دانلود رمان برزخ ارباب

درباره پسری به نام اشکان است که بخاطر دختری که دوسش داره ، شغل خوب و کارو و زندگیش رو بیخیال میشه و با اون به شیراز فرار میکنه تا …

دانلود رمان برزخ ارباب

ادامه ...

در را باز کردم و با احتیاط بیرون آمدم .
Btw
به اتاق مامان و بابا نگاه کردم و عصبانی شدم .
نور اتاق آن ها را دیدم .
و به طرف پله ها رفت .
آهسته از آن ها دور شدم .
به اتاق نشیمن بزرگ رفتم .
به اتاق کوچک سمت چپ باغ نگاه کردم .
وقتی دیدم چراغ خاموش شد ,
به طرف در دویدم و از خانه خارج شدم .
نفس عمیقی کشیدم و به آرامی گفتم :
خدا رحمتت کند .
برگشتم .
من یک بوسه از دوربین پیشرفته ام برداشتم .
با دست خداحافظی کردم و بعد به سرعت به سمت چپ رفتم .
در خیابان منتظر اشک بودم . فقیرم .
یک قدم دیگر در عشق خود برداشتم , یعنی
سعادت یک زن
وقتی مامان و بابا به ازدواج اعتراض کردند ,
و گفت که تو آن پسر را نداری .
من از هر طرف سعی کردم آن ها را راضی کنم , اما آن ها اصلا علاقه ای به حرف هایشان نداشتند .
داشتم به فرار فکر می کردم .
او را رها کردند
نو , کالپی .
با غیبت من مواجه خواهند شد
روزی هزار بار به درگاه خدا دعا می کردند که در اینجا برای همه ما گریه و التماس کنند .
آن را هل ندهید .
برگر شما !
بنابراین مجبور شدند .
تصمیم مرا بپذیرید
به طرفش دویدم و چنان او را در آغوش گرفتم که
از دیدن اشک و دست تکان دادن و بستنی خوشحال شدم .
لبخند زد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
⁇ شیراز ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
من خود را قربانی حفظ روح القدس می کنم .
شما می توانستید شکاف را بردارید .
آره . همه خوابند . نگاهی به اطراف می اندازد و می گوید :
بسیار خوب – [ گراز ]
[ گازها ]
یک ماشین در کنار خیابان است که ما را به خیابان می برد .
[ تی تر یک روزنامه های ورزشی صبح ایران ]
– من یک دوست دارم . ما داریم ازدواج می کنیم و قرار نیست از خانه بیرون بیاییم .
– در منهتن
– [ بوق زدن ] – [ جیغ های هومر ]
دست مرا گرفت و گفت :
من نگران تو هستم – –
خوبه .
من به شما اجازه نمی دهم , می دانید ?
آب
– اگر ناراحت نمی شوید – اوه , پسر .
به چند قدم آن طرف تر اشاره کرد و گفت : بیا اینجا یک موستانگ هست .
نمی توانستم یک روز در مقابل هم بخندم .
او مرا متوقف کرد .
سروان با خنده ادامه داد :
بوه – بوه – بوه – بوه
دخترها این جوری می خندند , ما را نمی گیرند .
نترسید . ما دستگیر نمی شویم .
* * * * نمایی از خانه آیت الله کاشانی * * *
مهم این است که ما را دور هم جمع نکنید .
و تو را به پدر و مادرت تحویل می دهم .
– پس ما می دویم . این یک ماشین سواری سیاه بود .
دقیقا شبیه ماشین پدرم بودم , اما ماشینم …
رنگش سفید بود .
در پشتی را باز کرد و به من گفت
بگذارید خانم ها وارد شوند .
متشکرم دوشیزه هانی .
نشستم و او پشت سر من وارد شد .
به دو نفری که جلو نشسته بودند گفت :
هی , بچه ها , خیلی جدی و سرد .
– [ گاس ] – [ گاس ] آره !
بی آن که آن را پس بگیرد .
بوه – بوه – بوه
نمی دانم . احساس خوبی نسبت به آن ها ندارم .
این دو پسر , پسرهای ساده ای هستند که مسئول ما هستند .
* * * * سنگ * * *
آن ها باید سالم شوند , این تمام راز است .
باید جدی بود .
خیلی ترسناکه .
این چیزی است که آن ها از آن می سازند .
– [ صدای جیغ تایرها ] – [ صدای جیغ هومر ]
– [ صدای جیغ تایرها ] – [ صدای جیغ هومر ]
– نه. چرا از من می ترسید؟
همیشه احساس آرامش می کنم و دستم را می گیرم .
