دانلود رمان این مرد ارباب است

درباره دختری به نام قاصدک است که پایبند مردی پر تکبر به نام باربد است که او قاصدک رو به جای طلبش از پدرش …

دانلود رمان این مرد ارباب است

ادامه ...

عشق را از من می گیری و به من افتخار می کنی،
از من پدر می گیری و نگاهی که صد کلمه دارد،
به بیت قسم که عاشق زندان تو هستم،
اگر آن لحن بلند شد صدایت
نوازش می شود نگاهم را بلرزاند
*** لبخندی زیبا داشته باش
. من عاشق می شوم، عاشق می مانم
. قاصدک، دختری که اسیر می شود، اسیر مردی پر از
غرور، که او را از پدری می گیرد
که پول طلا را وعده می دهد. **بو حتی اگر بمیرد درستش کند
تا دخترش آزاد شود… اما چه جور
آدمی است که به سادگی از روی قاصدک زیبا
و پر
از شیطنت و زندگی و البته رد شود.

دانلود رمان این مرد استاد است | صفحه 1
با نیش زبان که
شما را داغ می کند.
باید در قصرش بماند
…از شاهزاده ای بگذر…اگر می توانی
: شخصیت ها
…باربد: 30 ساله مغرور و لجباز و بد اخلاق
… کاسدک: 23 ساله مغرور و شیطون و پر از زندگی و
هیاهو و …. *Bette کمی گستاخ است
… ژانر: همه می دانند جز عاشقانه
. نکته آخر این است که چهره های عشق هنوز هستند، پس
آن را تنها نگذارید
، این روزها سیاه تر از همیشه بود، درست مثل آخرین
قهوه ای
آن
ماشین سیاه … درست همان زندگی

آیا دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 2 که نخورده و سرد
از
سفره
گردوی دوست داشتنی اش جمع آوری شده است … باید بگوید
یادش هست
… خوب
؟ که
رنگ آبی آنها زنگ زده بود و تهش
به شهری رفت و از همه مهمتر اجاره ای.
نگاهی
به ماشین انداخت
که درش باز شد و دو تا از آن چهره ها بیرون آمدند. می ترسید
و
خدای ناکرده این آشغال ها
حذف شوند. جلوی در ایستاد و دستش به سمتش نرفت،
صدای لرزی به گوش رسید
دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 3
تنش زیاد شد و پاز از او عادل تر شد.
حداقل امروز بعدازظهر لرزش را از بین نبرد… فکرش را بکن
! روزها پاز را بیشتر از مردم
دوست داشت
… مخصوصاً مزاحم هایش را
! صبر کنید، خانم-
نگاه کنید که او دور آنها انداخت. نفس راحتی کشید که
در و پنجره همسایه های تازه نفس و فضولش
بسته است
. کمی نامهربان بودن و اخم کردن یک مشکل است.

?
او با اخم و جسارت همیشگی خود و با زبان دنیا رو به
آنها
کرد
.
مردی که کت سیاهش کمی به عقب کشیده شده بود تا
سینه اش نمایان شود، جلو آمد و
دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 4
با اخم گفت: “پدرت کجاست؟ ”
موش
تا کی از خودش محافظت می کند؟
این مرد گستاخ بلد نبود در مقابل زنها ادب کند

اصلاً دهانش تلخ شد. آیا زمانی برای ترس وجود نداشت؟
مرد بدون این که شجاعتش را
فدا کند صدایش را بلند کرد
و گفت: اولاً تو نامردی هفت اجدادی
و دوم اینکه در مقابل مردم چه می کنی؟ چه
اتفاقی خواهد افتاد؟
آیا ما کارخانه پول سازی داریم؟ آیا این هتک حرمت به خدا جاهلانه نیست
؟ پدرم گفت منظورش
دانلود رمان این مرد استاد است

چگونه است ؟
؟ الان دستش سفت شده؟ آیا در خانه اجاره ای نشسته اید؟
جنوبی ترین منطقه شهر؟
میخواست ادامه بده که مرد دومی که کمی کوتاهتر
اما ترسناکتر از او بود گفت: دهنتو ببند
دختر…ببین تورو خدا مردم به من پول نمیدن
که دمم رو در بیارم. ..به اون بابای بی غیرت آقای
مجدازی بگو
اگه تا پایتخت داری. اگر نشد برایش دردسر می آورم که
هر روز می رود سجاده پهن می کند و به خدا التماس می کند که چرا
اینطور
شد. معلوم است که تلاوت شده است، درست است؟
مثلا سوراخ مزرعه بود؟
هی نترس مرد پف کرده برو بگو
منتظرت هستیم. علاوه بر این، پدر من نیست

دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 6
: رفته شهر –
پول را ترتیب می دهد
… مرد اول گفت: نه، مثل اینکه ملایم بودن دردی را دوا نمی کند.
به سمت قاصدک رفت
و بازویش را محکم گرفت
و با چشمانی که تمام تلاشش را برای ایجاد ترس می کرد
… کند گفت: فقط تا اول ماه، حساب کن
دختر، یک هفته مونده، اگر نشد. تمرین کن.
» L***** به همکارش لبخند زد که خدای
نکرده قاصدک بیچاره چه فکری کرد،
شیر فهمید؟ –
قاصدک دستش را سفت کرد. کنار کشید و با عصبانیت
گفت: برو تو آشغال هستی حرفاتو گفتی.
. دادم گوش کن، حالا برو تا قاطی نکنی.

