برگشته بود. قزوین و مامان اینو نمیدونستن بعد
و یه میز مستطیلی وسط هال و یه بوفه قهوه ای که مامان
چیده بود. و ال سی دی دیوار به دیوار
رو به روی مبل ها نصب شد. کنار هال، آشپزخانه سمت چپ بود. یک آشپزخانه اپن بزرگ و
در کنار آشپزخانه راهروی اتاق ها بود که از سه اتاق تشکیل شده بود،
اتاق منو نگین، اتاق نعیم در کنار. اتاق ما و مامان روبروی اتاق ماست…
سمت چپ هال یک سالن پذیرایی بود که از یک پنجره بزرگ تشکیل شده بود که
یک پرده طرح دار ساتن روی آن آویزان بود و در قسمت پذیرایی هم وجود داشت.
مبل های استیل طلایی و تابلوهایی که می گویند دست از کار نکش. رشته نقاشی هم مثل من
خوانده بود که
روی دیوارهای تالار پذیرایی عکس هایی از مناظر رومی، مردم… آویزان است.
مادر فولاد ذره است… در کل این مادر و دختر حس زیبایی کاذب دارند تا مادر. روی دیوارهای تالار پذیرایی
. به سمت اتاقم حرکت کردم در حالی که سیدیم از نگین می پرد:
نگین مامان کجاست؟
_نگین که لباس سفید برای نقاشی پوشیده بود
با چشم و ابروهای نازک و لحن حرصی گفت:
_رفته بود واسه عروس خرید…و میخواد پاهاشو باز کنه
.
_آره نمیدونی امشب با خانواده میاد
؟_ آخه من اصلا حوصله اونا رو ندارم نگو
که انگار
منتظر جمله ای بود که دلش را باز کند
. دختر بیان را دوست دارد و
به همه میگه دنبالم نکن بو میده البته صد رحمت به ملیکا مادرش… مادر
خواهرت است؟» گفتم: وای نه دخترم گفت: وای!!!اصلا خوشت نمیاد
میشینه شروع میکنه: «بله، فلان جا رفتیم. خانم شمس
مشعله به من گفت چه خبر!!!به من گفتی مادر و دخترت عمل بینی کرده اند،
می بینی تعجب کردم و گفتم: نه!!!!گفتم: مثل آنچه که دارد رفتار می کند. انجام شد..
نگین هم همینطور از قلبش حرف میزد و من روی تختم دراز کشیده بودم و
فکر کردم بهتر است او را عامل ترسم بنامم و فکر کردم چون
آدم ترسو و ترسو بودم. ، من جرات نداشتم خواسته او را برآورده کنم.
خودم را سرزنش کرده ام با اینکه من میدونستم هر کی که باشه چاره ای ندارم
انجام همین کار؛ کسی نبود که بگوید: «آخه پدرم شریک قحطی مردی بود که
تو با آرمین شریک بودی؟
» تجارت یکی از نمونه‌های موفق تجارت تجاری است
که همیشه می‌گوید: «این پسر دلم را به هم می‌ریزد». فکر کنم
دل مامانم بود که این آرمین لعنتی قرار بود با نقشه وارد زندگیم بشه…
نگین_
دوساعته
دارم بهت
زنگ میزنم

چیه؟!! بیرون و دیدم مامان با کلی کادو پیچید.ناگین
با ناراحتی سرش رو تکون داد شاید از حرص!رو به مامان کرد و به من گفت:
علیک سلام نفس خانوم
. ببخشید جان من در کوه کادویی که برای همسرت خریدی گم شدم، یادم
رفت
سلام کنم، سلام مامان، گفتم
خدایا به من شانس بده. بسته های هدیه را پشت دستم لمس کرد و
من شکایت کردم:
مامان، من این را نمی خواهم. ببینم چیه
مامان، نمیبینی چی هدیه گرفتی؟ کی اومدی خونه
– دو ساعت
بعد نگین از تو اتاق گفت:
– اشتباه کردی مامان.
با حرص به اتاق نگاه کردم و گفتم:
– فضول خانم ازت پرسید؟ تو نازنین…
مامان – خوب جمع کن، خیلی کار داریم
– پاشو؟ پس نگو چی؟ من فقط یک دخترم؟…
نگین دوباره از اتاق داد زد: خفه شو
بابا
نگین خفه شدی.
مامان عصیان کرد و فریاد زد: ساکت میشی یا اون جارو قشنگم رو بیارم
نوازتت کنم؟ ایستاده بود
و ما ساکت بودیم و مامان با همون ذوق گفت:سریع برو تو آشپزخونه هر کدوم
یه طرف کار رو بردار.رفتیم
تو آشپزخونه و مامان بی سیم رو برداشت و شماره گرفت.در حالی که
من بودم به او نگاه می کردم، من هم پیاز را از سبد در می آوردم، راستش را بخواهید، مادرم هم داشت
من را تحلیل می کرد:
کودو بدن متوسطی دارد، پوست سفید، موهای بنفش، ابروهای هلالی،
چشمان کهربایی، بینی مدل ایتالیایی که به او می آید. صورت و لب های بسیار زیبا
چشمان خدادادی با رنگ صورتی روشن!