سرم را روی شانه اش گذاشتم و شروع کردم به نگاه کردن .
هوا گرم شد .
اوه , اوه ,
خمیازه کشیدم و به آرامی چشم هایم را باز کردم .
سرم روی شانه ام بود و او فقط …
سرش را روی سرم گذاشت , اما با کمی تکان دادن خوابش برد .
او نگران است .
تا یک بلیط سریع به او بدهد .
من بیدار شدم و به آرامی گفتم – – اوه , متاسفم , بیدارت کردم .
Btw
برای چهار “دنده آفتاب”
لبخند زدم و گفتم :
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
این اولین باری بود که با هم تنها می شد .
وقتی بلند می شویم
بوسه کوتاهی به من زد و گفت :
اولین بار بود , اما آخرین بار نه . ما تازه شروع کردیم . همه چیز در مورد حفظ کنترل است .
ما داریم وقتمان را از دست می دهیم .
لبخند زدم , اما وقتی به خانواده ام فکر کردم , به چهره ام …
غم انگیز است که بگویم
چیه عزیزم ?
پدر و مادرم غیبت مرا درک خواهند کرد و من حتما آن را خواهم شنید .
اما آن را کنار هم نگذاشت .
می دونی …
* * * * مردی که در تلویزیون آواز می خواند * * *
– نه . [ گراز ]
من الان از این که با تو هستم پشیمان نیستم .
موهایم را از پیشانی ام کنار زد و گفت :
واقعا ?
بله , دوباره این کار را می کنم . لبخند می زنم .
و گفت :
بنابراین نگران آن نباشید .
بالاخره به آن بر می گردیم .
آن ها ما را می پذیرند .
بله , البته .
نمی دانم .
او سرم را نگه داشت .
می دانم که شما با ما موافق نیستید .
حتی به خاطر ما .
بوه – بوه – بوه
خجالتی خندیدم و بعد خندیدم .
به دو نفری که جلو نشسته بودند اشاره کردم و گفتم :
خیلی وقته .
ای کاش می توانستم سه پوند شکر بنوشم که این را شنیدم .
و هر چه بیشتر مطمئن می شدم که از دست دادن
من اشک می ریزم . خوشحالم .
صبح خیلی زود ,
نخود شیرین !
خسته نباشید
– نه بابا . فقط کی همه اعتبارت را می گیری ?
رو به او کرد و گفت :
آیا فکر می کنید زمان کافی است ?
نه , بانک …
برای رفتن به دفتر اسناد رسمی
بدون رضایت پدر و مادرش برای ازدواج با او
بنابراین لازم نیست نگران پدرتان باشید .
– نه بابا , تو را می شناسد .
کار خوبی در تهران انجام شد و آن …
حاضر بود کار را ترک کند و …
فرار کردن با من واقعا برایم مهم بود .
آیا کسی که برای شما کاری انجام دهد شایسته آن نیست ?
بهترین ها .
شوخی می کنی .
آره , آره .
من اشک را دوست دارم و او مرا دوست دارد . او باید زندگی زیبایی داشته باشد و ما را دوست داشته باشد .
او هیچ گاه مانند پدر و مادر نبوده است .
او پیر نمی شود .
و در مقابل خانه ای ایستاد
عالیجناب !
* * * * ناله * * *
بیوتی اسمیت
دوستان
تو اینجا زندگی می کنی .
چنان سریع به او نگاه کردم که استخوان های ترقوه ام
صدا زد
گردنم را گرفتم و گفتم :
به من نگو اینجا زندگی می کنی , می دانی .
چرا آن را دوست نداری ?
سمت چپ پر از درخت و سمت راست پر از درخت بود .
– اینجا وحشتناک است . باورم نمی شود .
– [ صدای جیغ تایرها ] – [ صدای جیغ مارج ] ]
شوخی می کنم . مرد پشت فرمان لبخند زد .
و گفت :
در این باره فکر کنید .
می خندید
به – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
این آخرین بار بود که
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
این اصل کار من است .
با تعجب به آن دو نگاه کردم .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ کدام جواب ندادند .
راننده در را باز کرد
ساختمان محیط زیست
به اندازه ی بنده ات .
Btw
وقتی او پارک کرد از ماشین پیاده شدم .
با دقت به اطراف نگاه کردم , و داخل آن زیباتر از بیرون بود .
خیلی خوشحالم که شما را می بینم .