دانلود رمان این مرد استاد است | صفحه 7
در اینجا،
، چشم بیدار من بریم داخل یه چایی بخوریم.»
داشت
می آمد و نفس حبس شده قاصدک را رها کرد
: چی شده بابا؟
مرد اول انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید تکان داد
و از همکارش فاصله گرفتند و رفتند. با
نگاهی به
پیرمردی که با اخم به آنها نگاه می کرد.وقتی
ماشین از کوچه خارج شد قاصدک
با تلخی گفت
:”ای نامرد”
رو به پیرمرد
کرد و با لبخند گفت
:سلام بابا ممنون شما برای حضورتان
دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 8
پیرمرد به عصایش تکیه داد و گفت: دخترم

ظهر بیرون خوب نیست در این کوچه ها هر آدمی
می گذرد
. مشکلی نیست. حیف شد بابا
. دستت درد نکنه بابا من میرم
خونه دخترم ناهار در انتظار من است. ”
مهمان گرم باش
– پس خداحافظ –
پیرمرد
سری تکان داد و قاصدک دستش را روی زنگ در فشار داد. چند
دقیقه ای
گذشت که در باز شد و پدرش با
موهای
نرم و چهره مهربانش در چهارچوب در ایستاد
. این مرد همان مرد است. استاد صفحه 9
آن را در عرض یک هفته کاهش می دهد.” خدا کریم
یوسف (پدر کاسدک)
لنگ به کنار چهارچوب آمد و به در تکیه داد و گفت: از کجا؟
!کاسدک ال***** خنده ای نمایشی کرد و گفت: نگران نباش، آنها
یک وام
؟ چه کسی دست ما را خواهد گرفت؟ خانواده مادرت
هیچ ثروتی ندارند،
تو دایی بیشتر از خانواده من نداری
و او مردی فقیر با زن و بچه است. نمی دانم چطور
خودش را از آب بیرون کشید. او چگونه مرا بخشید؟

آیا او می تواند یک فرش تهیه کند؟… آیا او را به عنوان یک دوست و آشنا می بینید؟
قاصدک وارد خانه شد. ، در را پشت سرش بست و
بازوی پدر را گرفت و گفت: نگران نباش بابا،
خداوند در عقل را می بندد و
در رحمت دیگری را می گشاید. من امید دارم، پس او خیلی شکست خورد

.
نظر صفحه 10.
نیاین
یوسف بلند شد و بدون
وزنش را روی شانه دخترش گذاشت و گفت: چکامه (خواهر دندلک) امروز زنگ زد، گفت
دو هفته دیگر برای امتحانش
می آید ، چه
چیزی
به
او نگفتی؟ مادر در مورد چیزی نگران است، او کاملاً عصبانی خواهد شد. خدا بزرگه
بابا ما داریم
به
یه چیزی فکر میکنیم
باید درستش کنم؟ یوسف ل***** لبخند نمکی زد و
جانش را برایش ذبح کرد، از دو پله کوتاه کنار اتاق
نمور و تاریک بالا رفتند و گفتند: ناهار چیزی داریم
؟ صفحه 11
گفت: اگر یک املت ساده برای ناهار می شناسید، بله درست کردم،
آن را

شیطان بود و رویای پر از دخترانی که اگر
بال هایی برای پرواز داشتند روی درختی مبتکر سبز می شدند و این دختر حیف بود
.
! علاوه بر غرور ذاتی اش، حتی وقتی آنقدر داشتند
که ماشین زیر پایش
یک مزدا تری سفید رنگ بود
که دوستانش
با صدایش
شوخی کردند
!
نهر دلنشینی بود انگار بهشت ​​همین
نزدیکی است
چرا که نه! میدونی چند وقته چیزی نخوردم؟
دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 12 و
املت را با مقداری نان و میز به اتاق کنار پدرش آورد و گفت: بیا جلو، حساب می کنی.
حکایت این روزها حکایت پایی است که
خوابش برده، دیگران دردهایش را نمی بینند، این
تو
به امید اینکه زودتر از خواب بیدار شود، به دنبال تو

که
لنگان بعد از تو،
*! با خودش گفت این روزها می
گذرد.
یوسف به پشت قرمز ترکمن که
زیر دست غارتگران به قصر افتاده بود تکیه داد.
قاصدک
کیف و کتش را درآورد و به چوب چوبی
که به دیوار کنار در ورودی وصل شده بود وصل کرد.
آنها را آویزان کرد
و وارد اتاق کوچکی شد که

مانند آشپزخانه بود
صفحه 13 داشت و
املت را با مقداری نان و سفره ای برای
گشمه پهن کرد که یوسف نیز جلو آمد و گفت:
دانشگاه شما چطور؟
خوبه خداروشکر داره میگذره او نگاه کرد
زیر چشمش به پدرش که آرام آرام لقمه اش را در
دهانش می گذاشت و باورش می
شد
او عاشق این پدر بود، با تمام بدهی ها
و ناتوانی اش در پرداخت
. آرامی آرام گفت: دنبال کار هستم.
یوسف به او نگاه کرد و گفت: آیا من مرده ام؟
باید خونسرد باشه تا این برخورد
به درد پدرش نخوره

صفحه 14
شما هم کار پیدا می کنید ولی خرج دانشگاهم زیاده،
هر طور شده باید کار پاره وقت پیدا کنم. بعد
من –
درس خواندم تا سر کار بروم، حالا
یک سال زودتر از فارغ التحصیلی می روم سر کار، هیچ اتفاقی
نمی
افتد
به حافظ و سهراب و فروغ افتخار می کرد و ای کاش. فهمید . می شد فهمید طنزی که
نوازش می کرد
. ادبیات چه ربطی به خواستن رفتن داره؟
او ادبیات خوانده بود و هنوز هم می‌خواند، چقدر
روحت در شعر افتخار می‌کند
. خدا بزرگه بابا بالاخره یه کاری میکنم.
– هرجا رفتی باید ازش تعریف کنم –
پدر پرستیش با همچین کوهی اینجوری بودن هزینه
دانلود رمان این مرد استاده | صفحه 15
و ای کاش کمی پول خرج می کرد و نداشت. او
دنبال شغلی بود که خیلی ها
برای رشته اش ارزش
قائل
نبودند
.
خسته شدم بابا، باید روی یکی از شعرهای فروغ کار کنم.
فردا باید آن را به معلمم تحویل دهم. عصر و شب نیست
من باید برم سر کار
! خجالت میکشم دخترم

قاصدک خم شد و با تمانیه پیشانی پدرش را نوازش کرد، لطفا بخور
و گفت: متاسفم. من نمی خواهم غم را ببینم