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 26 مامان – الو حسین (بابارو میگفت…) سلام کی میای؟… مامان جیغ بنفش زد
که شونه هام پرید و بشقاب از ناگین افتاد. دست روی میز»… حسین یعنی چی
دیر اومدم جلسه؟ به او بگو که امشب پای نعیما به مهمانی باز نیست.
بعدا به مهمانی می آیید. میخوای به بچه من یه سکه بدی؟ نمیدونم
ساعت 7 کی هستی… حسین “… 7 مامان ساکت شد و
به سرعت به جلویش که تو آشپزخونه بود نگاه کرد انگار فکر میکرد. بعد از مدتی گفت : ” باشه… نه…
با من خداحافظی
نکن . با کنجکاوی به مامان نگاه کردیم. مامان با حرص گفت:
– میگه مهندس جلسه گذاشته میگم به پاهای نوامیه بگو.
زن بی پا نیست…
ببینید اقتدار ما به دست بچه افتاده است. بخدا نمی دونم…
خواستم برم به آرمین زنگ بزنم و بگم خواهش می کنم بابام بیاد خونه وگرنه
مامانم دو هفته از این مراسم دیر می کنه… اینقدر می گوید و ادامه می دهد. مرور کنم
تا رسما دیوونه بشیم بریم… مامان- من میخوام فسنجون درست کنم،
لوبیا پلو، زرشک پلو، یه…
نگین- چی شده شاهزاده پاهاتو باز نمیکنی. همان لطف.” از لحنش خندیدم،
مامان لبش رو گاز گرفت و گفت:
نه مادر، بچه من محترمه، این بابا، نمیذارم با ما حرف بزنن.
میز می اندازم تا دهن زنش را ببندم
– مادرم باید دهان ادعایشان بسته شود
؟ خود شیفتگی
در این خانواده اصلا بیداد می کند.» آشپز نگاهی به ساعت انداخت و گفت:
– وای، فرار کن، دیر شده، ساعت چهار،
مامان، این پسر چیزی دارد که
… ساکت در جیب شلوار
شلوار جینم لرزید برداشتم و
شماره خشایار را دیدم … نه بهتر است بگویم آرمین VS
اوه
نه نگین – چی شد دستت را بریدی
دانلود رمان تب از گناه صفحه 27-نه هیچی
مامان اومد گفت:این پسره امشب هم نمیای
؟- شروین؟
مامان – شروین که میاد پای خواهرهاش رو باز کنه نه بابا میگم مهندس
– وای نه
مامان – بابات ما رو کشت شرکتش چشم دنیا رو کور کرد شریک پیدا کرد بریم
یه جایی اینا دنبالمون نیاد تو هواپیمای باباته…نگو
نه آرمین مواظب ملیکا و ننجون باشه من از او مراقبت خواهم کرد،
مامان – چی میگی نگو این مهمونی خصوصیه غریبه نیاد نگو
آرمین غریبه نیست!
به من زنگ نزن – دلت به هم می ریزه
مامان، نگو ایمان نداره همه رو به بیراهه می کشه –
ما به دین و ایمانش چه کار داریم؟ موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش،
مامان- یه شب میاد اینجا و خونه سه روزه بوی سیگار میده، گوشتمون تو
دندونش، باید با آقا خاک بر سر پدرت راه بریم.. .
-آه! با مامان شروع کردی؟
مامان- چه ادم عاقلی خونه و زمین و وسایل رو میفروشه پول میگیره بعد
بدون سند مدارک رو به غریبه میده؟ در این دوران، یکی
به خواهر و برادر خود مشکوک است، چه غریبه، حالا همه جا تعقیبش می کنند چون نمک گرفته است،
در همه کار مهندس، همه چیز به
اذن مهندس است، خدایا خیر و برکت است شوهر احمق داشته باش…
-مامان!
سه سال بیشتر بهمون داد کم نداد
مامان با اخم گفت:بازم راجع به بابات حرف زدیم؟
نگین – خب مامان راست میگه، حیف که مهندس سه سال بیشتر از حق ما داره.
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 28 مامان چه می دونم دلم آویزونه این خونه اجاره ای تا ما
آمد تا جا بیفتد، آقا نعیم عاشق شد و حالا باید خرج عروسی را بدهیم. و
خونه و… آخه کجا رفتی؟
نگین قوی و مغرور گفت: خرج نکن، خرج نکن، به خانم بگو بشین تا آقا
پولش را جمع کند، کم خرج می کرد و کمتر خرج می کرد، کمتر خرج می کرد
. پول جمع کرد برای امروز
مامان مهمونی چیه خب پسر باید خوش بگذره یا نه؟ بعد نگو
پدر داماد خرج عروسی میده
کی گفته؟ کجا نوشتی عاشق شد زن میخوای باشه هر کی
خربزه میخوره بشینه پای من.
مامان با حرص گفت: از کجا؟ سر قبر … لاله و اکبر
ناگین هم با حرص گفت: پس تو سر ما نزن. چاقو رو روی زمین گذاشت و گذاشت –
با اینکه هر قسمت صورتش از
سمت چپ خودش قشنگ نیست… مامان نگاهش کرد و گفت.