* * * * خانه ی سگ ها * * *
که در درونش پارس می کرد
آنجا محل زندگی مردم و ماشین ها بود .
مرد پشت درختان ادامه داد :
و درست جلوی آن اتاقی بود .
در کل عمارت خیلی بزرگ و زیبا بود و من هنوز چیز زیادی ندارم .
باورم نمی شود که اینجا زندگی کنیم .
بی آنکه چیزی بگوید به طرف در رفت
و در راه , بدون وسلیان ,
گفتند :
صلاح الدین
درستش می کنی .
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
می خواستم دنبالش بروم چون می خواستم .
از پشت سر وزیرش
سعی کردم .
تا شانه ام را از مردی که ماشین را می راند دور کنم .
خفه شو , تو چی کار می کنی ?
وقتی دیدم توجهی به من ندارد جوابی ندادم و به دنبالش برگشتم .
و صدای جیغ و دادش
اشک ها کجا هستند ?
در یک زمان و در یک زمان .
روش وحشیانه ای که باعث درد شانه ام شد .
هنوز می ترسیدم او را ناامید کنم .
اما هر چه بیشتر تلاش می کنم , بیشتر به اتاق کوچکی می رسم که در آن پیدایم می کند .
در رستورانی در نیمه های شب .
با صدای بلند گفت :
نگاه کن , دختر کوچولو ,
حرفش را قطع کردم .
در مورد آن ,
اگر درست حرف نزنی ,
وقتی می خندید می گفت : اشک های پدرت …
صدایش را بلند کرد
[ چوکلز ] بسیار خردمند , بانوی کوچک .
صبر کردم و به او نگاه کردم و گفتم :
این چیزی است که می گفت .
نیچه .
یک قدم از من دور شد و گفت :
چراغی روشن با روبان قرمز
منشی من .
لبخندی زد و گفت :
* پس شما کوچک ترین آدمی نیستید.
به من بگو چه اتفاقی افتاد .
مکثی کرد و در پایان سخنانش گفت :
اوه , خدای من , دخترهای احمقی مثل تو .
و تو را به اینجا می آورد .
شما را به شیوخ عرب می فروشم .
برو دنبالش .
به تو نگاه کردم .
نمی خواستم حرفش را باور کنم .
احتمالا شکایت می کرد .
شوخی می کرد , یا چیزی شبیه به آن .
او در افکارم پرید و لبخند زد .
اگر باکره باشی , سرنوشت بدتری خواهی داشت .
Btw
و پیش از آنکه بتوانم چیزی بگویم ,
به دیوار خیس تکیه دادم و زیر لب گفتم :
در اتاق کوچک و ترسناک را هنگام بازی قفل می کرد .
با صدای بلند آواز می خواند .
آیا آن ها با من شوخی می کنند؟ بله، می دانید.
این یک شوخی است . من شما را اذیت می کنم , ب ام و .
به دنبال مرد خشنی می گشت تا بگوید :
به خاطرم رسید که دوست دارم ,
من اولین نفر نیستم .
دخترهای احمقی مثل من .
به قول خودشان ما را به شیوخ عرب می فروشند .
می فروشند یعنی می فروشند .
بسیار خوب .
این سه ماه را با اشک به یاد آوردم
هر لحظه .
آنجا پر از حوادث زیبا و رمانتیک بود .
آن ها خیلی عاشق من بودند و من این را می دانستم .
با آن رفتار زیبایش که می گفت من تو را دوست دارم و او …
خیلی چیزهای دیگر .
نه , نه می توانست مرا گول بزند و نه آزارم دهد .
حتی نمی توانستم سنجاقی به دستم بزنم .
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
از جام بیرون آمدم , به طرف در رفتم , لگدی به آن زدم و با صدای بلند گفتم :
می دانم که همه اینها یک شوخی عملی است .
به خاطر شوخی ای که هفته پیش کردم بهت پول می دم .
گوشم را به در چسباندم , اما صدای گنجشک نبود .
بوه – بوه – بوه – بوه
دوباره در زدم و گفتم :
اوه خدای من , این شوخی خوبی نیست , چون من خیلی می ترسم – [ گرونز ]
درد .
مشت محکمی به بعضی ها زدم .
اما من از جا بلند نشدم و این بار ,
با صدای بلندتری گفت :
– اینجا یک نفر هست . اوه , اگه می خوای بیا .
شوخی می کنی . صبر کن .
اما هیچ صدایی از طرف دیگر به گوش نمی رسد و آن ها این کار را می کنند .