من می توانم همه چیز را تحمل کنم.
من فقط نگران چکامه هستم که هیچی نمیدونه

. صفحه 16
امتحانات چه زمانی است؟
این دختر چه بی احساسی دارد که
باید بارها و بارها پدرش را تکرار کند: «دو هفته دیگر
». قاصدک به چهره نگران پدرش نگاه کرد و گفت:
قبل از آن آن را آماده می کنم، نگران نباش یوسف بیگ عزیزم
. آشتا میز را جمع کرد و کنترل
تلویزیون 14 اینچی اشعه کاتدی خود را که یادگاری از
و کثیفی او بود، در دست گرفت.
انبار خانه مجلل خود و دوستش امروز
کارت اتوبوسش را بیرون آورد و
روی دستگاه کارتخوان کشید و از موانع رد شد و
به عقب خم شد .
در ساعت 2 قد بلند بود
مردی در آسمان است و شاید در کنار داستان یوسف.
دانلود
، توقف هایش ثانیه هاست و بهترین وسیله حمل و نقل
به بلندای آسمان و با خشم دیوانه کننده

دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 17
نابودی زمین
**************** *********
کجایی؟-
………………… ……
باشه من فارسی بد حرف نمیزنم.
تو کجایی
؟
_ و L**** خندید. این پسر
خیلی خوب بود
در انتظار BRT (اصفهانیه).
آنهایی که نمی دانند آن را خوب می دانند.
که
دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 18
شهر اصفهان بود. بی آر تی قرمز را از دور دید و
کمی جلو
رفت .
در آغوش مادرش آب نبات را می لیسید. خندید

از کجا آمده؟ صورتش
زیر پای جلادان پول های بی آر تی رقت انگیز بود. ایستاد و
سریع خودش را در میان جمعیتی که حتی مجبور شده بودند قرار داد
و کیفش را محکم گرفت. در بسته شد و او برای لحظه ای چشمانش را
روی هم گذاشت
، شاید باید کمی در مورد سم زدایی
تحقیق کند
. پدر او
کند
وامدار این مرد فریبکار است؟…آهی کشید…فقط
دانلود رمان این مرد استاد است | صفحه 19
در
هفته و او داد که در حال حاضر مجبور به فروش گوشی دوست داشتنی که
هدیه ای بود از چکامه محبوبش برای
نان شبی
که به آن احتیاج داشت از آن متنفر بود و آنقدر

غافل بود
.
از دل همسایه و دوست و آشنا نبود که همه
اش نبود
«و عمر می گذرد و گاهی در لبه خط هستیم و گاهی آخرین نقطه ای است
که
حتی خدا هم باور نمی کند
.
» نبود . سالی مثل امسال سرد
بازنگری کمی خوب است و سال پاییز است
دانلود رمان این مرد استاد است. صفحه 20
او شما را دوست ندارد.
نگاهی به ایستگاه هشتم انداخت که بی آر تی متوقف شد و مجبور شد پیاده شود. خودش را به زور گرفت
از میان زنان
عبور کرد
و پیاده شد. سوز تنش سرد را له کرد و
زیر لب زمزمه کرد: اصلاً دوستش ندارم، یادت باشد
! باشه
به اطرافش نگاه کرد و دید که
به ماشینش تکیه داده، خندید و آروم
چرخید.

تا او را نبینم خوب اگه یه کم شیطون نبود
قاصدک نمیشد؟
راهش را کمی طولانی تر کرد و برگشت و درست
پشت
ماشین ایستاد
. صفحه 21
! مورچه ها کمتر می آوردند. دستش را گرفته بود،
دستانش را در بازویش گذاشت و با صدای بلند گفت: هه
… و دیوانه. با صدای بلند خندید و پسر بیچاره
به او نگاه کرد و گفت: ذهنی
گفت: به الیز. گام
. قاصدک خندید. و گفت: «نگران نباش داداش،
این قدم را نرو، می دانی که من دمت گرم
مایکل چشمان سبزش را ریز کرد و
گفت: “لطفا… کمی ساده تر فارسی صحبت کن.”
قاصدک
انگشتش را تکان داد و گفت: “اصلا.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید، نباید
بگویید بهتر است

بهتر عمل می کنید؟ هر روز مولانا و حافظ و سعدی می خوانی
و بعد می آیی پیش من؟
تازه اومدم ایران –

دانلود رمان این مرد ارباب هست صفحه 22
یعنی همین چهار سال پیش؟-…
مایکل سرش را تکان داد و قاصدک گفت:
برادرم
…مایکل سریع گفت: دوست ندارم. این نگو
​​… قاصدک به تمسخر به گردنش زد و
. مایکل ال**** لبخند کمرنگی زد و گفت: بیا سوار شو.
خانم ایرانی خیلی بد است و مقصدت را بگو،
او نمی خواست این دوست را بیشتر از
یک برادر که خاص بودنش اندازه چکامه بود درگیر کند. ”
بازوی مایکل را گرفت
و گفت: من فقط به دیدنت آمدم وگرنه باید
به درس فروغ که استاد داده بروم. مایکل تعجب کرد
و گفت: فقط برای من اومدی بیرون؟
قاصدک شیرین خندید و گفت: آخه

دانلود رمان این مرد ارباب صفحه 23.
میکائیلی آروم به سرش زد و گفت: تو این
سرما؟ تو دیوونه ای
. من بدون هیچ نگرانی سوار می شوم، بیا کمی دور بزنیم و شما هم
کمی در مورد الیز بگو.
و خدا
باشه سوار شو برو
– کاصدک خندید و زیر لب گفت: افغانی
شنیدم یه خانوم ایرانی.افغان هم از نژاد تو هستن هم
آلمانی
… قاصدک خندید و گفت: خب آقا
مایکل
به شیطنتش
خندید و با احترام
در رو به رویش باز کرد
.
و خدا رو شکر که تونست. برای پیچاندن مایکل آخه
دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 24 را کشید
و به پاساژ رفت حیف گوشی عزیزش
موبایل سفیدش را از کیفش بیرون آورد و با
حسرت لمسش کرد
زمان باید بگذرد و حیف که این روزا تموم شد
تنش زیر حراج رفته بود و تا