سه سال پیش چند برابر زنم خرج کردم،
الان خوب بود، شعار چیه خرج نکن، خرج نکن… نفسی برنج کشید

آخ مامان من. ببخشید حواسم پرت شد از حرفات…
مامان چشماشو ریز کرد و گفت:
– آره راست میگی معلوم نیست چیکار کردی که اینقدر مضطرب شدی.
خلاصه بابا ساعت 0:31 اومد خونه
.
– سلام باباجون، قد متوسطی داشت، موهای شاه بلوطی با
زمینه قهوه ای روشن، ابروهای بلند اما نه پر، چشمان مشکی، بینی گوشتی
به من داد. لبخند شادی زدم و رفتم جلو و مثل همیشه بوسیدمش گفت:
متناسب با صورتش، سبیل های شاه بلوطی…
با هم از او مردی جذاب و در عین حال بسیار خوش تیپ می سازد…
سلام بابا از کجا آمدی؟
دانلود رمان تب داغ احساس گناه صفحه 29- نه هنوز از عصبانیت مامان راحت میشی.
با خنده لبخند زدی و گفتی: خدایا پدر مهندس را بیامرز، لااقل او مرا درک می کند
.
– نه، مرا فرستاد و گفت من خودم هستم.
کدام عاقل امروز اینقدر فهمیده است؟! آیا اثر دوستی است؟!
خوب حداقل برای من و خانواده ام خوب بود
بابا وقتی به هوش می آید می گوید برو من خودم هستم پس باید دعوتش کنم
درسته؟ به هر حال مهندس که غریبه نیست شریک من است.
مامان – حسین؟
بابا عصیان کرد و گفت: بله خانم؟ آره؟
مامان زود باش ساعت 7 صبح برو دستشویی
خوب بود درو باز کردم صدای دویدنش از حیاط میومد تا زود بیاد خونه.
بابا – بذار برم اونجا
زنگ خورد و دلم شکست. مانیتور آیفونم را خاموش کردم. من یک نفس راحت کشیدم. نعیم
نعیم می خواهد همه چیز آماده باشد.
در ورودی را باز کرد و گفت: نیومدی؟
– نه
– چرا اینطوری؟
با اخم گفتم: چی ریختیم؟
-چرا لباس نپوشیدی؟ میخوای اینجوری جلوی ملیکا اینا ظاهر بشی؟
– وای دیدی چی شد؟ ملیکا میاد خونه آمون من هنوز آماده نیستم این
یعنی فاجعه!!!
نگین از اتاق اومد و گفت:
“ملیکا نه ملیکا خان… و
نعیم دهنتو ببند حرف نزن.
بابا میتونم بیام این خونه و آرامش داشته باشم
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 30 نعیم مامان بلوزمو اتو کردی
مامان – آره نکن جان را روی تخت گذاشت
با حرص به نعیم نگاه کرد و گفت: همه چیز را آماده می خواهد
مامان با خوشحالی به نعیم نگاه کرد و گفت:
– ای جان من می خوام ازدواج کنم
“نگین من” عمل کامینگ رو انجام دادیم. با هم: آخه
مامان به هر دومون نگاه کرد و بابا از تو حموم گفت:
“ناهید حوله من کجاست؟”
مامان- دوباره رفت حموم هیچی با خودش نبرد باید دنبالش می گشت. …
رفتم تو اتاقم یاد آرمین افتادم آخ امشب میاد میزنم میدونم برام فاش شد
ناگین هم اومد تو اتاق و گفت چرا آماده نمیشی؟
-چی بپوشم؟
نگین – تیپ اسپرت میپوشم حالا چشماشو ریز کرد و گفت:
کی هستن؟
موهایم را جمع کردم و
یک تاپ مشکی و یک پیراهن مخملی کوتاه قرمز با آستین سه ربع و کفش های عروسکی قرمز پوشیدم که با دیدن آرمین س گفت:
عزیزم نگران نباش ملاقات من کمی طول می کشد. دیگه ولی من میفرستمت
آماده ای؟ با حرص به گوشیم نگاه کرد و گفت: ای بدجنس
نگین از آینه به من نگاه کرد و گفت: اون کی بود؟!
-پس چرا اینطوری شدی؟! -نگین
تختشو پرت کرده
بود -خب یه ذره به خودت بیا
دانلود رمان تب گناه صفحه 31 در باز شد نرو
به
من بگو نگین با اخم گفت: شاید لباس مناسبی برای بستن در
بدون کسی
نداشته باشیم .
نعیم اینقدر
آرایش نکن
برادرم داره میاد.”: برات مهم نیست چقدر آرایش
کردم،
نعیم – سایه را بردارید
اتو نکش – تو برو زنت را جمع کن، من پدر دارم، نمی خواهی بالای سرم باشی آقا، مامان، مامان، بیا این آهنی را
که داشتم می کردم را
بگیر. آرایش وسط دعواشون چشم نعیم به من افتاد و گفت:
چرا اینقدر می مالیدی؟
– نگین گفت باید بری ملیکا… آخه زنم رو جمع کن، ما پیشش ساده هستیم
نعیم – مامان، مامان،
نگین با لحن مسخره ای گفت:
– وای نفس بگیر نعیم، زنگ بزن مامانم، زود باش. بیا آرایشمونو پاک کنیم
با لحن ملایمی گفتم:
وای دارم میمیرم از ترس نعیم توروخدا زنگ نزن مامانت
اومد گفت:چیه
نعیم -مامان ، وضعیت چگونه است؟”
مامان _نگین؟ چرا بلوز و شلوار پوشیده ای؟ آیا برای پیک نیک می روید؟
نعیم- مامان! آرایش آنها را به شما می گویم.