مرا می ترساند . برگشتم و با وحشت با اتاق کوچک روبرو شدم .
گفتم :
ما هم آن قدرها داغ نیستیم .
این اتاق گرم و بلند
کم کم داشتم باور می کردم که تو واقعا فریب خورده ای .
یک صندلی زنگ زده در سمت چپ اتاق
و هیچ چیز دیگر
دیوارها نمناک بودند , پنجره ها باز بودند تا نور را وارد کنند .
این طور نبود .
تنها چیزی که اتاق را روشن می کرد در بود
نور از اطراف به داخل می تابد .
هنوز کافی نبود و اتاق را می ساخت .
با چشمانی مات
بوه – بوه – بوه
کنار در نشستم و گذاشتم اشک هایم جای ترس را بگیرد .
از وقتی بچه بودم , از تنهایی و تاریکی می ترسیدم .
او قبلا هرگز در چنین زمینه ای نبوده است .
گریه کردم , اشک هایم تبدیل به اشک شد و زیر لب گفتم :
اشک هایی که می گفت دلم آب نمی شود
بوه – بوه – بوه – بوه
پس چرا من در این اتاق تاریک تنها نشسته ام
حالا من دچار دردسر شده ام , اما …
باورش برایم سخت بود که همه چیز
وعده و وعیدهای عاطفی السمر
مرا فریب داده است
تشخیص اینکه چه کسی واقعا مسئول است , دشوار است .
تو او را این طور دوست داشتی .
در چنین شرایطی
که او را به آن بسته بودند
وقتی صدای غرشی شنیدم , به سرعت بلند شدم و به اطراف نگاه کردم , می ترسیدم حرف بزنم .
هیچ کس در این اتاق نیست جز تو جادو می کنی .
نترسیدش , نترسیدش .
اما پیش از آنکه بتوانم باور کنم که این یک توهم است ,
سگ سیاه یقه اش را پوشیده بود .
او از انتهای تاریک اتاق به طرف من آمد و
خاله جان ,
[ تی تر یک روزنامه های ورزشی صبح ایران ]
در را محکم گرفتم و سگ را ترساندم .
به سیاهی بزرگ خیره شدم و فکر کردم چند تا
یک دقیقه دی گه تکه تکه میشم و تو هیچی نمیشی .
چند ثانیه غرید و بعد به من نگاه کرد .
بدون پاره شدن .
همان طور که کنار در ایستاده بودم ,
من این را از کجا فهمیدم ?
او به گریه افتاد و فریاد زد :
– خواهش می کنم این در را باز کنید!
آیا کسی نیست که مرا نجات دهد ?
بوه – بوه – بوه – بوه
چند بار دیگر در را زدم .
سگ را عصبی می کرد و بعد دوباره .
صد در صد !
قالب های چوبی از چوب ساخته می شوند .
من می آیم .
با نگرانی به او نگاه کردم و دیدم که آب دهانش را گرفته است .
با آن چشم های زرد وحشتناک به من خیره شده بود .
یک لحظه در باز شد و به او گفت :
به عقب خم شدم و به عقب افتادم .
مردی که نمی شناختم شانه ام را گرفت و بلندم کرد .
و گفت :
راجع به چی داری حرف می زنی ?
شانه ام را برداشتم و گفتم :
– درست حرف بزنید . من پارس نمی کنم .
سگ عظیم الجثه و وحشی
یلپپینگ
Btw
نام او هر چه باشد – [ گرونز ]
در را بست و دستم را گرفت .
– زیاد حرف می زنی. من جلوی حرف زدنت را می گیرم.
آب دهانم را قورت دادم و چیزی نگفتم .
بدون گفتن کلمه ای مرا کنار کشید و شروع به صحبت کرد .
جابه جایی
سعی کردم بدون هیچ هشداری دستم را از او بگیرم .
رو به من کرد و گفت مشغولم .
عصبانی نشو وگرنه به حالت اول برمی گردی .
این جمله مرا به آرامشی بی حد و حصر رساند .
دنبالش رفتم .
هر کاری از دستم بر بیاد برایت می کنم .
از پشت درختان اشک می دیدم .
توی ماشینت .
دستم را از دست آن مرد بیرون کشیدم .
به طرفش دویدم و همین که کنار او بود ,
دستش را گرفتم و گفتم :
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بدون اینکه چیزی بگوید به من خیره شد و من شروع به گریه کردم .
می گویند تو مرا فریب دادی به خدا بگو !
در مورد کل قضیه استفان به من بگو .