چه مدت؟ تا کجا همین الان مقصد را به من بگو، زیرا
نشان دادن ناتوانی خوب نیست
. آهی کشید و وارد اولین فروشگاهی شد که تابلوی بزرگی روی آن نوشته شده بود

گوشی های دست دوم شما را می
خریم “. و گفت: سلام
! جوان چشمانش را بلند کرد و با دیدن او ناخودآگاه
گفت: عزیزم
. قاصدک تلفنش را روی پیشخوان نشنید.
دانلود رمان این مرد استاد است |
صفحه 25 رو گذاشت و گفت: اومدم بفروشم
! جوانک گوشی را برداشت و چشمانش برق زد و
گفت: چه حیف
، از دلی که این روزها فقط فدا می کند چه می دانست؟

برای چکامه محبوبش و پدرش که بود
افسانه
تلفن ساده را می خرد وگرنه پدرش پوستش را می گیرد
! مهم نیست
– من یک تومن می خوام –
قاصدک با چشمای گرد گفت:
4 ماهه خریدمش 2500 همش ضرره؟
خانم هرجا بری قیمتش همینه
گوشی
رسید
.
-میدونم ولی یه تومن خیلی کمه
. مرد ارباب است
.
خوب، یک و دویست است.
شارژر و جعبه اش را از کیفش بیرون آورد و مرد جوان
پولی را که در کشوی پیشخوان داشت شمرد و
قیمت خرید را
روی میز گذاشت و گفت: حساب کن
،
کم نباشی
200.
برگشت . آن را و گفت:
یک گوشی با این قیمت به من بدهید

مرد جوان از خدا خواست
تا یک گوشی لمسی کوچک روی میز بگذارم و بعد از توضیح در مورد
عملکرد آن، آن را در جعبه قرار داد و مثل همیشه

رمان این مرد استاد است را دانلود کنید. صفحه 27
که
به مشتریانش می گفت، ادامه داد: 8 ساعت
!
شارژش کنیم سرش را تکان داد و
بی حال مغازه را ترک کرد
.
در دل و وای به روزی که این کوه در
دریای دلت جا بیفتد و تو با خفقان به زیر آب بروی و گمان کنی که گاهی
اگر نجاست زیاد باشد
ماهی ها هم در آب خفه می شوند . ..و امروز در این دل
ماهی بود و ناپاکی بسیار آورد
**************************
……………. …..
ناخالصی ها
من خوبم عزیزم درسات چطوره؟ خوب است؟ –

دانلود رمان این مرد ارباب است | صفحه 28
……………………..
نگو غصه دارم دل نازک دارم
-……. ….. ………….
کی می آیی؟-
………………..
…… ……. …….
به
حرفام گوش میدی
عزیزم؟ بهت بگم بیا و با من روبرو بشی
… نگران نباش
گل نازنینم
. بابا-
…………………….
جیغ نزن دختر خوب آروم باش من خوبم
ببخشید دیر اومدم ، تو دانش آموز بودی و دل
رمان دانلود میکنم این مرده استاد صفحه 29

نازق
نخواستم نگران باشی گل من
………………..
نفس راحتی کشید و گفت: درسته، دوباره آروم؟
…………………
همه چیز به هم ریخت، بدون اینکه ما بفهمیم –
و او همه چیز را به آرامی و زیر پوست به این
خواهر گفت Cap It مادر را اذیت نکرد که اگر دلش پر بود،
خدا
به او روزی می دهد که حالش خوب شود. وقتی مکالمه اش
تمام شد، یوسف
با تعجب به تلفن کوچکی که در دست قاصدک بود نگاه کرد و گفت
:
این
چیست قاصدک؟ بود و باید باشد! توضیحی است برای بعدها که
پدرش نباید کمی تندخو باشد،
سلامتی خود را به چکامه فرستاد
. من همه چیز را به او گفتم، خدا را شکر
، او
رمان این مرد استاد است صفحه 30:
خیلی شوکه نشد.

… یوسف پر از حرف به او نگاه کرد و
او
قاصدک را زمین گذاشتم و
یوسف فریاد زد: هر چه می خواهی به پدر احمقی
که شب به تو نیاز دارد بگو، اما
دروغ نگو
قاصدک. آن را گرفت و با عجله به طرف
پدرش رفت و در کنار او چمباتمه زد و گفت: خدایا
مرا رها نکن، برای تو خوب نیست.
اشتباه کردم دروغ گفتم چون زیاد بود فروختم

. صفحه 31
برای من. می خواستم چه کار کنم؟
دردی که از تک تک کلماتش می آید آنقدر تو را بی حس می کند
که همه چیز ساده می شود و گاهی
دلت
تجملاتی می خواهد که برای تو زیاد است و
آرامش می خواهد
.
روز ب
کسی از آنجا می گذشت.
دست قاصدک را فشرد و با صدای بلند گفت
:
با عجله قاصدک به سمت کتش رفت
کجایی پدر؟
ماندن دردی را دوا نمی کند، فقط
دانلود رمان مرد این استاد است صفحه 32. آیا
او
مرا تحقیر می کند
؟ بابا؟ –
بمون خونه دخترم زود برمیگردم –
خوب شد این بابا خیلی از دین فهمیده بود
و گاهی به مسجد می رفت و مرتب می خندید
خداروشکر. قبلاً این کار را می کرد و حالا حاجی مورد اعتماد بود
که ممکن بود به او کمک کند و آیا خدا نگفته بود که
اگر شما
در حکمت را ببند، در رحمت دیگری را می گشایی؟
شاید باید گفت: من به آخر خط رسیده ام،
یک نفر باید نقطه نظر من باشد.

******************************
! مهلت فردا به پایان می رسد و یوسف مرغ
سرکنده
حتی پس
از
دانلود رمان این مرد ارباب است ،
احساس
کرد که این وسط مشکلی پیش می آید. که قرار بود دوباره چیده بشه
.
صورت خوشگلش رو جلوی پدرش گذاشت و گفت:
بابا چی شده؟
چای داغ
ما هنوز به بدی ها نرسیدیم.