مامان خنگ به هر دومون نگاه کرد و گفت:
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 32-کدوم؟
نعیم نافرمان شد و گفت:
«ای پدر، مادرم با توست.» نعیم رفت و به نگین گفت:
دارن باهات حرف میزنن نامال حاضری نفس بکشی؟
زنگ زد و مامان وحشت کرد و گفت:
– فرار کن، فرار کن، شالتو بپوش و بیا، اومدن.
نگین دوباره با خوشحالی مصنوعی برای مسخره گفت:
آخ جون بیا با جدیت گفت برو بمیر
مامان لبشو گاز گرفت و رفت؛ شال مشکی پوشیدم و رفتم بیرون و به
جمع استقبال کننده پیوستم.خانواده شمس وارد خانه آمون شدم
دیدم که «آقا. شمس» پدر ملیکا بود که از همه این خانواده قابل تحمل تر بود
، قد متوسط، سر نیمه کچل، چشمان سبز عسلی، بینی پهن و ریشی مثل
جو پروفسوری.
پیراهن زیتونی و کت و شلوار دودی پوشیده بود و ادکلن گرم و شیرین بود، با چهره ای باز و مهربان با من دست داد و با هم
احوالپرسی کردیم و رفتیم.
نفر دوم، قد متوسط، موهای بلوند آفتابی، پوست گندمی تیره،
ابروهای هلالی نازک، چشمان مشکی، بینی زیبا! گفت خوبه) و
.
او قد متوسطی داشت، موهای بلوند آفتابی، پوست گندمی تیره، ابروهای نازک، لب هایی
که انگار ده بیست بار با دمپایی ابری خیس زده شده بود تا اینطور باد کند،
«زیبا» و البته کیف. از صورت، افاد، خود شیفتگی حاد…
نگین آمد. همسایه ام زیر لب گفت:
«خدای من، عطر می خرید، همه همین عطر را می زنند
، دوش نگیر، ته گلوم از بوته می سوزد،
خانم شمس نفس، چقدر این رنگ به تو می آید، عزیزم!
– ممنون سلام خوش اومدی
خانم شمس نگین
! رمان
تب گناه صفحه 33. شمس خانم با همان لحن کشش گفت:
شمس خانم
! یه ملکه خوشگل آخ آخ قند دل نعیم آب شد
نگین آروم زیر گوشم گفت: یعنی میخوام
یه روز که از حموم اومد ازش عکس بگیرم و بذارمش تو فیسبوک
ملیکا بود ترکیبی از مادرش اما جوانتر است حتی رنگش هم فرقی ندارد
موهایشان!
ملیکا اومد جلو دستم رو فشرد و تو هوا منو بوسید و با مهربونی مصنوعی گفت:
– نفس جان خیلی وقته ندیدمت چطوری؟
لبخندی زدم و گفتم: ممنون از استقبالت.
نگین ما رو بوسید و گفت:
– دختر چرا جواب اس ام اس منو نمیدی؟… راستی باید مسابقه رو کم کنی،
نگین و ملیکا شروع کرده بودن…

سلام دادم، شروین بود. همون قد تقریبا بلند و هیکل چاق با
موهای مشکی و چشم و ابرو مشکی تیپ اسپرت که شیطنتش رو بیشتر کرده بود
با همون شیطنت گفت:
– نفست عوض شد!!
نگین که وسط صحبتش با ملیکا کنارم ایستاده بود رو به شروین کرد و نگاه کرد. او و
شروین با لحن نمکی گفت:
– نگین! سلام!
ناگین چشمانش را ریز کرد و گفت:
نگین خانم بعد به پذیرایی اشاره کرد و گفت:
– بیا
شروین هم با لحن قبلی دستش را دراز کرد و گفت:
دانلود رمان تب گناه صفحه 34 بانوی اول –
ناگین به آشپزخانه ای که شروین اشاره کرده بود رفت
و شروین تعجب کرد و خندید. گفت:
– خواهرت عاشق من است. وقتی نگین همیشه به خاطر رفتار نگین او را مسخره می کرد
، این را به شوخی می گفت. من هم
رفتم پیش آشپز در
خودت تو خواستگاری سابقت چای خریدی؟
خانه نگین رفتم
تا بدون تعارف به او بگویم
. وای خدا…
نگین میدونی از قیافه شون خوشم نمیاد.
ناچار
سینی چای را گرفتم و شروع کردم به تعارف چایی به خانم
شمس
.
– ولی شمس ملیکا خانم جون که چایی نیاورد تو آوردی.
.