تو مرا دوست داری جز اینکه ما فرار می کنیم تا با هم زندگی خوبی داشته باشیم .
– [ خنده شاخ ] – [ خنده ]
و باز سکوت کردم , اما نمی ایستم .
و ادامه داد :
– من نمی خواهم اینجا بمانم. [ جیغ ]
که پنجاه یارد را در خانه با تو بگذرانم .
لبخندی زد و گفت که دستش را گرفته است .
سوار ماشین شدم و راه افتادم .
فقط مدتی طول کشید تا او رفت .
به تمام چیزهایی که پسر به من گفته بود ,
آیا واقعا مرا فریب داد , استپانیدا ? چرا باور نمی کنم ? شاید باور نمی کردم .
عشق کجاست و آن عشق از کجا سرچشمه می گیرد ?”
آن ها هستند .
برای لحظه ای ,
هق هق کنان گفتم :
خدایا , چرا باید این کار را بکنم ?
همان مرد دوباره دستم را گرفت و گفت :
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
صحنه های معمول فقط , اه ,
نو ,
بهمن است .
می خواهم .
از نگاه آن ها ,
بفرمایید .
برای آرامش است و …
بنابراین به سالن رفت و من هم دنبالش رفتم .
هنگامی که وارد اتاق پذیرایی بزرگ شد , در پس اشک ها
بیش از حد تلاش نکنید
بوه – بوه – بوه
چشمانم به اطرافم خیره شد .
من دختر دیگری مثل خودم را دیدم .
مرا به طرف دخترهای دیگر هل داد .
به طرف دو مرد که آنجا ایستاده بودند رفت .
گفتند :
این آخرین چیزی است که ما به پیمان کار خود می گوییم .
که روی صندلی نشسته بود
سیگار می کشید , لبخند می زد و می گفت :
– [ هو کردن جمعیت ] – [ هوبره فریاد می زند ]
بله , در این کار خوب است .
من از او خوشم می آید .
از طرز حرف زدنش پیداست که …
ایفلگنسیو
اشک می ریزد !
لقب او فریب دادن من بود و نام واقعی او ” سلطان ” بود .
خدای من ! بعضی از افراد خانواده ام این پسر را به من گفتند
او آدم خوبی نیست .
بوه – بوه – بوه – بوه
از حماقت تو ,
چشم هایم را بستم و گوش دادم .
این ها همان هایی هستند که هستند .
و به خاطر آن ها ,
این طور است .
در را محکم گرفتم و سگ را ترساندم .
به سیاهی بزرگ خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر دور است .
تا یک دقیقه دیگر تکه تکه خواهم شد و دیگر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .
سگ غرولند کنان گفت : از من نترس !
زنجیری که با آن بسته شده بود
اما از کجا می دانید که وقتی پای من به میان می آید
بدون پاره شدن .
در حالی که به در چسبیده بودم ,
با صدای بلند گریه کردم .
– لطفا در را باز کنید .
یک سگ ! آیا کسی اینجا هست که مرا نجات دهد ?
سگ را عصبی می کرد
بارها و بارها در زدم .
صد در صد !
قالب های چوبی از چوب ساخته می شوند .
همین طور است .
با وحشت آب دهانش را نگاه کردم .
این چشم های زرد وحشتناک را دارد .
به او خیره شدم و لحظه ای بعد در باز شد و چانه ام پایین آمد .
به عقب خم شدم و به عقب افتادم .
مردی که نمی شناختم شانه ام را گرفت و بلندم کرد .
و گفت :
چه می خواهی بکنی ?”
شانه ام را برداشتم و گفتم :
– درست حرف بزنید . من پارس نمی کنم .
سگ عظیم الجثه و وحشی
یلپپینگ
Btw
نام او هر چه باشد – [ گرونز ]
در را بست و دستم را گرفت .
اگر زیاد حرف بزنی جلویت را می گیرم .
دخترهای زیبا گرمند .
آب دهانم را قورت دادم و چیزی نگفتم و او بدون هیچ حرفی مرا گرفت و شروع به صحبت کرد .
جابه جایی
سعی کردم دستم را از چنگ او بیرون بکشم
این جمله مرا به آرامشی بی حد و حصر رساند .
بی آنکه رو به من کند گفت :
دیوانه نشوید , وگرنه به سگ بودن بازخواهید گشت .
تو منو دنبالش کشیدی .
وقتی پیاده شدیم آن ها را از میان درختان دیدم .
سوار ماشینش شد .