.
یوسف ل**** با نگرانی خندید و گفت:
مثل جوجه بی پرواز پیام آور من شدی،
چند روزی است که خواب و غذای تو به هم ریخته است، چه شده است؟ تو را خدا صدا کن
، شاید –
من به تو کمک کردم
! و یوسف فقط خدا داشت با نام
دانلود رمان این مرد ارباب است | صفحه 34
گفت: خدا بزرگ است

فنجان چایش را برداشت و گفت: چکامه کی می
رسد؟
او هرگز از تغییر موضع در گفتار خوشش نمی آمد،
حتی اگر بگویند دختر فضولی است. حریص
! گفت: بابا؟
یوسف چایش را نوشید و گفت:
چیزی نیست که بخواهی بدانی قاصدک
قاصدک با اخم بلند شد و گفت: «من میرم بیرون
خودش رو کنار کشید و زیر لب گفت: مردم کورن با اخم گفت: ”
امشبساعت 10 شب خواهد بود
یوسف آهی کشید و این دختر
نه پیش خودش نرفته بود و نه پیش مادرش
کتش را پوشیده و شال صورتی تیره اش را که به قول مایکل باربی بود و
با کیف دستی کوچکش
از خانه خارج شده بود . هوای سرد بیرون است. مچاله شده
دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 35 و
این همه سردی زندگیش کی تمام
می شود
به نزدیکترین سوپرمارکتی که می شناخت رفت اما
قبل از رسیدن
به سوپرمارکت سفید کنار آن ایستاد چون ترسیده
کتش را دور خودش پیچید و به سمت
دستش رفت و به سمت دستگیره در سوپرمارکت رفت که صدایی
با او صحبت کرد: خانم نیکو؟

با تعجب به سمت صدا چرخید و با دیدن همون مردی که
هفته قبل خیلی باهاش ​​بدرفتاری
کرده بود
ابروهاشو بالا انداخت و با تندی گفت: چی میخوای؟
مرد در کمال تعجب در را باز کرد و
گفت: سوار شین، لطفا
رمان را دانلود کن، این مرد استاد است. صفحه 36
: ابروهایش را بالا انداخت و با تعجب پرسید که من از کجا بیایم از
این همه
ادب
؟
شانه اش را بالا گرفت
و گفت: من افسر هستم و مرا ببخش
.
با جدیت پرسید: جاش کجاست؟
من می خواهم شما را ببینم تا مشکل هر چه زودتر حل شود
مرد با تعجب به او نگاه کرد و آیا قرار بود

خوردن این دختر بی ادب و بی ادب؟ با اخم
گفت: تو را در دفترشان می بینند،
نفس عمیقی کشید و شاید پشت این
رفتن راهی برای پایان دادن به همه استرس های
زندگی اش باشد

. صفحه 37.
ریخت و تمام گرفتاری های جدیدش را که
بوی گران ترین میوه عمرش
می داد
. با دو قدم بلند اومد سمت ماشین و با همون اخم ناخوشایند گفت: بریم و امیدوارم
نیرنگی در کار
نباشه
بیچاره. کمی حرفش را قطع کرد. قاصدک نشسته فرستاد و
بیخیال
و مدت زیادی در سرما بیرون ماند؟”، و
گرمای دلپذیر بخاری را به بدن یخ زده اش فرستاد،
و
و
اگر الان مایکل بود حتما کمی فارسی می گفت.
کنیزش گفت: قاصدک باز تو لبخند بر لبانش زنده شد
و
این
همه دوست داشتنی برای کسی که

حتی دانلود رمان این مرد استاد صفحه 38
مگه وطن است؟
مرد در را بست و بلافاصله پشت ماشین نشست و حرکت کرد ….
به خیابان سرد شهر زیبایش خیره شد
و
همیشه عاشق این شهر بود اما چرا
نامهربانی این شهر اینقدر او را آزار می داد؟
بی صدا آهی کشید. بابا و این روزها همه
کارهاش ساکت شده و نذار بزرگه تو این سکوت گم بشه
این قاصدک با بالهای پرنده اش کور شود
برای رفتنی باشکوه و حیف است از این همه سکوت، ماشین جلوی تولیدی بزرگ از کت و شلوار برند لوران
ایستاد
، قاصدک حیرت زده گفت: چرا اینجا؟! مرد خشک
گفت: یکی از دفاتر آقای مدذفی هست

دانلود رمان این آقا استاد صفحه 39
! زیر L****B گفت: برند لوراند؟ بزرگ‌ترین برند ایران
که
فکر نمی‌کرد اسم پدرش تال***** باشد، مردی است که
برند معروف لورن را در ایران تولید می‌کند، برندی که حتی در
اروپا
هم راه‌اندازی شد. که مرتب خنده هایش را می فرستاد
این هنر زیبا بعید بود… یکی
در این دنیا با چیزهای عجیب و غریب زیادی روبرو می شود و این
از
همه بالاتر است
چیزهای عجیبی است که دیده است
! ***ب گفت: نمی دانم به او چه بگویم. قاصدک پیاده شد و مرد گفت:
بیا
پشت من،
این مرد از در کوچکی وارد شد و همراه با
دانلود رمان این مرد استاد است سوار آسانسور شد. صفحه 40

قاصدک مستقیم به طبقه سوم رفت. در آسانسور
وقتی در آسانسور باز شد، یک سالن بزرگ روبرویش بود. کنار هر
اتاق بود، درختچه کوچکی خودنمایی می کرد و
در
لابه لای اتاق ها تابلوهای خوشنویسی
اشعار حافظ جلوه عجیبی به تالار نیمه تاریک می داد. مردی که
اولین را گرفت
قدم بیرون نیامد و گفت: انتهای راهرو
اتاق. حکاکی روی درب اتاق با تمام درهای دیگر متفاوت است
.
قاصدک سرش را تکان داد و در آسانسور بسته
شد، وقتی صدای پا
نگاهش را از
یکی از تابلوهای خوشنویسی بیرون کشید، مرد جوانی با
کت و شلوار آبی کاربنی با قدم هایی که داشت، برگشت. دانلود با صدای بلند و قوی
رمان این مرد ارباب است | صفحه 41 او
یک راست به سمت آسانسور
می رفت که انگار به زمین زیر پایش می خورد. نگاهش به
صورتش کشیده شد.