ملیکا غرغر کرد و گفت:
حالا که دخترا چای نمیخرن، مادرا چایی میارن،
نگین به ملیکا نگاه کردی، شاکی به نعیم که
دوباره ملیکا رو دیده بود و دیگه تو باغ نبود، نگین به من نگاه کرد و بهش گفتم ولش کن ارزش
حرص خوردن
نداره
مامان که ساعت نه میخواد بیاد همه گرسنه اند آقا شمس مهندس همون جوون که
باهات
شریکه؟
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 35- آره این مهندس ما تو ایرانه، تنها گفتم ما همه دوریم، این بنده خداست آقای
شمس- کمک بزرگی کردی به همچین جوانی مثل
خودت . مهندس سعادت
خانم شمس- ظاهرا مجرد هستند، نه؟
نگین آروم آروم گفت: از کدوم قیافه حرف میزنه؟
آهسته تر گفتم: از نگاه کنجکاو نگین
با همون لحن گفت:
آخ که ملیکا و نعیم با هم ازدواج کنن.
خانم شمس.» شنیدم دختری که با آقای مهندس ازدواج کرده
خوشبخت است
، کمال با پول و ماله، آری
با کمال خوب است، اخلاق هم باید داشت،
بابا- ناهید!!!
خانم شمس-میگی مشکل اخلاقی دارن؟!!!
بابا- نه، کی می گوید خانم؟ !!جوان گفت: بابا چشم به مامان کرد و
سرش را به پهلوها تکان داد
مامان شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
من چیزی نگفتم فقط گفتم اخلاق مهم تر است.
بابا طغیان کرده.» نگاهی به مامان انداخت و صدای اهنگ آیفون فضا را پر کرد و
قلبم به تپش افتاد. بدنت می لرزد
بابا- فکر می کنم آقای مهندس چرا اینقدر خشکی بابا
در را باز کن. دختر زیبا من
؟ از جایم بلند شدم تا به آیفون برسم، انگار هزار متر با پاهایی که آجر
به آنها چسبیده بود راه رفته بودم. با دستای لرزون آیفون رو برداشتم:
– کی؟
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 36- شوکه شدم
– لطفا به من بگویید “من جرات نکردم به آیفون شما نگاه کنم، ترسیدم!!! نمی دانم چرا
اینقدر نگران او بودم.”
در را باز کردم و منتظر آمدنش بودم و این چند ثانیه انتظار دلم را آب کرد
، تمام خاطرات صبح به ذهنم خطور کرد، حرفش، نگاهش، تهدیدهایش… یعنی
مامان خواهد شد. می فهمی، یعنی مثل همیشه سرد، جدی و تلخ است که حتی نمی تواند با من عسل بخورد
؟ دستم یخ کرده بود و رسیدم جلوی در…
.
شلوار جین سرمه ای تیره با بلوز سفید و مشکی و روی آن پوشیده بود
حالا عکس العملش چیه؟ یک کلمه حرف نزن چیزی بگو، یکی آن را بو می کند
مخصوصاً که در این جور مسائل بسیار تیزبین است، اینطور به من نگاه نکنید که بلوزش
چشمانش بود و چه احساسی داشت. مثل قبل بود…حالا نگاه کرد
بلوز یک ژاکت تنگ ترمه بود با یقه هفت یقه بزرگ که همه
با دکمه های کوچک بسته شده بود با کت کوتاهتر از مانتو صبح که تنگ بود…خدایا
خوش تیپ بود. یک گل بسیار زیبا، یک گل شیپور سفید که حاوی 5
شاخه گل بود و با یک رمان ساتن صورتی از سیکلامن نیز در دستش بود. من عاشق
گل شیپورم با شکل شیپوری سفیدش، زبون بلند زردش،
با استرس نگاهش کردم و گفتم: سلام
بی احساس به من نگاه کن. او انجام داد!! می شد تشخیص داد که چه نگاهی از سر تا
پا
به من بود
. به حرفام توجه نکن بغض گلویم را گرفت و گفت:
من بگو، منظور من از خاموش نکردن گوشی شما چیست؟
– چی؟! به سالن پذیرایی برگشتم، راهروی ورودی در خط دید پذیرایی نبود و
صحبت های افراد حاضر در پذیرایی حاکی از این بود که هیچکس به ما توجهی نکرده و
هنوز متوجه حضور آرمین نشده اند
. گوشیمو خاموش نکردی!
-ولی به تماس های من جواب ندادی چه فرقی با خاموش کردن داره؟
-گوشی من تو اتاقم بود نشنیدم
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 37. کفش هاش را در آورد و گلویم را گرفت و به راه اشاره کرد و گفت: –
برو من از جذابیتش ترسیدم، جواب نده، نمی گویی.
می خواهی اینقدر عصبانی باشی، چرا دیوانه ای؟
آرمین – خوشگل میشی قرمز بهت میاد
جوابی بهش ندادم و گفت:

با استرس به سمت پذیرایی نگاه کردم و بعد رو به او کردم و گفتم: خداروشکر
امروز جمعیت زیاده…
آقای مهندس…قلبم خورد و بستم. چشمامو آهسته گفتم:
وای. چشمامو که باز کردم آرمین رو دیدم که با غرور و جدی زل زده بود و سرش رو
به سمت با لا کج کرده بود به من نگاه میکرد سریع برگشتم. و بابا
رفت پیشش، نه کمرت رو بسته بود تا سکته کنه،
رفتم یه گلدون آوردم و آب ریختم توش و گلهای سفید قشنگی گذاشتم و
مامان اومد و گفت:
_ صحبت کردن با او سرد به نظر می رسد
.