دستم را از دست آن مرد بیرون کشیدم .
به طرفش دویدم و همین که کنار او بود ,
دستش را گرفتم و گفتم :
اشک از کجا آمد ?
بدون اینکه چیزی بگوید به من خیره شد و من به گریه افتادم .
گفت : می گویند تو مرا فریب دادی , فقط به نام خدا .
در مورد کل قضیه استفان به من بگو .
تو مرا دوست داری جز اینکه ما فرار می کنیم تا با هم زندگی خوبی داشته باشیم .
– [ خنده شاخ ] – [ خنده ]
و دوباره سکوت کرد , اما نه سکوت .
و ادامه داد :
– من نمی خواهم اینجا بمانم. [ جیغ ]
تا پنجاه یارد در خانه با شما زندگی کند .
هر کاری از دستم بر بیاد برایت می کنم .
لبخندی زد و بی آن که کلمه ای بر زبان راند دور شد .
او دستم را گرفت و وارد ماشین شد .
وقتی می رود ساده است ,
تنها چیزی که پسر به من گفته بود این بود که سه نفر بعدی را دعوت کنم .
استپانیدا , آیا واقعا مرا فریب داد ?
به طرف چند نفری که آنجا ایستاده بودند رفت .
نمی توانم باور کنم . شاید نمی دانم عشق کجاست و این عشق کجاست .
آن ها هستند .
برای لحظه ای ,
هق هق کنان گفتم :
خدایا , چرا باید این کار را بکنم ?
همان مرد دوباره دستم را گرفت و گفت :
⁇ بندرعباس ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇ [ صاف همراه با پراکندگی ابرها ] ⁇
صحنه های معمول فقط , اه ,
من با همه مشکلی ندارم .
میو
قدرتمندترین آن ها .
از نگاه آن ها ,
این طور نیست .
او این را گفت و وارد راهرو شد , و من رفته بودم .
سرم شلوغ است .
آخرین چیزی که می خواهم بگویم این است که خفه شو و تو یک سیاه پوست هستی .
بوه – بوه – بوه – بوه
من او را تا اتاق دنبال کردم , جایی که صدای بلندی داشتیم .
از میان اشک هایی که چشم هایم را کور می کرد به اطراف نگاه کردم .
من دخترهای زیادی مثل خودم دیده ام .
مرا به طرف دخترهای دیگر هل داد .
گفتند :
* * * * ازدحام جمعیت * * *
که روی صندلی نشسته بود
سیگار می کشید , لبخند می زد و می گفت :
هر روز یک حرفه ای است .
بله , در این کار خوب است .
خوشحالم که این را می شنوم .
می بینم . احتمالا لقب او .
ایفلگنسیو
اشک می ریزد !
که مرا با اسم واقعی فریب دهد
یک پیمان کار
همه چیز را بستم .
او مادر من است .
گوش ندادم و …
از میان اشک ها بگذریم
خود را به مرگ می سپارم
در این میان ,
گریه کنان به دخترهای کنارم نگاه می کرد .
Btw
همه در سکوت می گریستند یا می گریستند
او کینه ای داشت .
آیا این به آن معنی است که آن ها مزاحم من هستند ?
چگونه می توان چنین بازی ای را تجربه کرد ?
بوه – بوه – بوه
پیرمرد و زشتی میز
دست هایش را به هم زد
بسیار خوب , گوش کن .
چشم های همه به سوی آن ها برگشت و وقتی دید
همه منتظر زائران بودند و همه ساکت بودند .
آن ها خواهند آمد . هر که باکره باشد دبی را به رختخواب خواهد فرستاد .
و به شیوخ عرب می فروخت
روش های انجام این کار
وقتی این حرف را زد , چند نفر گریه کردند .
و میز را محکم به هم کوبید .
خفه شو ! من تمام نشده ام !
و منتظر ماندیم تا سکوت کنیم .
تا صفحه 40

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

46 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان برزخ ارباب»

  1. بهراد میمیره و سپیده برمیگرده پیش خوانوادش و اصلا باردار نیست و برای همیشه بهراد و فراموش میکنه با پسر خاله اش میلاد ازدواج میکنه و زندگی خوبی داره همش همین فقط تنها کسی که این وسط حیف و نابود شد و از اول بدبخت و زجر کشیده بود بهراد بود که حتی یه روی خوش توی زندگیش ندید و همشه ناراحت و غمگین بود و درست وقتی که عاشق سپیده شد مرد ولی سپیده حتی یبارم دلش برای بهراد نسوخت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.