این همه تکبر و غرور برای این کت و شلوار مارک،
بود
؟
نادیده گرفتن حضور قاصدک و شاید حتی یک
دستگیره را فشار داد. زادیر می
نگاه، رد شد و جلوی آسانسور ایستاد.
و
دکمه را فشار داد. راهش را در پیش گرفت
، شانه هایش را بالا انداخت و به ته راهرو رفت. هر
اتاق یک نام داشت و بیشتر نام طراحانی
که بالای درها می درخشیدند.
خب… هیچ وقت علاقه ای
به طراحی لباس نداشت
. راهرویی که می رسید جلوی در بزرگ

دانلود رمان این استاد صفحه 42
کار عجیبی می کرد، انگار اژدهایی در اطراف پرواز می کرد! آتشی در زیر L****B می چرخید. گفت: «
اینها
واقعاً عجیب هستند.
» جلوی در ایستاد، در را زد و
که
وارد شد. کاسدک
سرش را بلند کرد و به مردی 40 ساله نگاه کرد که
دستش را روی
شال عقبش گذاشت
و به آرامی سلام کرد
. نیکو تیز شد و این مرد
همان مدزید معروف
بود . همین روزها آسایش سیاه شده و ربوده شده
دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 43
? اخم کرد
و بد نبود که کمی اخم کند، حتی اگر این مرد
لبخند بزرگی داشته باشد و چهره اش
بسیار
مهربان باشد. مرد دستش را دراز کرد
و به یکی از
مبل های چرمی مشکی اشاره کرد و گفت: بیا اینجا خانم
نیکوتعارف. او این کار را می کرد و ای کاش کمی شرایطش را درک می کرد
و بله… این همان مرد چهار ماهگی است
پیش
از این افراد خاص که هیچ وقت از بودن در کنار او دست نمی کشیدند بد می شد. آنها بودند

روزهای ترس، روزهای آوارگی، روزهای سردی،
روزهای زشت …. خشم در کالبد آوار شکل گرفت
! روی همه خوبی ها و امروز کمی بد می شد، قبر
پدر همه خوبی ها در حالی که
کیفش را در بغل داشت روی مبل نشست. فهمید که مرد

دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 44
از پشت میزش بلند شد و روبرویش نشست و
گفت:
ممنون که دعوت را پذیرفتی.
کاصدک با بی حوصلگی دستش را بلند کرد و
گفت: لطفاً بریم سر اصل مطلب
آقای مدذفی
. من آنقدر وقت ندارم
مرد خاص L***** خندید و داشت مریض می شد

خب خانم نیکو ما از شما دعوت کردیم تا
دو پیشنهاد به شما بدهیم –
چرا افعالش همیشه جمع می شد؟ ?
مرد ادامه داد: ما قبلاً با پدرت صحبت کرده بودیم و مثل این است
که آقای نیکو به شدت با ما مخالفت کردند که
رمانی را دانلود کنیم
،

این مرد استاد
است
. کمی ناعادلانه است، اما شاید وضعیت شما را کمی
بهتر
کند
. لبخندش را تكرار كرد و
گفت: اولين پيشنهاد ما اين است كه اگر تا فردا
پول درخواستي
آماده نشد، براي پدرت حكم صادر شود و احتمالاً تا زمان
پرداخت
پول در زندان بماند
. از شواهد مشخص است که اکنون، پول
از طرف تو ترتیبی داده نمی شود که هر دو طرف
راضی از این معامله بیرون بیایند و شاید پدرت تا زمان مرگش.

دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 46
باید در زندان باشند
: کسدک تند گفت: مواظب حرفت باش.
آقای مدذفی
دستش را بلند کرد و گفت: این اولین پیشنهادی بود
که معلوم است با آن موافق نیستی و به نظر می رسد پدرت موافق است
.
علامت سوال در ذهنش
آنقدر بزرگ بود که پدرش که می
دانست پیشنهاد بعدی
چیزی بود که پدرش قبول نکرد. قاصدک
با سوال گفت: و پیشنهاد دومت؟
مرد همان لبخند خاص را تکرار کرد و
گفت: پیشنهاد دوم با توست،
شما باید انجام دهید
تا پول تسویه شود در قصر زندگی کن و همه

استاد رمان این مرد هستند. صفحه 47
رابطه شما با پدر و خواهرتان قطع خواهد شد تا زمانی که
پدرتان
تصمیم بگیرد که برای پول چه کاری انجام دهد.
خواندن؟
قاصدک بلافاصله بلند شد و با اخم روی پیشانی اش نشست
و گفت: مسخره ام کردی آقای مدظفی؟ منظورت
از این چیه
؟ من در خانه شما چه سودی دارم
؟
مرد آرام خندید و گفت: خانم بنشین
و آرام باش.
کسدک لبخندی زد و گفت: « یه لحظه
اینجا نمی مونم .
» وقتی مردی به سمت در رفت.
پشت سرش ایستاد

. دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 48
و ایستاد و گفت: فردا پدرت را
به کلانتری جلوی در می برند و همسایه را دستبند می زنند و امیدوارم
دیگر
زنگ
نزنی
.
خودتان را سرزنش کنید
. به نفع توست، تو فقط یکی از مهمان هایت هستی ،
در
کاخ مدظفی زندگی می کنی، با حرکت آزادانه و
کاصدک، با تعجب به او نگاه کرد و بعد اینطور نبود. از ملاقات با خانواده محروم باش
فکر کنم بخاطر پدرت و زندان اگه نمیخوای برن
این ایثار رو
بکن
کسدک با تندی گفت : بهت خبر میدم .
قبل از بیرون رفتن از در، مرد گفت: وقت
دانلود این رمان است. مرد ارباب است صفحه 49: 21:00 یکی از راننده ها
تا
ساعت 10 شب جلوی در
منتظر شما خواهد بود
. ،
ایمنی
شما تضمین شده است
!
مرد لبخند خاص خود را تکرار کرد و
گفت: من فیاضی وکیل آقای مدزی هستم،
مگر او همه برخوردهای او با وکیل این هیولا را ندیده است
؟
پس خودشان؟
. کمی دیر آمدی و او رفت-
! قاصدک دندان هایش را گاز گرفت و پر از عصبانیت بود.
دانلود رمان این مرد استاد است. صفحه 50