– برای مهندس چای بیاور، مهندس این گل ها را آورده است؟
-آره
خیلی
خوشگلن
داشت به ملیکا نگاه میکرد و هر بیننده ای میفهمید ملیکا رو دوست نداره البته آرمین همه
رو
اینطوری نگاه میکنه
نعیم -ممنون خیلی خوشگله
رفتم چایی بریز و سینی چای را جلویش بگذار.روی مبل تک نفره نشسته بود.روی مبل
کنارم بابا و آقای شمس بودند.آروم در حالی که
لیوان چای را برمیداشت آروم به آرامی گفت:
دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 38- گل‌ها را برای نایمو آوردم، او
زنش
نبود ، گل مورد علاقه‌ام و این
یعنی
من اهمیت می‌دهم؟»
او
– خیلی ممنونم
آرمین – در مورد نعیم و همسرش، من برای آنها گل بیاورم
. لب هایم را زیر دندانم گذاشتم
چون اولین بار بود که در مرکز توجه جنس مخالف بودم. برگشتم و به آرمینو نگاه کردم
زیر چشمم
داشت نگاهم میکرد .
7 آهنگ از A rmin براش بزارم ممنون ؟ نه، اجازه دهید پررو بداند، نه، اجازه دهید من بازی کنم تا
او را تشویق کنم که دوباره این کار را انجام دهد.
به او گفتم: ممنون من عاشق گل شیپور هستم و… ممنون و..
سند
گفتم: نخواستم ازت تشکر کنم، همان
سند
به من گفت: در صبح، حالت خوب نیست؟ جوابمو ندادی میخواستم یه کاری بکنم
سریع گفت: و…، چی؟
اعتراف کنید که احساس خوبی دارید، آیا؟
گفتم: من گلهایی که آوردی دوست دارم
زاز: پس حس خوبی داری و خوشحالی که از من گل گرفتی
خود شیفتگی تا این حد؟ گوشی را روی تختم گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم
و شروع کردم به کمک ناگین و مامان برای چیدن میز اما
تمام تمرکزم روی آرمین
بود . من عاشق ؟!!! اگه دارم
گول میخورم پس چرا از این وضعیت بدم نمیاد؟!!! نگاهی به آرمین انداختم
حواسم نبود صدای شمس خانوم تو گوشم پیچید: خوشحالم…حالا
اون دخترم دانلود رمان تب داغ گناه صفحه 39 – آره نفس عمیق بکش ، مرد بیچاره اکنون است
به سادگیت میخندم – خدایا کمکم کن نیافتادم تو
شروین . خب – پناهی خانم کمک نمیخوای؟
مامان خندید و گفت: نه پسرم.
. دیدم ملیکا الان حال و هوای دیگری دارد. بیدار نمیشه
از من نخواه کمکت کنم –
شروین دوباره خندید
و گفت:
-مامان نپرس
شروین سینی شیشه ای رو گرفت و اومد سمتم و گفت: چیکار میکنی؟
ایستادم و هر لیوان رو گذاشتم روی میز و گفت:
– معلومه؟
خندید و گفت: بهت یاد میدم
– دارم خودم رو برای لیسانس آماده میکنم.
شروین – میخوای بیای شرکت ما؟
مامان از آشپزخونه گفت:
نه اون اول نباید درسش تموم بشه
چشمامو بستم و آهی کشیدم. احساس خیلی بدی دارم.
مامان به جای من جواب داد. او همیشه همین کار را می کرد
. شروین- من به کارم ادامه نمیدم
. خب تو از اول کار داشتی.»
شروین – خب من یه سری اطلاعات درسی لازم دارم البته کارنامه لیسانس گرفتم ولی
قبول نشدن مهم نیست میگم فلانی میخوایم در شرکت برای جایگزینی ملیکا
می تواند بهتر از شما فکر کند
؟
فکر نمی‌کنم مامانم بتونه به من درس بده الان دیگه خیلی مه … سرم را بلند کردم و آرمن را دیدم
با دقت به من نگاه می‌کند. بهش گفتم که سخنرانیم رو تموم کنه
اونا بو میدن که یه چیزی بین من و آرمن هست که داره اونجوری به من نگاه میکنه
نگو که غذاها داغه
همه دور میز بشینن
آقای شی، آقای مهندس، پدر و مادرتان کجا هستند؟
آرمن با لحن خشک و سردی جواب داد: پدرم زنده نیست، مادرم در کلمبیا است.
خانم شین چشم‌هایش را گشاد کرد و هیجان زده گفت:
کلمبیا؟ چرا؟
آرمن … اگه دیده بودمشون، ازشون می‌پرسم چرا اونجا؟ .