در دل گفت: نسناس اکبیری نیامده
نه… حراجی نبود؟
، رفته است. رو به در کرد و گفت: می روم
تصمیمم را
بگیر ما منتظریم، خانم نیکو، خدا خیرت بده
! قاصدک بدون هیچ حرفی در را محکم به هم کوبید و چقدر
گرم بود در این تابستان.
آیا او زندگی می کرد
مقصد خانه بود
اما
قلبش مانند
یک
پارک بود
.
و
گفت: انقلاب

دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 51
تنهایی با سی و سه پل و یک جویبار مرده
! هوای اصفهان باشکوه بود و نمی‌دانست
چرا امسال با تمام داشته‌هایش گیر کرده بود و
با پله‌های شل به سمت
پل سی و سه رفت. او روی یک نشست
وقتی تاکسی توقف کرد، پیاده شد و به سمت
نیمکت سرد سی و سه پل
روبروی آن رفت و به
پیشنهاد وکیل فکر کرد و این مرد
در مورد
خواستگاری خود و آنچه پشت این خواستگاری بود فکر کرد. بود؟
کمی عجیب و مرموز بود! پول برای ماندن!
جایی در محل کار مشکلی وجود داشت
و شما هنوز نمی فهمید چرا؟ دانلود نکنید
رمان این مرد استاد است صفحه 52
خانواده اش اینقدر سودآور بود که ابهام زدایی کرد؟

باید کمی فضول می شد و کشف می کرد! او به هر حال از این پیشنهاد دلیل راضی خواهد بود
. امشب پدرش
و رفتن…خب شاید بشود گرفت
از شر شکم خلاص شد
! شکمش را خواهد پیچید و
هرازگاهی به پدر عزیزش سر بزن… کار نمی کند، به خاطر قاصدک خوب نیست
. نشست و
گفت: پیشنهادت اشتباه بود
،
مجدازی عزیز، معامله
برایت کمی خطرناک
است
. احتمالاً
یکی از این هاپ هوپوهای قدیمی زورار گم شده است.
دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 53
که هنوز به دنیا چسبیده انگار دارد
به
گور
می
برد !
او یک ماشین گرفت و مستقیم به سمت خانه رفت.
احتمالاً با پدرش کمی مشکل داشت، اما
… ندیدن پدرش که تمام زندگی اش بود. زمانی که او

خانه زندانی
از تاکسی پیاده شد، کمی از سوپرمارکت محلی خرید کرد و
به خانه رفت
. یوسف در سرش فریاد زد و گفت: خوشحالی
؟ به پاشی اجازه نمیدم
اینجوری بره خونه شما
!

دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 54
قاصدک مثل یوسف فریاد زد: پس فردا بشینم
تو رو پشت میله ها ببرم؟
برای من چه فرقی می کند
؟ برو زندان، من تنها می روم در آن خانه
، من در آن خانه تنها می مانم، به آن خانه می روم، حداقل خیالم راحت شود که
پدرم
شب ها در خانه خودش می خوابد.
در بین هزاران اراذل و اوباش نیست… میفهمی
چی
میگم؟
یوسف پوزخندی زد و گفت:
اصلا این طلسم را می شناسید؟
چرا بدون اجازه من رفتی تولیدش کردی ؟
بعد از مذاکره و دو پیشنهاد
تصمیمم را گرفتم

– دانلود رمان این مرد ارباب است صفحه 55.
تو آنقدر خامی قاصدک، چیزی از آن خانه و آن کسی نمی دانی
که تصمیم به ترکش گرفتی –
تو که بدونی، بگو… دلیل بیاور، نمی
روم، و حاضرم
فردا جلوی چشمانم دستبند بزنم –
تو را ببر
! یوسف ناامید و ناامید، L****B گفت: قاصدک
بزرگ شده و
تیز شد و گفت: بابا چه گفتی؟
یوسف ناامیدانه گفت: نکن بابا،
قاصدک با دو قدم بلند کنار پدرش ایستاد.
دست لرزانش را در دست گرفت و با عصبانیت
گفت: یک عمر طاقت دیدنت را ندارم.
از زندانیان، 20 میلیارد را چگونه مدیریت می کنید؟
اگر بیرون هستید، حداقل امیدوارم باشد

دانلود رمان این مرد استاد است صفحه 56
کار کرده، اما نگران چه هستید؟ فقط
میگم
حق ندارم تو و چکامه رو ببینم، این فقط شوخیه، یواشکی
میرم تو، هر وقت تونستم میام ببینمت
حتی
اگه 2 شب باشه… اونا من را آزاد گذاشت تا به دانشگاه بروم
و کارم را انجام دهم … نگران من نباش من
23 سالمه
خودم میرم…هیچ شهری وجود ندارد که در آن بتوانند
به من آسیب بزن … پدرت را ببر من تنها خواهم بود
در
این شهر که همه پشت سر ما غریبه اند
… التماس می کنم بس کن
! کنار دیوار لیز خورد و روی زمین نشست و
گفت: بابا ریسک میکنی

دانلود رمان این مرد استاده. صفحه 57
برای تو، برای من، برای من
قاصدک بزرگ شده، سر پدرش را بغل کرد و گفت: تا دو عمر ما…
رسولت را نشناختی
بابا؟ دو دستی
گفت: تو را از من دور کن، من می روم
،
دور از تو، تا کی
سایه
تو 120 سال بالای سرم می ماند؟
از شما –
معامله ای که از هر طرف برای من گران تمام می شود،
من
کنجکاو بودم و یوسف مخفیانه آن را انجام می داد! زیر این نیم کاسه پر از معماها کاسه ای بود
که پدرش آن را پوشانده بود
! فقط میترسونه
اگه بهم بگی بدونم