صدای آرمن کری تو و آقای شی لر مایه تفریح من شد و گفت:
مطمئنا تو شغل پدرت رو دنبال کردی؟
آرمن “کاملا برعکس”
آقای شین با تعجب گفت:
نه؟ !! !! !! !! !! !! !
آرمن – کار ما تجارته، یه نفر به یه تاجر تبدیل میشه که ما رو می کشه، دوتا
چشمانش به صورت او دوخته شده است، باید دو تا پشت سرش داشته باشد، هیچ کس نباید این کار را بکند.
حتی باید به خون خودش هم اعتماد کند، زیرا کار و کاسبی آن اندد باید به موقع انجام گیرد
“خیلی خب، و باید مثل یه میگو باشه” اون سرشو بلند کرد به طرف جمعیتی که همه داشتن ”
نگاه سریعی به او انداخت و ادامه داد:
من می‌گویم که او قلب دارد و به این جهت باید از احساسات خود چشم بپوشد، زیرا کار بسیار ظالمانه و غیرمنصفانه است.
به هر حال، این انتقال مستلزم این است که شما سرتان را زیر برف پنهان نکنید
به بابا نگاه کرد و گفت: ” به نام اعتماد وجود ندارد
متاسفانه پدرم با این خصوصیات کام لا مخالف بود.
شغل ماردم رو گرفتم
خانم به هیجان آمد و گفت:
– رمان گیو ۴۱ صفحه اول – بعد از چنین مادر باهوشی، چطور چنین پسری می‌تواند به دنیا بیاید؟ این ارمن خیلی مسخره است
سو سو به من نگاه کرد و ما نه رو پرت کردیم و خندیدیم.
سرم را بلند کردم و دیدم آرمن به بابا و بابا خیره شده و فکر می‌کند.
این یعنی چی که اون درگیر غذا شده و داره با غذا بازی میکنه؟ !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
آرمن در حالیکه از کنار پدر به من می‌نگریست گفت:
البته، من به طور کامل پیش مادرم نرفته بودم، و الا الان در کلمبیا بودم، مرا متعجب نکنید.
ما به هم نگاه کردیم، این واقعا چه معنی میده؟ !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
خانم “شین” حالا دیگه تنها زندگی میکنین؟ یا شاید با خواهر و برادر؟
آرمن تناهاها به من نگاه کرد و گفت: فقط واسه الان
منظورش چیه؟ !! !! !! !! منظورش چیه؟ چرا به من نگاه کرد و گفت؟
، “شریل – نفیز” از این کت لت درست کردی؟
مامان خندید و گفت: از کجا فهمیدی؟ .
او فقط یک‌بار این کار را کرده و آن را به دانشگاه اورده بود. مزش هنوز خوش‌مزه ست
من آن را خوردم و به یاد آوردم که بسیار لذیذ است
… اومدم که بگم “مشروب در اینجا” شرین ” کنار آرمن و آرمن نشسته بود و قیافه غم زده‌ای داشت
خیلی آرام بود ولی چشمانی که در بشقاب رووینجین دوخته شده بود،
او مردی بود که ظاهرا حرص و یا خشم داشت و من نفهمیدم
مثل اینکه اون از “شرین” خوشش نیومد من حرفم رو کامل کردم
از غذات لذت ببر
سرش را بلند کرد و با همان نگاه به من خیره شد.
کمی محبت و مهربانی، اما در چهره او آرامشی عمیق دیده می‌شد که همه
بیننده‌ها در نگاه اول متوجه این آرامش می‌شوند
سرم را پایین انداختم و آرمن گفت:
یه نفس عمیق بکش
دی یس بیشتر جلوی بو ین که جلوی من نشسته بود و کنار آرمن نشسته بود، ایستاده بود.
به آرمن نگاه کردم. او هنوز هم با همان نگاه به من نگاه می‌کرد.
نه، کسی بهش توجه نمیکنه وقتی داشت
این کتاب در صفحه ۴۲ نوشته شده بود: تب داغ گینو. میتونی از روی میز ببریش ما سه‌ساله آرمینو رو می‌شناسیم
… اون هیچ اصول اخلاقی ای نداشت و برای من این مدل جدید اخلاقیات خیلی عجیب بود
… آرمن، یه جلسه برای
خانم شین با هیجان گفت: مهندس شری جان
نات به آرامی گفت:
این زن داره نفس میکشه مثل اینکه چشمانش رو از کاسه در آورده
به خانم “شیمز” گفتم که اون کارد و چنگال نداره
تو کلاس “آرمن” بودن با “شری”؟
خانم شی با لحنی که چندان خوشایند نبود گفت:
بله، دلیل اینکه “مایکا” و “ممکا” با هم آشنا شدن این بود که
آرمن به من نگاه کرد و قاشق و چنگالش را در بشقاب گذاشت و دستش را روی سینه گذاشت
و به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: موضوع جالبی است.
باشه؟
من به جوان زین نگاه کردم، دیدم که نیشش همیشه باز است و او به ترک‌ها و شکاف‌های دیوار می‌خندد.
با خنده گفت:
خیلی جالبه
آرمن با همان قیافه‌ی سرد از گوشه چشم نگاهش کرد،
و جاذبه‌ای که در نگاهش آشکار بود، و بعد بی هیچ احساسی به من نگاه کرد! بدون آن که منظوری داشته باشد
سپس چشمانش را بست و با قاطعیت بیشتری گفت: ” نفست چیه؟ .