. صفحه 58:
آیا همه شما را نگران کرده اند؟ –
یوسف دوباره تکرار کرد: بزرگ شده،
چه ساعتی می آید، به او نگویید کجا رفتم
یا چه اتفاقی افتاد، بگو آنها را به اردوی 20 روزه ببرند.
تبریز جانم از دیدنش اما…به نفع همه ماست
، نه بابا
؟
يوسف سه تا را بر دوش دختر بزرگ گذاشت
و اگر پسر بود اينقدر فداكار بود؟
همه اینها
پر از عشق؟
نمی دونم بابا، نگرانم –
آقا نگران من نباش، اگر احساس کردم چیزی
تهدیدم می کند، تا جایی که بتوانم می روم بیرون

. صفحه 59

اجازه نده که به من دست بزنند
! یوسف سرش را برداشت و گفت: به هر حال
از خودت بگو.
یوسف یک ساعت پیش از توپ و تاش آرام شده بود و گاهی
باید
برای این زبان جادویی
سیگار بکشد
. او ایستاد. و گفت: وسایلم را جمع می کنم تا یک
ساعت دیگر راننده شود.» آش در مقابل دره
یوسف نگران بود و چگونه با این
قاصدک روبرو شد که همه وسایلش را جمع کرد و و چگونه می توانست با این
خیره به سر کوچک
آنها را در دو گونی بزرگ گذاشت و نزد پدرش رفت که ناامیدانه
به دیوار تکیه داده بود و سرش را بین دستانش گرفته بود

او برگشت و کنار او نشست و گفت: دندلیون باید بمیره، بابا.
متوجه نشو
ان قدر جذاب باش
اشک مرطوب بود یا چشمانش آب داشتند؟ این …
چشم‌های بسیاری فضول و از خود گذشته هستند
دست بودن …
قاصدک را برداشت و گفت: چیزی در درونم هست.
اون میخوره … من نگران توام بابا … منو نترسون
لبخند زنان دست آزادش را به سوی او دراز کرد
گفت: من شجاع هستم، مثل یک پسربچه شجاع.
¶ و لبخند جدیدی زد ¶
ساعت‌ها بود که رنگ سعادت را ندیده بود … کاش بود …
روزها
… کلتی “داشت رد می‌شد”
خدا از تو مراقبت کند این روزها فقط من در حال گذر هستم
دوجابجایی
این مرد، رمانش رو
من این روزها دیوونه نمی شم
دنلاین از جیب کتش پولی درآورد
آن را جلوی پدرش گذاشت و گفت: این پول را بگیر.
… روزی که “کی اسم” برای خرید
ژاور چهره درهم کشید و گفت: پدر، آن را در جیب خود بگذارید.
بیشتر از
من آن را برای خودم برداشتم، نگران من نباش، به زودی کار خواهد کرد.
به نظر من تا زمانی که “مایکل” خدمت کنه
نیست
اسم مایکل به زندگی لبخند زد
یوسف “و این پسر چقدر”
دنلاین به ساعت نگاه کرد، ساعت نه بود و مطمئن بود
حالا راننده آمده بود و دست پدرش را گرفته بود
گفت: من می‌روم، بابا، دیگر نگران من نباش.
من نمیتونم بیام تو رو از طریق مایکل ببینم

این کتاب جدید که میگه این مرد ارباب پیج ۶۲ – ه
رقصیدن
یه پیغام برات می‌فرستم
یاصادق او را تنگ در آغوش می‌کشید و نفس نفس می‌زد.
اشک از چشمانش سرازیر شد و خداوند شاهد بود که این دختر تا چه حد،
لطیف
او بیشتر از یک شیفون خوشش می‌آمد و شاید هم بیشتر.
متعلق به
دندلیون او را تنگ در آغوش کشید و گفت:
من دارم میام، به زودی ترتیب پول رو بده، باشه؟
“تو صورتش رو با” ویلسون “پوشوندی”
گفت: می‌روم گدایی کنم و پول جمع کنم.
قاصدک خندید و دست پدرشان را فشرد.
از جا برخاست و گریه نکرد! به خاطر ضعف قلب
پدرش نبود
به حیاط رسید و راننده و همان مرد را دید
دوجابجایی
این رمان رو دریافت کنید این مرد ارباب
او شب گذشته و حال و روز بود
دستش را تکان داد و گفت: حالا می‌آیم.
پس بی درنگ به اتاق بازگشت و با کمک جوزف،
به در نزدیک شد و گفت “دیگه نیا بابا” بسه
مستقیم به طرف پایانه برو و برای یه ساعت دنبال اسم رمز باش
می‌آید
او هنوز هم در آن روزهای سخت نگران و نفرین شده بود
و خونین
یملیوی بار دیگر پدرش را در آغوش کشید
بی آن که نگاه کند، بی آن که قلبی داشته باشد، رفت.
راننده پیاده شد و ساک‌ها را در صندوق عقب جا داد.
بیرون رفت و مودبانه در عقب را باز کرد
گفت: بفرمایید، خانم.
دنلاین برای آخرین بار نگاهی به خانه کوچک انداخت.
و در را باز کرد و به راهش ادامه داد. راننده در را باز کرد
دوجابجایی
این رمان رو درست کن این مرد فرمانده ۶۴
دوجابجایی

ادامه ...
واتس اپ
تلگرام
فیسبوک

3 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رمان این مرد ارباب است»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مطالعه کامل رمان کلیک کنید

ما یک موتور جستجوی رمان هستیم
اگر رمان شما به اشتباه در سایت ما قرار گرفته و درخواست حذف دارید
از تلگرام ، روبیکا یا ایمیل زیر به ما اطلاع دهید تا سریعا حذف کنیم

برای پشتیبانی میتوانید از تلگرام ، ایمیل یا فرم تماس با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما

[contact-form-7 id=”3211″ title=”فرم تماس”]

برای بازیابی رمز عبور از اینجا اقدام کنید.

در سایت عضو شوید

اگر عضو هستید از اینجا وارد شوید.