اژه در روم گفت: اگر می‌دانستم که به دانشگاه می‌روی، این عروسی را می‌کردی.
من می‌خواستم که شما را به دانشگاه راه ندهند
شری ین بجای من به آرمن پاسخ داد: خو نه ما دو سه قدم بالای چهار راه هست.
… خب، بیشتر وقت‌ها که نفسم رو حبس می‌کردم -! آرمن “به من نگاه می‌کرد … واو” -! !! !! !! ! همان است
قصاب در حالی که به بز نگاه می‌کرد گفت: خب، حالا اون با دخترها کور شده
الو ین ادامه داد:
در پایان داستان، تب داغ و سوزان پیج ۴۳ را دریافت کردم. یک روز لیزی به من زنگ زد و گفت: تو راه دنبالم بیا. من هم او را تعقیب کردم.
ما تو ماشین بودیم که تصادفا با ممبال خودم ون تو بزرگراه تصادف کردم.
وقتی دید که با ما است، ما را رها کرد و چنان که وعده داده بود یقه‌ی ما را گرفت،
اگر ملیکا در فصل بهار آینده شرکت نمی‌کرد و در جنگ و جدال شرکت نمی‌کرد،
خوشش نمی‌آید. حالا بین “هیلو” و “پیریا” بودم
او با قیافه‌ای جدی به من نگاه می‌کرد و می‌خندید و شری ین گفت:
حالا که پاهاش باز شده
دار نی آهسته گفت:
این اسپری قطع می‌شد و
آرمن خندید و گفت:
چه جالب و جدی دوباره به من نگاه کرد و بدون اینکه نگاهش رو از من به شریین بردارد
گفت
کریم، اون فکر می‌کرد تو یه دوست پسر خودخواهی؟
شرمان خندید و گفت: بله.
آ من چشم‌هایش را کمی تنگ کرد و به ناخنش نگاه کرد و گفت: ممسک، اگه راست بگی.
چیکار می‌کردی؟
غذا به گلویم هجوم آورد، آرمن، اوه، چقدر دلم می‌خواهد یک سوزن بردارم و لبات را بدوزم، اوه،
این دیگه چه سوالیه؟
او به کمرم دست کشید و بعد یک لیوان آب برایم ریخت. به اعضای حاضر نگاه کردم
مادرم که از چشمانش خون می‌آمد، پدرم که ساکت بود، به من اخم کرد
سرش پایین بود … خوب، آقا، چه می‌توانید بگویید، نمی‌توانید با او حرف بزنید … اما …
سرانجام پدر سر برداشت و خنده‌کنان گفت:
نظرت در مورد … مهندس زندگی چیه؟
آرمن “، اگه میخوای جواب بدی، من اینو می‌خواستم”
پس تو یه بیماری داری که می خوای؟ .
عزت نفس سینه‌اش را راست کرد و گفت:
من داشتم می‌مردم
پس از خواندن این داستان تب سوزان سین صفحه ۴۴، آرمن نه رفته و نه رفته است، با لحنی ریشخند آمیز گفت:
اون با “شری” فرار کرد؟ من به آرمن با چشمه‌ای گرد و ناسیایم نگاه کردم ”
گفت
ما این چیز رو قبول نمی‌کنیم آقای مهندس “به روش زندگی”
آرمن لبخند سردی زد و گفت: عجب! پس تو و “ملیکا” همدیگه رو نمی‌شناسید
تو ازدواج کردی؟ واقعا؟
شری که معنی آرمینو را می‌فهمید، خندید و گفت:
نه، هفت یا هشت ماه – سرش را تکان داد و گفت: آره –
آرمن از افق به برادرزاده نگریست و با لحن قاطع و قاطعی گفت:
پس تو یکی از کسانی هستی که کاری رو قدغن می‌کنی و
می کنه …
به سرعت نگاهی به مادرم انداختم و او حالا که مادرم از آن خون‌آشام شده، بیهوده حرف می‌زند.
به سرعت گفتم جو را عوض کنم.
کی دسر میخواد؟
آقای “شیمز” – من
آرمن با نگاه پیروزمندانه‌ای به من نگریست و من گفتم:
تو هم آقای “شیو” رو میخوای؟
آرمن نه ممنون
بعد از شام، آرمن برخاست و گفت:
آقای “پاناسلام” میخوام بکشم
بابا – یه نفس عمیق بکش آقای مهندسی و منو به بالکن هدایت کن
ایوان در اطاق من بود و آرمن آن را خوب می‌شناخت و با شیطنت به من نگاه می‌کرد.
از آشپزخانه به اتاقم رفتم و آرمن پشت سرم آمد و گفت:
قبل از شام به این پسر چی گفتی؟ به نظر می‌رسد که هر وقت با تو حرف می‌زند گاز می‌گیرد
می شه …
برگشتم و به آرمینو نگاه کردم و گفتم:
، “قسمت” تب داغ سین صفحه ۴۵

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

2 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان تب داغ گناه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.